Vantaan Golfpuiston kentän ympäristörikoksista nostettiin syytteet - Golfpiste.com

28.3.–4.4. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[8][6]
KilpailuaSuomalaista
Ajankohtaista

Vantaan Golfpuiston kentän ympäristörikoksista nostettiin syytteet

Petikon kentän ensimmäiset yhdeksän reikää avattiin heinäkuussa 2017. Maa-alueen vuokrasopimus purettiin seuraavana kesänä vuokrasopimusehtojen rikkomisen vuoksi. Kuva: Golfpiste

Kolme henkilöä sai syytteet törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Vantaan Petikkoon rakenteilla olleeseen golfkenttään liittyvien ympäristörikosepäilyjen syyteharkinta on valmistunut. Kolme henkilöä sai syytteen törkeästä ympäristön turmelemisesta ja perusmuotoisesta ympäristön turmelemisesta.

Syytteet nostettiin entisen Vantaan Golfpuisto oy:n hallituksen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa sekä entisen KRY Rakennus oy:n toimitusjohtajaa vastaan. Seitsemän epäillyn kohdalla syyttäjä jätti syytteet nostamatta.

Vantaan kaupunki teki aikoinaan tutkintapyynnön poliisille. Poliisi epäili, että vuosina 2015–2018 rakenteilla olleelle golfkentälle luvatta vastaanotetun maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet ylittivät sallitut raja-arvot. Alueelle kuljetettiin lähes 2 miljoonaa kuutiota maa-ainesta.

Maa-aineksesta oli rakennusjätteen lisäksi löytynyt kelpoisuusehdot ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita, kuten arseenia, lyijyä ja PAH-yhdisteitä. Vastaanottokriteerit ylittäviä eriä oli 8 prosentissa näytteitä. Alueelle oli tuotu noin 150 000 kuorma-autollista ylijäämämaata rakennustyömailta.

Jos näytteet olisi otettu eri kuormista, on kynnysarvon ylittäviä maa-aineseriä poliisille toimitetun tarkastuskertomuksen mukaan ollut 12 000 kuormassa. Osa maista jäi alueen täyttökerroksiin.

Kaupunki arvioi kesällä 2018, että maan vastaanottamisesta oli saatu merkittävää taloudellista hyötyä. Vastaavan maan läjittämisestä virallisille läjitysalueille olisi veloitettu vastaanottomaksuja vajaat 7 miljoonaa euroa.

Vantaan kaupunki vuokrasi Vantaan Golfpuistolle maa-alueen Petikosta syksyllä 2014 golfkentän rakentamista varten. Vuokrasopimus purettiin kesällä 2018 vuokrasopimusehtojen rikkomisen vuoksi.

Vantaan Golfpuisto oy meni loppuvuodesta 2018 konkurssiin. Seura Vantaan Golfpuisto ry lakkautettiin joulukuussa 2019, koska sen toiminnalle ei katsottu olleen enää edellytyksiä.

Englantilaisen kenttäarkkitehdin Martin Ebertin suunnitteleman kentän ensimmäiset yhdeksän reikää valmistuivat heinäkuussa 2017. Persoonalliset väylät ja kehutut griinialueet ehtivät antaa positiivisia lupauksia tulevasta. Petikon kentän oli tarkoitus avautua kokonaisuudessaan syksyyn 2018 mennessä.

Lähde: YLE, Vantaan Sanomat, STT

Lisää aiheesta

Tilaa Golfpisteen uutiskirje