Säännöt - Golfpiste.com

Lue säännöt ennen kuin tilaat

§ Golfpiste.com Jäsenkortti (”jäsenkortti”) on Otavamedia Oy:n (”golfpiste”) tarjoama etukortti, jolla kortin omistajat voivat hyödyntää golfpisteen yhteistyökumppanien tarjoamia jäsenetuja. Kulloinkin voimassa olevat jäsenedut käyvät ilmi golfpiste.com jäsenkirjasta sekä golfpiste.com –sivustolta.

§ Golfpiste.com jäsenedut ovat hyödynnettävissä esittämällä jäsenkortti.

§ Jäsenkortti on henkilökohtainen ja kullakin jäsenellä on oikeus yhteen jäsenkorttiin kalenterivuoden aikana. Jäsenkortti myönnetään 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Pyydettäessä henkilöllisyys on todistettava.

§ Kukin jäsenetu on hyödynnettävissä yhden (1) kerran kalenterivuoden aikana, ellei muuta ilmoiteta.

§ Kertaedun käytöstä tehdään merkintä jäsenkortin ylläpitorekisteriin.

§ Jäsenetujen hyödyntämiseen on oikeus jäsenkortin omistajalla, ellei muuta ilmoiteta.

§ Jäsenedut ovat voimassa 1.1 – 31.12.2022 välisen ajan tai muun erikseen ilmoitetun ajan.

§ Green Fee -etuja hyödynnettäessä toimitaan kunkin golfkentän omien vieraspelaajia koskevien ajanvaraus- ja pelioikeusohjeiden mukaisesti. Edun ollessa voimassa arkisin tarkoitetaan viikonpäivät maanantaista perjantaihin, ei kuitenkaan arkipyhiä.

§ Jäsenedut eivät koske jo alennettuja tuotteita tai palveluja, eikä niitä voi yhdistää toisiin tarjouksiin, ellei eduntarjoaja muuta ilmoita.

§ Kukin eduntarjoaja vastaa tarjoamistaan jäseneduista sekä niiden voimassapitämisestä suhteessa jäsenkortin omistajiin. Golfpiste ei vastaa eduntarjoajien toiminnassa tapahtuvien muutosten (esim. konkurssi, omistajavaihdokset tai vastaavat) vaikutuksista jäsenetuihin.