Hovioikeus ei muuttanut tuomiota Kotojärvi Golfin osakasriita-asiassa - Golfpiste.com

24.1.–31.1. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[7][11]
KilpailuaSuomalaista
Ajankohtaista

Hovioikeus ei muuttanut tuomiota Kotojärvi Golfin osakasriita-asiassa

Kotojärven kauniit kenttämaisemat ansaitsisivat tästä eteenpäin tasapainoisempaa ilmapiiriä.

Itä-Suomen hovioikeus on antanut tuomionsa Oy Kotojärvi Golf Ab:n ja osakkeenomistajanvälisessä maksamattomiin yhtiö- ja rahoitusvastikkeisiin liittyvässä riita-asiassa.Kenttäyhtiö on nostanut kanteen noin 200 hoitovastikkeensa maksamattajättänyttä entistä ja nykyistä osakasta vastaan. Nyt hovioikeudessa käsiteltyasia koski yhtä henkilöä, koska hän oli ainoana vastaajana Itä-Suomen alueella.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden antamaa tuomion lopputulosta. Osakasvelvoitettiin maksamaan hoitovastikkeet viivästyskorkoineen. Lisäksi osakasjoutuu maksamaan käräjäoikeuden ja hovioikeuden golfyhtiölle aiheuttamat noin28 000 euron kulut.

Osakas katsoi olevansa maksuista vapaa, koska hän oli myynyt osakkeensaulkomaiselle yhtiölle. Erääntyneet maksut olivat syntyneet ennen osakkaantekemää osakekauppaa. Osakkeet on myyty Seychelleille rekisteröidylle veroparatiisiyhtiölle,mutta Kotojärvi Golfin mukaan kaupan tarkoituksena on ollut välttäävastikemaksuvelvollisuus.

Kotojärvi Golf esitti omissa hovioikeudelle esittämissä perusteluissaan, ettäostajaosapuoli on maksukyvytön yhtiö, jolla ei ole liiketoimintaa. Siten siihenei ole voitu kohdistaa minkäänlaisia perintä- tai velkomistoimenpiteitä.Samainen ulkomainen yhtiö on ostanut myös edellä mainittujen noin 200 osakkaanosakkeet.

Osakas oli esittänyt vastakanteen, jonka mukaan Kotojärvi Golfin osakkaat ovateriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Tällä hän viittasi yhtiön ns.perustajaosakkaisiin, jotka ovat vapautettu vastikkeista aktivoimattomienosakkeidensa osalta.

Osakas katsoi, että yhtiöjärjestyksestä ei käy ilmi, mitkä osakkeet onvapautettu vastikkeenmaksuvelvollisuudesta, koska vastikkeesta vapautuminen onriippuvainen osakkeen omistajasta. Hän esitti myös, että osakkeen tuottamat velvollisuudetmuuttuvat esimerkiksi myytäessä aktivoimaton osake perustajaosakkaalta muullekuin perustajaosakkaalle, mikä on osakkaan mukaan vastoin osakeyhtiölaintarkoitusta.

Kotojärvi Golf kertoi vastineessaan, että perustajaosakkeet maksavat kaikistaaktivoiduista osakkeista yhtiövastikkeen. Yhtiön mukaan perustajaosakaskaan eivoi saada aktivoitua osaketta enää aktivoimattomaksi. Yhtiöjärjestyksen kohtaon ollut voimassa yli 15 vuotta. Kotojärvi Golfin mielestä osakas oli hyväksynytyhtiöjärjestyksen kohdan tullessaan yhtiön osakkaaksi.

Yhdenvertaisuusasiassa hovioikeus katsoi, ettei osakkaan esittämä selvitysosoita riittävästi, että yhtiökokouksen 14.12.2013 tekemä päätös olisi selvästiyhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Koska osakas ei ollut tehnyt valitusta mainitusta päätöksestä säädytyssä määräajassa, hovioikeus hylkäsi valituksen myösvastikkeenmaksuvelvollisuutta koskevalta osalta, mutta viitaten myös 15 vuotta voimassa olleeseen yhtiöjärjestyksen kohtaan.

Negatiiviset vaikutukset

Kotojärven päivittäinen yhdistystoiminta on saanut mainitun oikeusjutunseurauksena kunnolla siipeensä. Kotojärvi Golf ry:ssä oli 31.8.2013 yhteensä821 jäsentä. Asioiden kärjistyttyä, vanhan seuran rinnalla aloitti huhtikuunalussa 2014 uusi seura, Kotojärven Kartanogolf ry. Samalla kenttäyhtiön javanhan seuran välinen kenttäsopimus päättyi.

Kotojärven Kartanogolfiin kuului tämän vuoden elokuun viimeisenä päivänä 308jäsentä, vanhan seuran eli Kotojärvi Golf ry:n jäsenmäärä oli 189 jäsentä.Lukemat kertovat karua kieltään tapauksen negatiivisesta vaikutuksista Kotojärvellä.

Oy Kotojärvi Golf Ab:n ja osakkeenomistajan välinen oikeusjuttu käyennakkotapauksesta jo vuosikausia eri kenttäyhtiöissä velloneissa,maksamattomiin vastikkeisiin liittyneissä riidoissa ja niistä mahdollisestinousevista kanteista. Mitä osakkeen hankkimiseen tulee, ostajan olisi tärkeää tutustua tarkasti yhtiöjärjestykseen ennen osakekirjanallekirjoittamista. Näin vältyttäisiin jälkikäteen suurimmilta pettymyksiltä.

Se minkälaista julkisuutta Kotojärven tapaus on aiheuttanut Suomen golfille, onsitten oma lukunsa. Kun juttua puitiin käräjäoikeudessa, valtamediatrummuttivat näkyvästi, minkälaisen kivireen golfosakkeen omistaja onkaan tulluthankkineeksi. Tällainen on ollut omiaan halvaannuttamaan osakemyynnin niinsanotuissa terveissäkin golfyhtiöissä. Paljon huonompi asia on tapauksen vuoksi lajinsaama kielteinen kuva, joka ei voi olla isossa kuvassa osaltaan vaikuttamatta golfin suosioonmaanlaajuisesti.

Marko Kuivasaari

Lue Golfpisteen juttu Kotojärvi Golfin riita-asiasta

Lisää aiheesta

Tilaa Golfpisteen uutiskirje

Artikkelin kommentit (10 kpl)

 • Teuvo Käsipäivää says:

  1. Pysykää hyvät ihmiset kaukana osakkeista! Saattaapi mennä terveys ja rahat. Pelaaminen on nykyisin edullisempaa, helpompaa ja mukavampaa ilman turhaa sitoutumista tuleviin oikeudenkäynteihin. 2. Kotojärvi sinänsä pitää oikeuksistaan kiinni ja haastamalla oikeuteen ottaa heille laillisesti kuuluvat rahansa pois. Mennäänkö Korkeimpaan Oikeuteen? Mitä luulette, tuleeko valituslupaa?

 • Jari Ekholm says:

  ovat ainoita, jotka toimivat vastuullisesti. Niinpä annetaan heille riittävästi etuja, jotta osakkeen ostaminen kannattaa. Esim. vastikkeen vapaaehtoinen maksu, vain jos aikoo pelata kaudella. Kaverin tuonti 20 eurolla täyskierrokselle jne.

 • Jorma Antero says:

  Miten väitteesi on toteutunut Kotojärvellä? Ovatko osakkaat toimineet vastuullisesti? Onko vastikelasku maksettu ajallaan? Ovatko he saaneet riittävästi etuja? Miksei heille ole tarjottu vapaaehtoista maksua? Onko 20€ tuonti yhtiöön kavereiden kautta vastuullista toimintaa? Miksi elät menneessä?

 • propuristi says:

  Kunhan nämä vanhat parrat joutuvat väistymään ja poistumaan, jää perikunnille sellaiset osakemäärät. Tämä Kotojärven päätös tulee tekemään hallaa osakekaupoille, ei niistä ota erkkikään selvää. Ja lisäksi kun tiedetään nämä OY hallitukset, kloovnit kulkee tärkeänä muutaman sadan kokouspalkkion perässä, ymmärtämättä paljoakaan,

 • yhden miehen koto says:

  Kotojärven ongelma on ollut koko ajan pääomistajan ahneus ja mielivaltaisuus johon on joukot yrittäneet vastata erilaisilla tavoilla . Nyt se on ajanut pelaajat pois ja Porvoon ja Sipoon kentät kiittää. Kannattaa googlata keskustelut tämän kentän osalta

 • Sir Nick says:

  Itselläni on NGK:n osake. Osakkeen omistajana tyttäreni saa pelata omalla kentällä. Pääsen osalliseksi seuran toiminnasta huomattavasti paremmin. Sijoittamalla 150€/ kausi saan kultakortin, jolla saan pelata 27 kentällä Suomessa 7 kierrosta/ kenttä. Maksan kaikesta tästä (sisältäen myös jäsenmaksut) n. 1000€/ kausi. Kierroshinnaksi tulee reilusti alle 20€. Mitä taas Teuvo Käsipäivään kommenteihin tulee, Kotojärvi golfin toiminta ei kuulu millään tavoin golfiin. Jos golf-kentän tärkein asia ei ole tuottaa palveluita golfareille vaan tuottaa golfareiden avulla rahaa heidän eduistaan välittämättä, on toiminta vähintäänkin kyseenalaista.

 • Kommentti_1 says:

  Kyllä tämä Case Kotojärvi on avannut tavallisen kuolevaisen silmät osakekauppaan. Lopettaisin mieluummin golfin kuin hankkisin osakkeen ja sitoutuisin loppuelämäkseni johonkin tiettyyn rataan. 5-10 vuoden päästä kenttä voi olla niin huonossa kunnossa, että sitä ei mikään pelasta. Mutta vastikkeet, ne pitää maksaa. Ja en ymmärtä tätä yhteisöllisyyttä. En tunne yhteisöllisyyttä käyttämääni uimahalliin tai kuntosaliinkaan.

 • Kalleb says:

  Et ymmärrä yhteisöllisyyttä, voi voi olet sitten jäänyt aika paljosta vaille. Tästä voi vaikka käydä kurkkimassa mitä se on: https://sites.google.com/site/yhteisollisyys/home/yhteisoellisyyden-maeaeritelmae

 • Tunteet Sivuun says:

  Kyllä on väännetty yksinkertaisesta asiasta monimutkainen; noilla perusteilla ei entisen pienosakkaan olisi kannattanut lähteä asiassa riitelemään muutamasta satasesta.

 • Kommentti_1 says:

  Yhteisöllisyys on hyvä asia. En kiistä sitä. Omalla kotiseurallani on mielestäni hyvä meininki ja porukka on hyvää. Mutta pelaan pääsääntöisesti itselleni. Mielestäni yhteisöllisyys ei ole sitä, että joudun kuuntelemaan 4:15 pelikaverin sairauskertomusta tai Vierumäen talokauppoja.