16.7.–23.7. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[13][18]
KilpailuaSuomalaista
Säännöt

Suuri sääntöuudistus uudistaa tavan, jolla golfia pelataan

USGA ja R&A ovat valmiit uudistamaan koko golfpelin käsikirjan. Uudistustyössä kaivataan pelaajien apua.

(Juttu on julkaistu Golflehden numerossa 4/2017)

Se, mikä alkoi vuonna 2012 golfia hallinnoivien tahojen avainhenkilöiden jutustelulla siitä, mitä golfin kankeille, vastenmielisille ja paikoin käsittämättömille säännöille pitäisi tehdä, on kehittynyt laajamittaiseksi yritykseksi uudista tapa, jolla peliä pelataan. Todennäköisin skenaario on tämä: vuoden 2019 alusta alkaen golfin säännöt, jotka Yhdysvaltain Golfliitto (USGA) ja Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) yhdessä laativat ja joita miljoonat golfarit ympäri maailman soveltavat, näyttävät hyvin toisenlaisilta kuin nyt. ”Osapuolet rapakon molemmilla puolilla tunnustivat, että nyt on aika tarkastella sääntöjä uudella tavalla, harkita kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ja tehdä jotain hyvää golfille”, sanoo USGA:n kilpailuista ja hallinnosta vastaava johtaja John Bodenhamer. ”Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, mitä olemme saaneet toistaiseksi aikaan, ja kuuntelemme suurella mielenkiinnolla, mitä eritasoiset pelaajat uudistusehdotuksistamme ajattelevat.

Ennen kuin yhtään sääntöä muutetaan, kenellä tahansa on mahdollisuus kirjoittaa, soittaa tai lähettää sähköpostia USGA:lle tai R&A:lle ja ilmaista oma mielipiteensä (ks. www.rules.golf). Kommentointijakson päätyttyä 31. elokuuta 2017 sääntöjenlaatijat käyvät palautteen läpi ja tekevät niiden ohjaamina lopullisen ehdotuksensa uusista menettelytavoista ja rangaistuksista. Vuonna 2019 käyttöönotettavat säännöt julkistetaan alkuvuonna 2018.

Golfin sääntökirja käsittää tällä hetkellä 34 eri sääntöä. Nyt ehdotetaan helppolukuisempaa kirjaa, jossa sääntöjä olisi vain 24. Sääntöjen monet osa-alueet halutaan yhdistää. Esimerkiksi termit epänormaalit kenttäolosuhteet ja haitat yhdistettäisiin käsitteeksi ”abnormal course conditions”. Irralliset luonnonhaitat ja liikuteltavat haitat olisivat jatkossa saman säännön alla. Kilpailutoimikuntaa koskevat säännöt haluttaisiin ottaa säännöistä kokonaan pois ja siirtää erilliseen menettelytapaohjeistukseen.

Päätöstä siitä, pidetäänkö jatkossakin mukana rangaistukset, jotka pitävät sisällään myös menetetyn matkan, ei ole vielä tehty.

USGA ja R&A aikovat myös ehdottaa lyhemmän sääntökirjan, niin sanotun pelaajan painoksen, julkaisemista. Se toimisi viiteoppaana kierroksen aikana tavallisimmin ilmeneviin sääntötilanteisiin, ja se kirjoitettaisiin sääntökirjan nykyistä lakikieltä helpommin ymmärrettävin sanamuodoin. Nykyinen, 550 sivua paksu Decisions on the Rules of Golf -kirja tunnettaisiin jatkossa nimellä The Handbook, Käsikirja.

”Johtava periaate on, että kaiken mitä ehdotamme, tulisi olla helpommin ymmärrettävissä ja sovellettavissa käytäntöön”, Bodenhamer sanoo. Hän lisää, että USGA:n työntekijät ovat testanneet sääntömuutoksia omilla pelikierroksillaan, ja tulokset ovat olleet positiivisia – etenkin, mitä pelin nopeuttamiseen tulee. Yksi sääntömuutosehdotus vähentäisi pallon etsintään käytettävän enimmäisajan viidestä kolmeen minuuttiin. Sääntöjenlaatijat haluavat myös yksinkertaistaa pallon pudottamista tilanteista vapauduttaessa (mutta säilyttää edelleen pudottamisen satunnaisuuden) sallimalla pudottamisen miltä korkeudelta tahansa. Sanotaan, että suosituksena olisi pudottaa pallo vähintään tuuman (2,54 cm) korkeudelta maanpinnasta, ruohosta tai muusta kasvillisuudesta.

Muutosehdotuksiin kuuluvat myös muun muassa lyöntiin käytettävän aikasuosituksen asettaminen sekä lipputangon reiässä pitämisen salliminen myös viheriöltä putattaessa. Lisäksi harkitaan uutta lyöntipelimuotoa, jossa kullekin reiälle voitaisiin asettaa enimmäislyöntimäärä (esimerkiksi tupla-par).

Golfareita ei enää rangaistaisi, mikäli he tahattomasti aiheuttaisivat pallon tai pallon merkkinapin liikkumisen viheriöllä. Ei myöskään irrallisen luonnonhaitan liikuttamisesta esteessä (joita nimitettäisiin jatkossa ”penalty areaksi”, rangaistusalueeksi). Bodenhamerin mukaan muutokset käyvät maalaisjärkeen.

Mitä ehdotuksesta sitten vielä puuttuu?

Monet olettivat, ettei pallon kadotessa tai päätyessä ulos kentältä enää rangaistaisi myös matkasta. Aivan sinne asti eivät sääntöjenlaatijat ole Bodenhamerin mukaan vielä päässeet. Pallon päätymiseen kentän ulkorajojen väärälle puolelle voitaisiin suhtautua samalla tavalla kuin sivuvesiesteeseen lyömiseen, mikä tarkoittaisi, ettei pelaajan tarvitsisi palata takaisin pisteeseen, josta hän ulos päätyneen pallonsa löi. USGA ei ole kuitenkaan vielä keksinyt järkevää tapaa siihen, miten menetellä kadonneen pallon tapauksissa. ”Mihin uusi pallo silloin oikein pudotettaisiin?” Bodenhamer kysyy.

Lopullista päätöstä siitä, pidetäänkö jatkossakin mukana rangaistukset, jotka pitävät sisällään myös menetetyn matkan, ei ole vielä tehty. ”Me emme määrää sitä ylhäältä käsin”, Bodenhamer sanoo. ”Olemme erittäin kiinnostuneita kuulemaan, mitä ihmiset asiasta ajattelevat ja minkälaisia ratkaisuja he puolestaan tarjoavat.”

Ehdotuksissa korostetaan pelaajan integriteettiä, rehellisyyttä.

Toinen sääntö, joka ei luultavasti tule muuttumaan, on lyöntijäljestä vapautuminen. Jack Nicklaus totesi huomionarvoisesti, että hänen mielestään lyöntijälkiä tulisi pitää kunnostettavana alueena. Sääntöjenlaatijat kuitenkin ajattelevat, että kierroksen aikana pallo pomppii yhtä lailla niin pelaajan eduksi kuin häntä vastaan ja että lyöntijälkeen päätyminen on yksi niistä tilanteista, jolloin golfin jumalilla on lupa puuttua jatkossakin peliin.

Ammattilaiskiertueiden pelaajia saattaa miellyttää se, että yhtenä muutosehdotusten tarkastelun kohteena olevana asiana on rajoittaa videotarkistusten käyttöä rikkeiden arvioimisessa. USGA ja R&A haluaisivat erityisesti antaa pelaajalle vallan arvioida, mistä kohtaa pallo ylitti esteen rajan, tai mitata oikea etäisyys alueesta vapauduttaessa. Jos pelaajan katsotaan tehneen kohtuullisuuden rajoissa kaikkensa pudottaakseen pallonsa oikeaan paikkaan, hänen pudottamistaan ei jälkikäteen ryhdytä enää tarkastelemaan videotarkistuksen tai minkään muun todisteen perusteella. ”Ihmiset ovat epätäydellisiä, ja eteen tule aina tilanteita, joita ei voi virheettömästi mitata”, sanoo golfin säännöistä ja amatööristatusasioista vastaava USGA:n johtaja Craig Winter. ”Haluamme säännöissä olevan sen verran joustovaraa, ettei pelaajia rangaista tilanteista, joissa he uskovat toimineensa oikein.” Joissakin tapauksissa muutokset voivat vaikuttaa tiukennuksilta, mutta tarkoituksena on välttää kaikenlaiset sääntöloukut. Esimerkiksi rikkoutunutta mailaa ei saa vaihtaa, mikä voi pelastaa pelaajan hylkäämiseltä.

Bodenhamerin mukaan ehdotuksissa korostetaan pelaajan integriteettiä, rehellisyyttä. Kentät ja kilpailutoimikunnat voivat ottaa käyttöön pelaajien käytösohjeet, jotka velvoittavat pelaajat toimimaan yhä enemmän itsensä tuomareina. Kun uudet säännöt on lyöty vuonna 2018 lukkoon, koulutusohjelma perehdyttää tuomarit ja toimitsijat muutoksiin. ”Totta puhuakseni, pohdimme edelleen, miten koulutamme kouluttajamme”, Bodenhamer sanoo. ”Koulutukselliseen puoleen paneudutaan huolellisemmin kuin koskaan aikaisemmin.”

Ehdotetut golfin sääntömuutokset

Viheriö

Jos liikutat vahingossa palloasi tai merkkinappiasi viheriöllä, rangaistusta ei seuraa. Aseta vain pallo tai nappi takaisin paikoilleen.
Nykyisin: ilman erillistä paikallissääntöä molemmista seuraa yhden lyönnin rangaistus (pl. poikkeustapaukset).

Jos pallo merkitsemisen ja takaisin asettamisen jälkeen liikkuu viheriöllä, aseta pallo takaisin alkuperäiselle paikalleen riippumatta siitä, aiheutuiko liikkuminen tuulesta tai jostain muusta määrittelemättömästä syystä.
Nykyisin: pallo pelataan paikasta, johon se liikkui, ellei liikkuminen johtunut sinusta tai ulkopuolisesta tekijästä, jolloin pallo asetetaan takaisin paikoilleen.

Voit korjata melkein minkä tahansa vaurion viheriöllä mukaan lukien piikkien jäljet ja eläinten tekemät tuhot. Viheriön luonnollisia vikoja et saa korjata.
Nykyisin: voit korjata vain pallon alastulojälkiä ja vanhoja reiän paikkoja.

Niin kauan kun et paranna lyönnin olosuhteita, voit koskettaa puttilinjaa kohteen osoittamiseksi.
Nykyisin: puttilinjan koskettamisesta seuraa lyöntipelissä kahden lyönnin rangaistus ja reikäpelissä reiän menetys.

Voit jättää lipputangon reikään myös silloin, kun puttaat palloasi viheriöltä. Jos pallo osuu tankoon, rangaistusta ei seuraa.
Nykyisin: jos viheriöltä lyöty pallo osuu lipputankoon, seurauksensa on lyöntipelissä kahden lyönnin rangaistus ja reikäpelissä reiän menetys.

Vesiesteet

Termi vesieste muutetaan penalty areaksi, rangaistusalueeksi, ja se pitää sisällään sekä keltaisella että punaisella merkityt alueet. Sellaisena voidaan käsittää jatkossa myös muut vedettömät alueet, kuten aavikkoalueet, tiheiköt ja kivikot. Jos pallosi päätyy tällaiselle alueelle, voit vapautua sieltä yhdellä rangaistuslyönnillä.
Nykyisin: vapautuminen on mahdollista vesiesteestä (merkitty keltaisella) tai sivuvesiesteestä (merkitty punaisella).

Rangaistusalueella voit siirtää irrallisia luonnonhaittoja, koskettaa kädelläsi tai mailallasi maapohjaa tai asettaa mailan maahan ilman rangaistusta.
Nykyisin: mikä tahansa edellisistä johtaa lyöntipelissä kahden lyönnin rangaistukseen ja reikäpelissä reiän menettämiseen.

Kaikki rangaistusalueet voidaan merkitä punaisiksi, jolloin sivuvesiestesäännön mukainen vapautuminen esteen rajan ylityskohdan viereen on aina mahdollista. Rangaistusalue voidaan myös merkitä keltaiseksi (viereen vapautuminen ei mahdollista), kun niin katsotaan tarpeelliseksi.
Nykyisin: kaikki vesiesteet on merkittävä keltaisiksi paitsi, jos pallon pudottaminen esteen taakse on mahdotonta tai kohtuutonta. Silloin este voidaan merkitä punaiseksi.

Et voi vapautua ylimenokohtaa vastaavaan paikkaan rangaistusalueen vastakkaiselle puolelle.
Nykyisin: voit vapautua myös ylimenokohdan vastakkaiselle puolelle sivuvesiestettä.

Hiekkaesteet

Voit koskettaa tai siirtää irrallista luonnonhaittaa bunkkerissa, jos pallosi on samassa bunkkerissa.
Nykyisin: näin toimittaessa seurauksena on lyöntipelissä kahden lyönnin rangaistus ja reikäpelissä reiän menetys.

Voit koskettaa hiekkaa kädelläsi tai mailallasi, kunhan et tunnustele hiekkaesteen olosuhteita, aseta mailaa suoraan pallosi eteen tai taakse tai kunhan et tee harjoituslyöntiä tai osu hiekkaan taakseviennin aikana.
Nykyisin: hiekan koskettaminen kädellä tai mailalla johtaa lyöntipelissä kahden lyönnin rangaistukseen ja reikäpelissä reiän menettämiseen (poikkeuksena esimerkiksi vahingossa tapahtunut kaatuminen bunkkerissa).

Voit vapautua hiekkaesteestä kahden lyönnin rangaistuksella esteen ulkopuolelle pallon sijaintipaikan ja reiän linjassa taaksepäin.
Nykyisin: ainoa mahdollisuus vapautua hiekkaesteestä sen ulkopuolelle, on pelata pallo samasta kohdasta, josta edellinen lyönti lyötiin.

Pallo paikallaan

Sinun katsotaan aiheuttaneen pallosi liikkumisen vain, jos on käytännössä varmaa (vähintään 95 prosentin varmuudella), että liikkuminen johtui sinusta.
Nykyisin: sinun katsotaan aiheuttaneen pallosi liikkumisen vain, jos on todennäköisempää, että liikkuminen johtui sinusta kuin, että se ei johtunut.

Jos etsiessäsi palloasi missä tahansa kentän alueella liikutat palloasi vahingossa, rangaistusta ei seuraa. Aseta se vain takaisin paikalleen.
Nykyisin: pallon liikuttamisesta vahingossa seuraa yhden lyönnin rangaistus.

Jos pallosi on liikkuessaan viheriön ulkopuolella eikä sen alkuperäistä paikkaa voida tarkasti määritellä, voit asettaa pallon arvioimaasi paikkaan. Esimerkiksi: jos pallosi oli mennyt lakoontuneen ruohon alle, aseta se arvioimaasi paikkaan ruohoon alle.
Nykyisin: kun alkuperäistä paikkaa ei tunneta, pallo pudotetaan peliin.

Liikkuva pallo

Jos pallosi osuu vahingossa sinuun, caddieesi, vastustajaasi tai kenen tahansa varusteisiin, rangaistusta ei seuraa. Pelaa pallosi siitä paikasta, mihin se pysähdyttyään päätyi. Et saa kuitenkaan käyttää varusteitasi lyöntisi tarkoitukselliseen ohjaamiseen.
Nykyisin: jos osut lyönnilläsi vahingossa itseesi, caddieesi tai lipputankoa viheriöllä huoltavaan henkilöön – tai huollettuun tai reiästä nostettuun lipputankoon lyödessäsi viheriöltä – seurauksena on tapauksesta riippuen yhden tai kahden lyönnin rangaistus.

Vapautuminen

Ainoat vaatimukset pallon pudottamisessa ovat, että palloa pidetään siten, ettei se kosketa mitään esinettä tai kohdetta, ja että pallo pudotettaessa putoaa ilman halki. Pudotuskorkeuden vaatimusta ei enää ole.
Nykyisin: sinun on seistävä suorana ja pudotettava pallo käsivarsi suoraksi ojennettuna olkapään korkeudelta.

Pallo on pudotettaessa pudotettava määritellyn alueen sisään.
Nykyisin: pallo on pudotettava tiettyyn pisteeseen tai linjalle tai mahdollisimman lähelle niitä. Ehdotettu muutos antaisi sinulle 20 tuuman (noin 50 cm) liikkumavaran linjan molemmin puolin ja 20 tai 80 tuuman (noin 50 cm tai noin 2 metriä, tapauksesta riippuen) liikkumavaran tietyn pisteen ympärillä.

Pudotetun pallon on pysähdyttävä määritellylle pudotusalueelle. Ellei näin tapahdu, pallo on pudotettava uudestaan.
Nykyisin: pallo on pudotettava uudestaan, mikäli se vierii jollekin säännön 20-2c määrittelemistä seitsemästä alueesta. Esimerkiksi: jos se vieri yli kahden mailanmitan päähän kohdasta, johon se maahan pudotessaan ensimmäiseksi osui.

Pudotusalue ulottuu määritellystä kohdasta joko kahden metrin päähän (vapauduttaessa rangaistusalueelta tai pelaamattomasta paikasta) tai 50 sentin päähän (kaikki muut tapaukset). Suosituksena on tehdä mailan varteen mittaamista helpottavat merkinnät.
Nykyisin: pudotusalueet määritellään mailanmittoina, ja niiden mittaamisessa voi käyttää mitä mailaa tahansa.

Pallosi julistetaan kadonneeksi ellei sitä löydetä kolmen minuutin kuluessa etsintöjen aloittamisesta.
Nykyisin: pallosi on kadonnut, ellei se ole löytynyt viiden minuutin kuluessa.

Vapautuessasi jostain paikasta voit vaihtaa palloasi.
Nykyisin: sinun on jatkettava peliä alkuperäisellä pallollasi (pl. muutama poikkeustapaus) vapautuessasi rangaistuksetta. Jos taas vapautumisesta seuraa rangaistuslyönti, voit vaihtaa pallosi.

Voit vapautua rangaistuksetta, kun pallosi on painunut omaan alastulojälkeensä millä tahansa kentän yleisellä alueella (väylällä, karheikossa tai metsässä, aiemmin pelialue). Poikkeuksena tästä on paikallissääntö, joka sallii vapautumisen rangaistuksetta vain, jos pallo on painautunut alastulojälkeensä alueella, jolla ruoho on leikattu väylän korkeuteen tai sitä lyhyemmäksi.
Nykyisin: säännöt antavat vapautuksen rangaistuksetta omaan alastulojälkeensä painuneelle pallolle vain pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla (väylä tai lyhyempi), ellei paikallissääntö määrittele toisin.

Kun arvioit tai mittaat säännön määrittelemää pistettä, kohtaa, linjaa, aluetta tai etäisyyttä, ratkaisuasi ei enää jälkikäteen kyseenalaisteta videotarkistuksen tai muun todisteen perusteella. Tämä pätee niin kauan kun ratkaisusi on järkevä ja kun olet tehnyt arvion parhaan kykysi mukaan.
Nykyisin: tekemälläsi ratkaisullasi ei ole erityistä painoarvoa, vaan kaikki arviointitarkkuutta koskevat tapaukset ratkaisee sääntötoimikunta, joka voi ottaa ratkaisussaan kaikki tekijät huomioon.

Välineet

Voit käyttää kierroksellasi etäisyyden mittaamiseen tarkoitettuja laitteita kuten lasermittareita ja GPS-kelloja, ellei niiden käyttöä ole kielletty paikallissäännöllä.
Nykyisin: niiden käyttö on erikseen sallittava paikallissäännöllä.

Voit käyttää kierroksen aikana vaurioitunutta mailaa.
Nykyisin: voit käyttää vaurioitunutta mailaa vain, jos sen vaurioituminen johtui normaalista pelitilanteesta. Jos maila vaurioitui kiukustumisesi vuoksi tai muusta syystä, et voi käyttää mailaa enää loppukierroksesi aikana.

Et voi korvata vaurioitunutta mailaa paitsi, jos et itse aiheuttanut vaurioitumista.
Nykyisin: voit korvata vaurioituneen mailan, mikäli se vaurioitui normaalissa pelitilanteessa.

Jos sinulla on hyvä syy nostaa pallosi esimerkiksi tunnistaaksesi sen, tarkastaaksesi sen mahdolliset vauriot tai määritelläksesi makaako se paikassa, josta voi saada vapautuksen (esimerkiksi tarkistaaksesi onko se painunut omaan alastulojälkeensä), sinun ei tarvitse ilmoittaa aikeistasi merkitsijällesi tai toiselle pelaajalle. Sinun ei myöskään tarvitse antaa hänelle mahdollisuutta tarkkailla tilannetta.
Nykyisin: sinun on ennen pallon nostamista ilmoitettava asiasta toiselle pelaajalle tai merkitsijälle ja annettava hänelle mahdollisuus tarkkailla tilannetta.

Muotoaan muuttanutta palloa ei voi korvata kesken reiän pelaamisen uudella pallolla.
Nykyisin: muotoaan muuttaneen pallon voi korvata uudella pallolla.

Caddiet

Caddiesi ei saa seistä lyöntilinjasi takana alkuasennon ottamisesta lyönnin aloittamiseen kuluvana aikana.
Nykyisin: caddiesi ei voi seistä linjasi takana lyönnin aikana, mutta ennen lyöntiä hän voi auttaa sinua linjaamaan lyöntisi.

Caddiesi voi nostaa ja asettaa pallosi viheriöllä ilman erityistä lupaasi.
Nykyisin: mikäli caddiesi nostaa pallosi ilman lupaasi, seurauksena on yhden lyönnin rangaistus.

Pelinopeus

Jatkossa otetaan käyttöön uusi lyöntipelin pelimuoto, jossa kullekin reiälle on määritelty enimmäistulos (esimerkiksi tuplapar tai triplabogey). Enimmäistuloksen asettaa kilpailutoimikunta.
Nykyisin: reikä on pelattava lyöntipelissä loppuun asti, ellei pelata esimerkiksi pistebogey-pelimuotoa.

Lyöntipeliä pelaavia rohkaistaan pelaamaan ”ready golfia” silloin, kun se voidaan tehdä turvallisesti ja vastuullisesti. Reikäpelissäkin lyöntivuoroista voidaan niin sovittaessa pelin nopeuttamiseksi poiketa.
Nykyisin: väärällä vuorolla pelaamisesta ei seuraa rangaistusta, mutta reikäpelissä vastustaja voi niin toimiessasi pyytää sinua uusimaan lyöntisi.

Lyönti suositellaan suoritettavaksi korkeintaan 40 sekunnin aikana, ja sääntökirjassa todetaan, että tavallisesti tulisi pelata enimmäisaikaa nopeammin.
Nykyisin: suositusaikaa ei ole asetettu.

Etiketti

Kilpailuissa voidaan ottaa käyttöön pelaajien käyttäytymisohje, jonka vastaisista rikkeistä voi seurata rangaistuslyöntejä.
Nykyisin: vakavaan etikettirikkeeseen sortunut pelaaja voidaan hylätä, mutta pienempiä rangaistuksia ei voi antaa.

Muita huomioitavia asioita

Sinun on julistettava pelaavasi varapalloa ennen varapallolla lyödyn lyönnin suorittamista. Voit ilmoittaa tekeväsi niin, vaikka olisit jo aloittanut alkuperäisen pallon etsimisen, kunhan vain toimit kolmen minuutin enimmäisajan puitteissa.
Nykyisin: jos aloitat alkuperäisen pallosi etsimisen, et voi enää pelata varapalloa.

Voit kuunnella tai katsella musiikkia, urheilulähetyksiä tai uutisia ”viihteenä” kierroksen aikana, kunhan se ei anna sinua peliäsi parantavaa etua. Jos kuuntelet esimerkiksi musiikkia, jonka tarkoituksena on parantaa rytmiäsi tai rentouttaa sinua, seurauksena on rangaistus.
Nykyisin: muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta musiikin, urheilulähetysten tai uutisten kuunteleminen ja katseleminen on kierroksen aikana kielletty.

Kaikkien eläinten tekemät reiät määritellään epänormaaleiksi kenttäolosuhteiksi.
Nykyisin: vain maata kaivavan eläimen tekemästä reiästä vapautuu rangaistuksetta.

Jos haluat antaa R&A:lle palautetta sääntöuudistuksen ehdotuksista, vastaa kyselyyn osoitteessa:
www.rules.golf

Lisää aiheesta

Tilaa Golfpisteen uutiskirje

Artikkelin kommentit (3 kpl)

  japi says:

  Hei! Olen silloin tällöin törmännyt sääntökohtaan, kun pallo osuu sähkötolppaan taisähköjohtoon. Lyönti on siis lyötävä uudestaan.
  Miksi se pitää lyödä uudestaan, eikö olisi parempi, kun lyöjä voisi valita, lyökö hän uudestaan vai jatkaako pallon paikalta. Monet ovat hämmästelleet tätä sääntöä.
  t Jarmo

  jaska jokunen says:

  Nyt tulee kyllä ihan ulkomuistista ilman tuomarikokemusta. Mutta siis…
  Sähkötolpasta et joudu uusimaan lyöntiä, mutta osuessa johtoon kyllä.
  Ehkä tuo sääntö johtuu siitä, että lyöntiä pitäisi pystyä hallitsemaan enemmän leveys, kuin korkeus suunnassa.
  Esim. 100m par 3 väylä. Sähköjohto kulkee sen yli. Lähin tolppa 50m oikealla.
  Lyöt täydellisen lyönnin kohti reikää ja se osuu johtoon.
  Lyöt vähemmän täydellisen lyönnin, joka osuu tolppaan.

  onier says:

  Jos saa itse valita, niin sehän on sitten mulligaani.