5.12.–12.12. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[7][9]
KilpailuaSuomalaista
Golfkentät

Hirsala on yhä edelläkävijä golfkenttien ympäristötyössä, ja "se näkyy arjen valinnoissa"

Hirsala Golfissa valinnat tehdään luonnon ja ympäristön ehdoilla. Kuva: Hirsala Golf

Hirsalan kenttämestari toivoo yhä useampien kenttien siirtyvän ynmpäristötyötä ohjaavan OnCourse-seurantaohjelman käyttäjiksi.

Hirsala Golf on Suomen ensimmäinen kansainvälisen GEO-ympäristösertifikaatin saanut kenttä. Hirsala sertifioitiin vuonna 2010, ja se on kotimaan kentistä ainoa, jonka sertifiointi on uusittu kolme kertaa – viimeksi tämän vuoden tammikuussa.

GEO-ympäristösertifikaatti ilmentää Hirsala Golfin päivittäistä toimintaa, jossa ympäristöystävällisyys on keskiössä. Tiivistettynä se tarkoittaa kenttämestari Janne Lehdon mukaan sitä, että Hirsalassa huomioidaan ympäristöä ja kestävää kehitystä.

”Ympäristötyö näkyy meillä arjen valinnoissa. Muun muassa orgaaniset lannoitteet, sataprosenttisesti vihreän sähkön ostaminen ja pelaajille jaettavat luontoon hajoavat tiit ovat esimerkkejä ympäristön eteen tekemästämme työstä.”

Hirsala haluaa olla golfkenttien joukossa edelläkävijä urheilun hiilijalanjäljen pienentämisessä. Sertifikaattityön, ohjelmien ja järjestelmien avulla kentällä käydään läpi toimintoja, joita voidaan kehittää luonnon hyvinvoinnin parantamiseksi.

Mother Nature Networkin listauksessa maailman viiden vihreimmän kentän listalle valittu kenttä on aiempien GEO-raporttien mukaan sisäistänyt ympäristön huomioivan ja luonnon monimuotoisuutta arvostavan toimintatavan.

Sertifioitavien kenttien raportoinnista vastaa Suomessa kaksi GEO Foundation -säätiön nimeämää asiantuntijaa. Hirsalassa tammikuussa uusitun sertifikaatin vahvisti ympäristötarkastaja Sanni Sjöblom.

”Hirsala Golf on vuosien ajan tehnyt aktiivista työtä kestävän kehityksen parissa, ja edistyminen on selvästi nähtävissä. Yhtiö löytää koko ajan uusia parannettavia toimintoja ja hankkeita, mikä on osoitus sen inspiroivasta filosofiasta”, Sjöblom sanoi tuoreen raportin yhteenvedossa.

Yhä enemmän olen ryhtynyt ajattelemaan, että en pelkästään hoida kenttää vaan ympäristöä.

Kokonaisseurannassa huomioidaan luonto (ympäristö, kentän kasvillisuus ja eliöt sekä kentänhoito), resurssit (energian ja polttoaineiden kulutus, torjunta-aineiden käyttömäärät sekä jätteiden ja lannoitteiden ravinteiden määrä) sekä yhteisö (pelaajat ja alueen asukkaat ja sidosryhmät).

”Kaikessa tähdätään mahdollisimman pieneen kulutukseen, kun puhutaan muun muassa energian ja veden käytöstä. Seuranta tehdään OnCourse-ohjelmalla, joka on olennainen työkalu GEO-ympäristösertifikaatin tavoittelussa. Vuoden tiedot syötetään ohjelmaan, joka itsessään ohjaa kenttiä tavoitteellisiin valintoihin”, Lehto sanoo.

Hirsalan kenttää halkovaan Finnträskinojaan on istutettu meritaimenia. Kuva: Hirsala Golf

OnCourse on Suomen Golfliiton jäsenkentilleen suosittelema ympäristöjärjestelmä. Liitto tukee kenttiä tarjoamalla asiantuntija-apua ohjelman käytön aloittamisessa ja tarjoaa maksuttoman tuen järjestelmään liittyvissä kysymyksissä.

”Seurantaohjelma on tällä hetkellä käytössä 54 suomalaisella golfkentällä, mutta toiveena olisi tietysti saada lähitulevaisuudessa kaikki kotimaan kentät hyödyntämään järjestelmää. Siitä on paljon iloa paitsi ympäristön, myös oman toiminnan kannalta. Taloudelliset hyödytkin ovat kiistattomat.”

Tarvittavien tietojen syöttäminen seurantaohjelmaan ei vaadi suuria ponnisteluita, kun toimenpiteestä tulee rutiinia. Koottu data antaa lisäksi kenttämestarille arvokasta faktaa kulutuksen määrästä, ja siihen millaisiin asioihin pitää kiinnittää tavallista enemmän huomiota.

”Yhä enemmän olen ryhtynyt ajattelemaan, että en pelkästään hoida kenttää vaan ympäristöä. Mutta on sertifikaatilla meille Hirsalassa myös imagollinen merkitys. Se on iso vetovoimatekijä ja avuksi markkinoinnissa. Pelaajat ovat hyvin perillä ympäristöasioista ja tekevät nykyään valintoja niiden perusteella”, Lehto sanoo.

Kotimaassa on tällä hetkellä 14 GEO-sertifioitua kenttää, joista voimassa oleva sertifikaatti on seitsemällä kentällä. Uusimpina joukkoon ovat liittyneet Helsingin Golfklubi, Harjattula Golf & Country Club sekä Tapiola Golf, jolle sertifikaatti myönnettiin viime kuussa.

Suomen GEO-sertifioidut kentät:

Aulanko Golf
Golf Sarfvik*
Hangon Golf
Harjattula Golf & Country Club
Helsingin Golfklubi
Hill Side Golf & Country Club*
Hirsala Golf
Karelia Golf*
Kartanogolf*
Master Golf*
Nordcenter Golf & Country Club
Pielis Golf*
St Laurence Golf*
Tapiola Golf

*sertifikaatti ei voimassa

GEO (Golf Environment Organisation) Foundationin perustama GEO-ympäristösertifikaatti on säätiön myöntämä tunnustus ympäristöystävällisesti toimivalle golfkentälle. Säätiön toimisto sijaitsee Skotlannissa North Berwickissä.

Lisää aiheesta

Tilaa Golfpisteen uutiskirje