9.4.–16.4. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[5][8]
KilpailuaSuomalaista
Oma peli

Tiedätkö, mitä course rating ja slope rating todella tarkoittavat?

Tuloskortin vasen sarake kertoo, että nollatasoituksella pelaava mies pelaa mustalta tiiltä hyvän kierroksen keskimäärin 73,2 lyönnillä ja yli 2000 metriä lyhyemmältä kultaiselta tiiltä 63,9 lyönnillä.

On olemassa kaksi hyvää syytä, miksi pelitasoituksen muodostumiseen kannattaa hieman perehtyä.

Tasoitus kertaa kentän slope rating jaettuna 113:lla plus course rating miinus kentän par (HCP x slope rating/113 + course rating – par).

Tätä äkkiseltään monimutkaiselta kuulostavaa ja monille luotaantyöntävää kaavaa sovelletaan jokaisella tasoituskierroksella käytettävän pelitasoituksen laskemiseen. Harva pelaaja kuitenkaan on kaavan kanssa juuri missään tekemisissä. Digitaaliset tuloskorttiohjelmat laskevat pelitasoituksen automaattisesti, ja paperista tuloskorttia käyttävät voivat puolestaan kätevästi tarkistaa pelitasoituksen suoraan slope-taulukoista, jotka löytyvät kaikilta kentiltä.

Pelitasoituksen laskentakaavaa ei kuitenkaan kannata säikähtää. Kun sen kaksi olennaista käsitettä ymmärtää, kaavasta tulee paljon olemustaan yksinkertaisempi. Course ratingin ja slope ratingin käsitteet tarjoavat myös mielenkiintoista informaatiota pelattavasta kentästä. Ensisijaista on muistaa kaksi seikkaa:

 • Course rating kuvastaa kentän vaikeutta
 • Slope rating kuvastaa kentän suhteellista vaikeutta eri tasoisille pelaajille.

Course rating ja slope rating -arvot vaihtelevat aina sen mukaan, miltä tiiauspaikalta kierros pelataan. Ne on lisäksi määritelty erikseen miehille ja naisille.

Course rating

Course rating on arvio siitä, mihin tulokseen scratch-tasoituksen pelaaja (tasoitus nolla tai parempi) normaaliolosuhteissa hyvän kierroksensa keskimäärin pelaa. Se on käsitteenä sikäli helpompi ymmärtää, että arvo ilmaistaan lyönteinä. Helpolla par 72 -kentällä course rating -arvo voi olla selvästi alle parin, esimerkiksi 69,0. Vaikealla kentällä (par 72) se on puolestaan yli parin, vaikkapa 74,7.

Kentän vaikeuden lisäksi on otettava huomioon kentän suhteellinen vaikeus eri tasoisille pelaajille. Kahden pelaajan, joista toinen pelaa tasoituksella 0 ja toinen tasoituksella 18, tasoitusten todellinen ero on vain harvalla kentällä tasan 18 lyöntiä. Normaalilla täysimittaisella golfkentällä pelaajien välinen ero tavallisesti kasvaa, eli heikompi pelaaja saa enemmän tasoituslyöntejä kuin mitä tasoitusten lukuarvojen erotus on. Mutta kuinka paljon, sen määrittelee slope rating.

Slope rating

Slope rating -arvo tarkoittaa kentän suhteellista vaikeutta bogey-pelaajalle (slope-arvioinnin kriteereiden mukaan miehissä tasoituksella 20 pelaavat ja naisissa tasoituksella 24 pelaavat).

Vertailulukuna suhteellisen vaikeuden määrittelyssä käytetään lukua 113. Jos kenttä on suhteellisesti tasan yhtä vaikea scratch-pelaajalle ja bogey-pelaajalle, kentän slope-arvo on 113. Jos taas kenttä on suuremmalla tasoituksella pelaavalle suhteellisesti vaikeampi, kentän slope-arvo on yli 113, jos taas helpompi, arvo on alle 113.

Kun kentän slope rating -arvo jaetaan 113:lla, saadaan käytännössä tulokseksi kerroin, jolla pelaajan tasoitus suhteutetaan scratch-pelaajaan.

Jos kentän slope-arvo on esimerkiksi 130, kertoimeksi muodostuu 130/113, eli noin 1,15. Koska kyse on kertolaskusta, pelaaja saa sitä enemmän tasoituslyöntejä, mitä suurempi on hänen tasoituksensa. Esimerkiksi tasoituksella 1,0 pelaava hyötyy vain 0,15 lyöntiä (1,0*1,15=1,15), kun taas tasoituksella 18 pelaavan suhteellinen lisäetu on jo 2,7 lyöntiä (18,0*1,15=20,7).

Yleinen väärinkäsitys

Toisin kuin monissa lähteissä kerrotaan, kenttä, jonka slope-rating arvo on 113, ei kuvasta keskivaikeaa kenttää, vaan kenttää, joka on suhteellisesti yhtä vaikea scratch-pelaajalle kuin bogey-pelaajalle. Normaalimittainen kenttä on kuitenkin lähes aina suhteellisesti vaikeampi tasoltaan heikommalle pelaajalle. Golfkenttien slope-määrityksiäkin tekevän golftuomari Arto Teittisen mukaan Suomessa ei ole yhtään normaalimittaista kenttää, jonka slope rating olisi alle 113.

Slope rating -arvo voi kuitenkin olla selvästikin alle 113:n, kun puhutaan lyhyistä kentistä ja erityisesti par 3 -kentistä. Niillä lyöntipituuden, josta parempi pelaaja tavallisesti hyötyy, merkitys vähenee, minkä vuoksi kenttä voikin olla suhteellisesti helpompi bogey-pelaajalle kuin scratch-pelaajalle.

Artikkelia muutettu 2.4.2024 klo 14:30: Bogey-pelaajien tasoitukset korjattu.

Lue seuraavaksi: Tasoituskierroksia voi jatkossa pelata myös lyhyillä par 3 -kentillä

Lisää aiheesta

Tilaa Golfpisteen uutiskirje

Artikkelin kommentit (5 kpl)

  Pappa Tykki says:

  Sinänsähän tuo lineaarinen muunnoskaava ei nyt niin monimutkainen ole ollut näin insinöörinäkökulmasta, mutta ilmeisesti tämä artikkeli tuli silti tarpeeseen.

  Yksi huvittava piirre siinä toki on eli tuo luku 113. Sehän on täsin mielivaltaisesti valittu. Yhtä hyvin olisi voitu tuoksi luvuksi 1 kuvaamaan kenttää, joka on suhteellisesti yhtä vaikea tasoituksen nolla ja tasoituksen 18 pelaajalle (ja siis kaikille pelaajille). Slopeluku tällöin skaalattaisiin

  SR_uusi = SR_vanha/113

  ja kaava olisi muodossa

  HCP*SR_uusi + CR – par

  Josko tämä olisi sitten ymmärrettävämpi?

  Ehkä joku tietää tuon luvun 113 historian.

  Kysymys: koska saamme tasoituslaskentaan toisen asteen termin – entä ikäkorjauksen (vrt sukupuolikorjaus). Tai vaihtoehtoisesti: miksi mihillä ja naisilla ei voisi olla samat SR ja CR?

  BayStream says:

  Tämän jutun tiedot ovat varmaan tulleet jostain ulkomaan artikkelista, koska siinä olisi ehkä ollut hiukan tarkennettavaa. Esim. miesten Bogey-pelaaja pelaa tasoituksella 20 ja naisten 24.
  Toki ”neutraali”-slope voisi olla 1, mutta silloin eri slope-arvoilla olisi pitänyt olla desimaaliaarvova tai olisivat voineet olla negatiivisia. Nyt slope rating voi olla välillä 55-155.

  Pappa Tykki says:

  Desimaaliarvoja kyllä, negatiivisia ei (koska nykyisetkään SR:t eivät ole negatiivisia).

  Jos desimaaliarvoista halutaan eroon (vaikka niitä esiintyy CR:ssä joka tapauksessa), peruskerroin 100 lienee ymmärrettävämpi kuin 113?

  Tuolla 113:lla lienee jokin historiansa.

  BayStream says:

  Sillä on historiansa kyllä…

  EeHoo says:

  USGA aikanaan määritti slope rating järjestelmän, missä 113 laskennallisesti kuvaa kentän suhteellista vaikeusastetta scratch pelaajan ja bogey pelaajan tuloksessa. Eli tässä luku 113 on kentän normi vaikeusaste, riippumatta minkä tasoinen pelaaja on kyseessä (>> tasoittaa eri tasoisten pelaajien HCP kehitystä).