Kolme itäsuomalaista golfseuraa sai muhkean EU-tuen markkinointihankkeeseensa - Golfpiste.com

24.1.–31.1. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[7][11]
KilpailuaSuomalaista
Golfkentät

Kolme itäsuomalaista golfseuraa sai muhkean EU-tuen markkinointihankkeeseensa

Yksi markkinointiprojektin keskeisimmistä tavoitteista on Petteri Ruuskasen mukaan muuttaa itäsuomalaisten vääristynyttä kuvaa golfista. Kuva: Kartanogolf

Seuroilla on tavoitteena löytää 600 uutta golfin harrastajaa ensi vuoden syyskuuhun ylettyvän projektin aikana.

Järvi-Suomen alueella sijaitsevat Kartanogolf, Kerigolf ja Rantasalmi Golf saivat kuluvalla viikolla mukavia uutisia niille myönnetystä 70 000 euron suuruisesta EU-tuesta golfharrastuksen markkinointihankkeeseen.

Rahoittajatahoina on toiminut kaksi paikallisen kehittämisen Leader-ryhmää, joten hanke on paitsi kuntarajat, myös tukialueet ylittävää yhteistyötä. Tuen saamisen ehtona oli, että seurat rahoittavat kaikkiaan 100 000 euron suuruisesta hankkeesta itsenäisesti 30 000 euroa.

Golfyhdistykset päättivät käynnistää yhteisen kehittämishankkeen, koska jäsenten ikäjakauma ennakoi harrastajamäärien tuntuvaa pudotusta lähivuosina.

”Onhan tämä upea juttu. Omavastuuosan kulut pyrimme kattamaan pääsääntöisesti talkoilla, joten meidän maksettavaksemme jää koko summasta arviolta 5000 euroa”, Kartanogolfin toiminnanjohtaja Petteri Ruuskanen sanoo.

Hankkeen ensisijainen tavoite on kasvattaa siihen osallistuvien golfseurojen jäsenmäärää ja säilyttää harrastuksen ja seurojen elinvoima tulevaisuudessa, hankehakemuksessa kerrottiin.

”Pyrkimyksemme on saada kaikista ikäluokista kahden seuraavan pelikauden aikana 600 uutta harrastajaa. Se on kunnianhimoinen, mutta täysin realistinen tavoite.”

Seurat ovat kehittäneet markkinointi- ja viestintäsuunnitelman, jossa on mietitty, millä toimenpiteillä ja välineillä tavoitteet saavutetaan. Hankkeeseen palkataan henkilö johtamaan projektia ja siihen liittyvää vapaaehtoistoimintaa 12 kuukauden ajaksi.

Viemme projektia eteenpäin rennossa ja sporttisessa hengessä lajin positiivisia terveysvaikutuksia korostaen.

”Verkot ovat jo vesillä. Tarkoituksemme on käynnistää projekti välittömästi, kun sopiva henkilö on löytynyt”, Ruuskanen toteaa.

EU-tuen osuudesta 45 000 euroa on varattu markkinointiosaajan palkkakustannuksiin. Loput 25 000 euroa käytetään erilaisiin markkinointi- ja tapahtumakuluihin.

Palkattava henkilö työskentelee tänä vuonna kolmen seuran palveluksessa viisi kuukautta eli pelikauden ajan. Talvikausi pidetään taukoa, kunnes toimintaa jatketaan vuoden 2020 puolella vielä seitsemän kuukautta.

”Viemme projektia eteenpäin rennossa ja sporttisessa hengessä lajin positiivisia terveysvaikutuksia korostaen. Pyrkimyksemme on muuttaa itäsuomalaisten vääristynyttä mielikuvaa golfista”, sanoo Ruuskanen, jonka lisäksi hanketta ovat olleet puuhaamassa Kerigolfin toiminnanjohtaja Soili Pelkonen sekä Rantasalmi Golfin puheenjohtaja Ari Korhonen.

Hankkeen tiedottaminen ja viestintä toteutetaan sosiaalisessa mediassa, paikallislehdissä ja seurojen omien kotisivujen kautta.

Ruuskanen pitää kolmen seuran yhteistä markkinointiponnistelua eräänlaisena kotimaisen golfin pilottihankkeena, joka voisi toteutua missä päin Suomea tahansa.

”Vastaavanlaista mahdollisuutta kannattaa muidenkin seurojen kartoittaa. Tällaisilla hankkeilla saattaa olla pidemmässä juoksussa iso merkitys maan golfharrastuksen hyvinvoinnin kannalta.”

Projektissa mukana olevassa kolmessa itäsuomalaisessa seurassa on tällä hetkellä yhteensä 2400 jäsentä.

Rahoitus kahdelta eri Leader-ryhmältä

Yleishyödyllisen hankkeen perimmäinen tarkoitus on kehittää maaseudun palveluita. Sen toiminta-alueena ovat niin sanottujen Leader Piällysmiehen ja Rajupusu Leaderin alueilla olevat kunnat. Kohderyhmänä ovat kaikki liikunnasta, kuntoilusta, ulkoilusta ja omasta hyvinvoinnistaan huolehtivat kuntalaiset.

Leader on paikallisten ihmisten maaseudun kehittämistyötä, jota oman alueen kunnat ja Suomen valtio rahoittavat Euroopan Unionin Maaseuturahaston lisäksi. Toiminnan lähtökohtana on omaehtoinen kehittäminen; ideat tulevat paitsi yhdistyksiltä ja järjestöiltä, myös maaseudun asukkailta.

Tästä on myös Kartanogolfin, Kerigolfin ja Rantasalmi Golfin projektin kohdalla kysymys.  EU-rahoituksensa hanke sai kahden eri Leader-ryhmän kautta, koska myös alueen golfseurat toimivat kahden toimintaryhmän, Savonlinnan ja Varkauden talousalueilla. Rahoituksesta 40 000 euroa tuli Rajupusu Leader ry:ltä ja 30 000 euroa Leader Piällysmies ry:ltä.

EU:n alueella toimii yli 2000 Leader-ryhmää, joista 54 Suomessa. Niiden tarkoitus on nivoa Euroopan maaseutua yhteen ja tehdä aktiivista yhteistyötä.

Lisää aiheesta

Tilaa Golfpisteen uutiskirje

Artikkelin kommentit (3 kpl)

 • golftintti says:

  ”Pyrkimyksemme on saada kaikista ikäluokista kahden seuraavan pelikauden aikana 600 uutta harrastajaa. Se on kunnianhimoinen, mutta täysin realistinen tavoite.”
  Tässä miettimistä muillekin. Golf ei ole ikään sidottu laji, miksi siis suurin osa kentistä panostaa vaikeimpaan ikäluokkaan, nuoriin ja unohtaa ne, joiden harrastusmahdollisuudet useampaan lajiin koko ajan vähenevät ja jotka varmaan ovat eniten lajiuskollisia.
  Tämän päivän viisikymppiset pelaavat vielä kymmeniä vuosia ja heitäkin tulee koko ajan lisää!

 • jlaakso says:

  Puhumattakaan meistä nelikymppisistä, jotka piakkoin ruuhkavuosien hellittäessä ihmettelevät mitä tekevät kaikella sillä vapaa-ajalla 🙂

  Vakavasti ottaen. Jokaisesti ikäluokasta löytyy varmasti potentiaalista harrastajakuntaa. Nuorista saadaan tulevaisuuden x-kymppisiä harrastajia, toisessa ääripäässä ikäihmiset voivat golfin parissa ylläpitää vireyttään.

 • Jusa1st says:

  Hienoa !toivottavasti kuullaan vielä miten meni. Golfyhteisöjen pitää yhdessä kehittää ja innovoida tapoja saadaksemme uusia harrastajia. Ei tarvita liittovetoisia koordinaattoreita ”kehitystyöhön” ja fläppitauluille, vaan ruohonjuuritason toimintaa uusien pelaajien saamiseksi seuroihin. Tämä on juuri sellaista.