Opi Golf, osa 8: Mitä silmät ei nää, sen tutka ymmärtää

Tervetuloa golfarin koulunpenkille.

Teksti
Veli-Pekka Hakala
Julkaistu

Opi Golf on alunperin keväällä 2023 julkaistu Golfpisteen artikkelisarja, joka lähestyy golfissa kehittymistä ymmärtämisen näkökulmasta. Sarjan tarkoituksena ei ole opettaa sinulle svingiä, vaan auttaa sinua ymmärtämään golflyönnin lähtökohtia. Läpi koko artikkelisarjan keskiössä pysyy kuitenkin se, miten voit tiedon ja ymmärtämisen kautta kehittyä pelaajana. Tervetuloa mukaan golfin oppimisen polulle!

Kuten jo tiedetään, pallon lentokaari muodostuu osumahetkellä vaikuttavien tekijöiden perusteella. Mitä paremmin lentokaaren syntyperää ymmärretään, sitä enemmän mailan osumahetken asennoista on pääteltävissä lyödyn lyönnin lähtösuuntaa, kierrettä ja korkeutta tarkastelemalla. Teoriatason ymmärrys lentokaaren ja osumahetken yhteydestä toisiinsa on tärkeää siksi, että harjoitellessamme olemme suurimmaksi osin silmiemme antaman palautteen varassa.

Jos kuitenkin haluat optimoida lyöntiäsi vielä enemmän, tai olet uusimassa välineitä, ei harjaantunutkaan silmä anna tarpeeksi informaatiota. Silloin on tukeuduttava silmien sijasta golfarin mikroskooppiin, eli lyöntianalysaattoriin.

Opi Golf -artikkelisarjan toiseksi viimeisessä osassa käydään läpi tärkeimpiä arvoja, joita lyöntianalysaattorit osumahetkiltä mittaavat. Tämän luettuasi tiedät, minkälaisia arvoja sinun tulisi tavoitella harjoitellessasi lyöntianalysaattorin avustuksella.

Nopeus

Mailanpäännopeus (Club speed)
Kertoo, kuinka kovalla vauhdilla mailan lapa liikkuu osumahetkellä. Mailanpäännopeus kuvastaa parhaiten pelaajan lyöntipituuden potentiaalia. Mailanpäännopeuden yksiköksi on vakiintunut mailia tunnissa (mph). 80 mph:n vauhdilla viuhuva draivi lentää optimaalisena 170 metriä ilmassa. Jokainen 10 mailin lisäys mailanpäännopeuteen tuo ilmalentoon 30 metrin lisäpotentiaalin. Mikäli siis tavoitteenasi on lyödä 260 metriä ilmassa lentäviä draiveja, mailanpäännopeuden tulee olla vähintään 110 mailia tunnissa.

Pallon lähtönopeus (Ball speed)
Kertoo, kuinka kovalla vauhdilla pallo lähtee lavasta liikkeelle. Korreloi vahvimmin todellisen lyöntimitan kanssa. Mitä enemmän pallossa on vauhtia, sitä pidemmälle se lentää. Myös pallon lähtönopeus esitetään mailia tunnissa -yksikön avulla. Jos mailanpäännopeus draivissa on 100 mailia tunnissa, pallon lähtönopeus voi olla enimmillään 150 mailia tunnissa.

Osuma

Osumakerroin (Smash factor tai efficiency)
Kertoo, kuinka tehokkaasti pelaajan tuottama mailanpäännopeus välittyy pallon lähtönopeudeksi. Pallon lähtönopeus jaettuna mailanpäännopeudella = osumakerroin. Osumakerroin paranee, mitä puhtaammin osut palloon. Draiverilla lyötäessä optimaalinen osumakerroin on 1,50–1,45 riippuen käytettävästä laitteesta. Osumakerroin heikkenee nostokulman kasvaessa, ja rautaseiskalla hyvän osuman osumakerroin on enää noin 1,33.

Tulokulma kertoo, kuinka paljon alas- tai ylöspäin mailan lapa on osumahetkellä kulkemassa

Rautamailoilla tulokulma tulisi olla negatiivinen, joka kertoo että maila on kulkemassa osumahetkellä alaspäin

Tulokulma (Attack angle)
Kertoo, kuinka paljon alas- tai ylöspäin mailan lapa on osumahetkellä kulkemassa. Negatiivinen arvo kertoo, että lapa on kulkemassa alaspäin ja positiivinen arvo kertoo, että lapa on kulkemassa ylöspäin. Raudoilla lyötäessä tulokulman olisi hyvä olla muutamia asteita miinuksella, kun taas optimoidussa draivissa muutamia asteita plussalla.

Svingin alin kohta (Low point)
Kertoo, missä vaiheessa mailan lapa saavuttaa kaarensa alimman kohdan. Mikäli arvon yhteydessä esitetään kirjain B (before, ennen), on svingin alin kohta saavutettu ennen palloon osumista, ja mikäli arvon yhteydessä esitetään kirjain A (after, jälkeen), on alin kohta saavutettu palloon osumisen jälkeen. Svingin alin kohta ja mailan tulokulma korreloivat vahvasti toistensa kanssa.

Osumahetken nostokulma (Dynamic loft)
Kertoo, kuinka paljon mailan lavassa on nostokulmaa osumahetkellä. Rautamailoilla lyötäessä osumahetken nostokulman tulisi olla noin 10 astetta pienempi, kuin mailan todellisen nostokulman. Mikäli osumahetken nostokulma on tätä korkeampi, niin osuman tehokkuus heikkenee. Osumahetken nostokulmaan vaikuttaa se, kuinka paljon kädet ovat osumahetkellä pallon etu- tai takapuolella ja se, kuinka paljon lapa on osumassa auki tai kiinni.

Lentokaari

Tulosuunta (Club path)
Kertoo, kuinka paljon vasemmalle tai oikealle mailan lapa on osumahetkellä kulkemassa. Negatiivinen arvo kertoo, että lapa on kulkemassa kohdelinjasta vasemmalle, eli oikealta puolelta lyötäessä ulkoa sisään ja positiivinen arvo kertoo, että lapa on kulkemassa kohdelinjasta oikealle, eli sisältä ulos (vasemmalta puolelta pelaavalla päin vastoin). Draw-lyöntiä lyötäessä lavan tulee liikkua kohdelinjasta oikealle ja fade-lyöntiä lyödessä lavan tulee liikkua kohdelinjasta vasemmalle.

Lapa voi osoittaa osumahetkellä suoraan kohti kohdelinjaa, jolloin arvo on 0, tai..

Osoittaa kohdelinjasta oikealle, eli olla auki (positiivinen luku), tai..

Osoittaa kohdelinjasta vasemmalle, eli olla kiinni (negatiivinen luku)

Lavan asento osumahetkellä (Face angle)
Kertoo, kuinka paljon vasemmalle tai oikealle suhteessa kohdelinjaan lapa osoittaa osumahetkellä. Negatiivinen arvo kertoo, että lapa osoittaa kohdelinjasta vasemmalle, eli on kiinni, ja positiivinen arvo kertoo, että lapa osoittaa kohdelinjasta oikealle, eli on auki.

Lavan asento suhteessa kulkusuuntaan (Face to path)
Kertoo, mihin suuntaan lapa osoittaa osumahetkellä suhteessa sen kulkusuuntaan. Mikäli arvo on negatiivinen, on lapa osoittanut osumahetkellä kulkusuuntaansa nähden vasemmalle, joka synnyttää palloon draw-kierteen. Mikäli arvo on positiivinen, on lapa osoittanut osumahetkellä kulkusuuntaansa nähden oikealle, joka synnyttää palloon fade-kierteen. Mitä suurempi arvo on, sitä enemmän pallossa on sivukierrettä.

Kierreakseli (Spin axis)
Kertoo, kuinka paljon pallossa on todellisesti sivukierrettä. Vaikka ymmärrettävyyden vuoksi puhutaankin erikseen sivukierteestä ja alakierteestä, pallo voi todellisuudessa kiertää vain yhteen suuntaan akselinsa ympäri. Mikäli kierreakseliarvo on negatiivinen, pallossa on draw-kierrettä, ja mikäli positiivinen, pallossa on fade-kierrettä. Todelliseen kierteen määrään vaikuttaa lavan kohdelinjaan suhteutetun asennon lisäksi myös osumakohta, etenkin puumailoilla lyötäessä.

Lentokorkeus

Alakierre (Spin rate)
Kertoo, kuinka paljon alakierrettä lyönnissä on. Alakierteen (rpm, kierrosta minuutissa) optimaalinen määrä vaihtelee huomattavasti eri lyöntien välillä. Tyypillisesti draiverilla lyötäessä alakierrettä pyritään vähentämään optimiarvon ollessa noin 2000–2500 rpm:n välillä, kun taas etenkin vajaissa wedge-lyönneissä alakierteen määrä pyritään maksimoimaan, jotta pallo pysähtyisi mahdollisimman tehokkaasti. Rautamailoilla vanha muistisääntö tavoiteltavasta alakierteen määrästä oli mailan numero x 1000 rpm, eli rautakuutosella 6000 rpm ja rautakasilla 8000 rpm, mutta noin 500-1000 kierrosta pienempi arvokin riittää, jos lyönnin lentokaari on riittävän korkea. Alakierteen määrään vaikuttaa pääasiassa tulokulman ja osumahetken nostokulman välinen suhde toisiinsa.

Alakierre muodostuu osumahetken nostokulman ja mailan tulokulman välisen kulmaeron mukaan. Mitä suurempi ero näiden kahden arvon välillä on, sitä enemmän palloon muodostuu alakierrettä.

Lähtökulma (Launch angle)
Kertoo, kuinka korkeaan kulmaan pallo ampaisee liikkeelle. Pallon lähtökulma yhdessä alakierteen ja pallon lähtönopeuden kanssa määrittää, kuinka korkea tai matala lyönnistä tulee. Lähtökulman ja alakierteen välistä optimaalista suhdetta seurataan tarkasti etenkin mailanmitoituksen eli fittauksen yhteydessä.

Alastulokulma (Landing angle)
Kertoo, kuinka loivassa tai jyrkässä kulmassa pallo tulee takaisin maahan. Draiverilla lyötäessä pyritään välttämään liian jyrkkää alastulokulmaa, jotta pallo rullaisi alastulon jälkeen. Rautamailoilla lyötäessä alastulokulman jyrkkyys – mielellään yli 45 astetta – määrittää alakierteen kanssa sen, kuinka tehokkaasti pallo pysähtyy.

Lue 8-osaisen Opi golf -artikkelisarjan muut jutut:

Osa 1: Mikä saa pallon kiertämään?
Osa 2: Miksi draw lentää pidemmälle kuin fade?
Osa 3: Tiesitkö, että duffi ja toppi johtuvat samasta lyöntivirheestä?
Osa 4: Miksi draiverilla lyödään eri tavalla kuin raudoilla?
Osa 5: Oikea tähtäys on harjoittelun A ja O
Osa 6: Ote on hyvä pelin perusta
Osa 7: Näin videoit ja analysoit oman svingisi

Veli-Pekka Hakala

Veli-Pekka Hakala on freelance-tuottaja, joka rakastui golfiin 15 vuotta sitten. Plus-tasoituksella pelaava ”Vellu” on innokas pelin tutkija, joka auttaa harrastajia löytämään lisää nautintoa peliinsä. Hän uskoo hyvän pelin rakentuvan lähtökohdista, jotka eivät ole niin svingikeskeisiä kuin miten golfia usein opetetaan. Päivätyönään Vellu tuottaa suomalaisten golfareiden unelmalomia matkanjärjestäjä Golf Tailorsin palveluksessa.