Opi Golf, osa 1: Mikä saa pallon kiertämään?

Tervetuloa golfarin koulunpenkille.

Teksti
Veli-Pekka Hakala
Kuvat
Olli-Mikko Muroke
Julkaistu

Opi Golf on alunperin keväällä 2023 julkaistu Golfpisteen artikkelisarja, joka lähestyy golfissa kehittymistä ymmärtämisen näkökulmasta. Sarjan tarkoituksena ei ole opettaa sinulle svingiä, vaan auttaa sinua ymmärtämään golflyönnin lähtökohtia. Läpi koko artikkelisarjan keskiössä pysyy kuitenkin se, miten voit tiedon ja ymmärtämisen kautta kehittyä pelaajana. Tervetuloa mukaan golfin oppimisen polulle!

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa käsitellään sitä, millä tavoin pallo voi ilmassa lentää, mikä saa pallon kiertämään ja mitä pallon lentokaari voi opettaa sinulle lyönnistäsi. Lentokaaren ymmärtäminen on tärkeää, koska pystyt sen jälkeen päättelemään siitä, missä asennossa mailasi on osumahetkellä ollut. Tämä auttaa sinua saamaan arvokasta palautetta lyönneistäsi, ja auttaa sinua tietämään, mitä sinun tulee tehdä toisin saadaksesi pallon lentämään halutussa kaaressa.

Golflyönnin yhdeksän lentokaarta

Aloitetaan perusteista. Golfpallo voi lähteä suoraan kohti kohdelinjaa, tai se voi lähteä siitä vasemmalle tai oikealle. Tämän lisäksi pallossa on usein sivukierrettä, joka saa sen kaartamaan pois lähtösuunnastaan. Mikäli sivukierrettä ei ole, matkaa pallo koko lentonsa ajan lähtösuuntansa mukaisesti.

Lyönnin lähtösuunta ja sivukierre muodostavat siis yhdessä lyönnin horisontaalisen lentokaaren, joita on yllä olevan kuvan mukaisesti yhteensä yhdeksän erilaista. Yleisimmin keskusteluissa esiintyvät lentokaaret ovat vasemmalle kiertävät draw ja hukki, sekä oikealle kiertävät fade ja slaissi.

Mutta mikä sitten saa pallon lähtemään tiettyyn suuntaan, ja mikä sivukierteen synnyttää? Lavan osumakohdalla on oma vaikutuksensa, etenkin puumailoilla lyötäessä, mutta muuten lentokaari määräytyy seuraavan kahden tiedon perusteella: mihin suuntaan lavan lyöntipinta osumahetkellä osoittaa ja mihin suuntaan maila on osumahetkellä kulkemassa.

Auki ja kiinni, mutta suhteessa mihin?

Siitä, mihin suuntaan lavan lyöntipinta osumahetkellä osoittaa käytetään golfkielessä termejä auki ja kiinni. Lavan ollessa auki, osoittaa sen lyöntipinta oikealle, kun taas kiinni oleva lapa osoittaa vasemmalle. Mutta oikealle ja vasemmalle mistä?

Yleensä lavan asentoa verrataan joko suhteessa kohdelinjaan – eli siihen linjaan mihin pallon pyritään päätyvän – tai sitten sitä verrataan suhteessa mailan osumahetken kulkusuuntaan. Tämä on hyvä pitää mielessä, sillä esim. oikealta vasemmalle kiertävässä draw-lyönnissä lapa osoittaa vasemmalle, eli on kiinni, suhteessa mailan kulkusuuntaan, mutta osoittaa silti oikealle, eli on auki, suhteessa kohdelinjaan. Kuulostaako vaikealle? Jätetään tämä hautumaan ja palataan siihen myöhemmin.

Se mihin suuntaan lapa osumahetkellä osoittaa, määrittää lähes täysin sen, mihin suuntaan pallo lähtee. Tämä on tärkeää huomioida pallon lentokaarta arvioidessa. Mihin tahansa lavan lyöntipinta osumahetkellä osoittaakin, sen suuntaisesti pallo matkansa aloittaa.

Lapa on osumahetkellä mailan kulkusuuntaan nähden suora.

Lapa on osumahetkellä mailan kulkusuuntaan nähden auki.

Lapa on osumahetkellä mailan kulkusuuntaan nähden kiinni.

Se mihin lapa osoittaa osumahetkellä suhteessa mailan kulkusuuntaan, määrittää sen, tuleeko palloon sivukierrettä. Jos lapa on kiinni suhteessa mailan kulkusuuntaan, syntyy vasemmalle vievä draw-kierre, jos taas auki, syntyy oikealle vievä fade-kierre. Mitä suurempi ero mailan kulkusuunnan ja lavan välille syntyy, sitä suurempi sivukierre palloon muodostuu.

Sisään ja ulos, ulos ja sisään

Mailan osumahetken kulkusuunnasta puhuttaessa käytetään usein termejä sisältä ulos ja ulkoa sisään. Kun maila kulkee osumahetkellä kohdelinjasta oikealle, sanotaan sen kulkevan sisältä ulos. Kun taas mailan kulkusuunta osumahetkellä on kohdelinjasta vasemmalle, kulkee se silloin ulkoa sisään.

"Suora lyönti tulee aina vahingossa."

Mikäli siis haluat lyödä täydellisen suoran lyönnin, on osumahetkellä sekä lapa, että mailan kulkusuunta osoitettava suoraan kohti kohdetta. Vaikka suoran lyönnin kaava itsessään on yksinkertainen, on sen toteuttaminen toistuvasti käytännössä mahdotonta. Tämä vuoksi harva huippupelaaja pyrkii lyömään tarkoituksellisesti täysin suoraa lyöntiä. Ben Hogan sen jo aikanaan sanoi: ”Suora lyönti tulee aina vahingossa. Pallo tulee kiertämään joko oikealle tai vasemmalle, joten parempi laittaa se kiertämään siihen suuntaan, mihin haluat sen kiertävän”.

Mikä ihmeen gear effect?

Kuten aiemmin todettiin, on osumakohdalla myös oma merkityksensä pallon lähtösuuntaan ja puumailoilla lyötäessä myös sivukierteen syntyyn. Otetaan esimerkiksi kärkiosuma, jonka sattuessa lapa vääntyy auki, aiheuttaen vastakkaisen, draw-puoleisen kierteen palloon, jolloin pallo kääntyy ilmassa vasemmalle. Samat lainalaisuudet pätevät myös kantaosumaan, mutta toki päinvastaisesti. Tämä gear effectiksi kutsuttu ilmiö on otettu huomioon puumailojen suunnittelussa tekemällä mailojen lyöntipinnoista hieman kuperia, mikä kompensoi ilmiön vaikutusta.

Pallo osuu keskelle lapaa. Palloon ei tule gear effectiä.

Pallo osuu lavan kärkeen, mikä aiheuttaa palloon draw-puoleisen eli vasemmalle kääntyvän kierteen.

Pallo osuu lavan kantaan, mikä aiheuttaa palloon fade-puoleisen eli oikealle kääntyvän kierteen.

Gear effectin rooli ei suinkaan ole mitätön, kun puhutaan sen vaikutuksesta kierteeseen. Lyöntitutkayhtiö TrackManin mukaan 180 metrin lyönnissä vain kahden dimplen, eli noin 8 millimetrin verran kärjen tai kannan puolelta lähtenyt osuma voi aiheuttaa lyöntiin jopa 15 metriä sivukierrettä. Tämä täytyy siis ottaa myös huomioon, kun analysoit lyödyn lyönnin lentokaartasi. Lyönti, joka tuntui siltä, että sen olisi pitänyt kiertää vasemmalle, voi kiertääkin oikealle kantaosumasta johtuneen fade-kierteen johdosta. Muista siis lavan asennon ja mailan kulkusuunnan lisäksi pitää huolta myös hyvästä osumatarkkuudesta.

Veli-Pekka Hakala

Veli-Pekka Hakala on freelance-tuottaja, joka rakastui golfiin 15 vuotta sitten. Plus-tasoituksella pelaava ”Vellu” on innokas pelin tutkija, joka auttaa harrastajia löytämään lisää nautintoa peliinsä. Hän uskoo hyvän pelin rakentuvan lähtökohdista, jotka eivät ole niin svingikeskeisiä kuin miten golfia usein opetetaan. Päivätyönään Vellu tuottaa suomalaisten golfareiden unelmalomia matkanjärjestäjä Golf Tailorsin palveluksessa.

Artikkelin kommentit (4 kpl)