11.6.–18.6 - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[15][23]
KilpailuaSuomalaista
mainos Golfkentänhoito

Kentänhoidon laitetrendit

Yhteistyössä yhteistyossa

Kentänhoito menee jatkuvasti eteenpäin. Resurssit sanelevat osaltaan sen, kuinka laajasti mahdollisuuksia päästään hyödyntämään

Golfkenttien kenttämestareihin ja muuhun hoitohenkilökuntaan kohdistuu monenlaisia paineita 2000-luvun todellisuudessa. Pelaajien vaatimustaso on jatkuvasti kohonnut. Odotukset hoitotason suhteen ovat korkealla.

Hoitotaso lähes kaikilla kentillä onkin merkittävästi noussut tällä vuosituhannella – eniten niillä kentillä, joilla halutaan tinkimättömästi pitää kiinni parhaasta oloissamme saavutettavissa olevasta laadusta. Kaikkialla se ei ole mahdollista, ja siksi kentät tekevät omia ratkaisujaan, rakentavat omaa profiiliaan ja noudattavat omaa politiikkaansa myös kentänhoidossa.

Kentänhoitoon liittyvää tietotaitoa on maassamme enemmän kuin milloinkaan. Edistyneimmät kenttämestarit ovat sijoittaneet viheriöihin esimerkiksi kosteutta, lämpötilaa ja sähkönjohtavuutta seuraavia antureita.

Mikä parasta, myös kone- ja laitepuolelle on tullut uudenlaisia vaihtoehtoja. Kenttämestarit, -toimikunnat ja muut päättäjät voivat aiempaa joustavammin tehdä omia valintojaan omista yksilöllisistä tarpeista lähtien, kenttäyhteisön omien resurssien rajoissa. Vaihtoehtojen lisääntyminen antaa mahdollisuuden löytää entistä tehokkaammat, taloudellisemmat ja hankintahinnaltaan edullisimmat ratkaisut juuri oman kentän tarpeisiin. Parhaaseen lopputulokseen ja ”oikeisiin” konemalleihin päätyminen edellyttää vaihtoehtojen lisääntyessä entistä enemmän avointa kentän ja konetoimittajan välistä yhteistyötä.

Griinit ansaitsevat parasta

”Uusi normaali” näkyy leikkuukorkeuksissa niin väylillä kuin viheriöilläkin. Griinien noin viiden millin leikkuukorkeudesta on parissakymmenessä vuodessa tultu jopa 2–3 milliä alaspäin. Heinät ovat jatkuvassa stressitilassa. Kasvualustojen hyvinvoinnista on huolehdittava aiempaa säännöllisemmin ilmastuksin ja hiekoituksin. Jotta niistä selvittäisiin kunnialla nykyisin pelaajamäärin, kone- ja laitekannan on vastattava tämän hetken vaatimuksia.

Pelaajien odotuksiin on vastattu myös ottamalla käyttöön griinijyriä, jotka Suomessa vielä vuosituhannen vaihteessa olivat harvinainen näky. Jyrien avulla voidaan sekä varmistaa viheriöiden tasalaatuisuus että antaa arvokas panos viheriöheinien hyvinvointiin.

Vuosaari valitsi ketterät väyläkoneet

Uudet tuulet puhaltavat esimerkiksi Vuosaari Golfissa, jossa kentän pelattavuudessa halutaan jäljitellä mahdollisimman pitkälle olosuhteita alkuperäisillä linkseillä. Leimallista on mahdollisuus pelata palloa maata pitkin myös viheriöiden ulkopuolella ja käyttää rullia hyväksi.

Jotta tavoitteeseen päästäisiin, Vuosaaressa päätettiin hankkia väylien hoitoon uudet entistä kapeammat ja ketterämmät leikkuukoneet. Kenttämestari Aleksi Kahri on tyytyväinen.

”Uusien koneiden leikkuuyksiköt ovat erittäin tarkasti säädettävissä ja ne seuraavat maanpinnan muotoja paljon paremmin kuin isot leveät väyläkoneet. Leikkuu käy kaikin puolin joustavammin, ja pääsemme nyt tiukempiin paikkoihin. Häviämme hieman ajassa, mutta jälki on huippuluokkaa – niin hyvää, että pelaaja voi niin halutessaan putata hieman kauempaakin griinin ulkopuolelta. Näitä koneita voisimme tarpeen tullen käyttää jopa griineillä.”

Vuosaari Golfin kenttämestari Aleksi Kahri ja Toro Reelmaster 3550

Oikeat valinnat lisäävät työtehoa

Kone- ja laitehankintoja tehtäessä on aina punnittava sekä investointikustannuksia että hankintojen heijastusvaikutuksia työtehoon ja töiden organisoimiseen.

Väylillä hoitotason nosto ja siihen kytkeytyvä leikkuukorkeuden laskeminen yhdistettynä yhteislähtökisojen lisääntymiseen on johtanut väyläkoneiden koon pienenemiseen ja lukumäärän lisääntymiseen. Kapeammilla leikkuuyksiköillä ja kevyemmillä koneilla päästään parempaan leikkuujälkeen. Useamman koneen voimin tehty leikkuukierros saadaan lisäksi tehtyä lyhyessä ajassa, jolloin myös väylät on mahdollista leikata ennen yhteislähtökilpailua.

Karheikoissa koko on edelleen valttia. Leikkuuleveyttä kasvattamalla on päästy entistä tehokkaampaan työskentelyyn. Säästynyt aika voidaan suunnata enemmän hoitoa vaativiin kohteisiin.

Jokunen vuosi sitten viheriöillä yleistyneet perässäkäveltävät singelileikkurit ovat monella kentällä saaneet väistyä uusien päältäajettavien Toro TriFlex -leikkureiden tultua markkinoille. Niiden leikkuuyksiköt seuraavat entistäkin paremmin pinnanmuotoja ja useat muutkin koneen ominaisuudet ovat vieneet päältäajettavan triplexleikkurin leikkuujäljen singelleikkurin tasolle. Karkeasti sanottuna yhtä triplexleikkuria kohden tarvittaisiin kolme singelileikkuria, joten työteho huomioituna valinta leikkurimallin välillä on suhteellisen helppoa.

Ekologisuutta ja mukavuutta

Ekologisuuskin nostaa kentänhoidossa päätään. Valtaosa lannoituksista tehdään jo ruiskuttamalla, mikä minimoi esimerkiksi ravinteiden huuhtoutumisriskin. Golfautoissa ja lava-ajoneuvoissa sähköautot ovat jo arkipäivää. Viheriö- ja väyläleikkureissa osittain akkuteknologiaa käyttävät hybridimallit yleistyvät, jolloin päästään pienempään polttoainekulutukseen ja vähäisempiin hydrauliikkakomponentteihin. Akut ovat kehittyneet. LED-tekniikkaa tuottaa valoa ja perinteisten dieselmoottoreiden elektroninen polttoaineen ruiskutus vähentää kulutusta. Kaikki tekijöitä, joilla voidaan pitää huolta golfin ympäristöimagosta.

Mukavuuttakin on tarjolla. Ilmajousitetut istuimet, penkin lämmitykset, ergonomisesti sijoitetut hallintalaitteet ja muut yksityiskohdat tarjoavat käyttäjilleen mukavan ja turvallisen työympäristön.

Hyvä uutinen harrastajan kannalta on se, että valtaosilla kentistä on ymmärretty panostaa myös olosuhteisiin huoltohalleissa. Kun esimerkiksi leikkuuyksiköiltä vaaditaan enemmän kuin ennen, niistä on pystyttävä myös pitämään entistäkin parempaa huolta. Teroitusvälineiden on oltava kunnossa ja terien helposti huollettavissa. Uusissa koneissa huollettavuus onkin huippuluokkaa.