16.4.–23.4. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[11][17]
KilpailuaSuomalaista
mainos Golfkentänhoito

Golfkentän konekalusto

Yhteistyössä yhteistyossa

Artikkelissa esitellään 18-reikäisen golfkentän kalusto.

Golfkentän maapohja, pinnanmuodot, käytetyt kasvualustat ja heinälajit, esteiden määrät ja koot sekä kentän pelillisten osa-alueiden pinta-alat tekevät jokaisesta kentästä uniikin kokonaisuuden. Jo nämä jokaisen kentät erilaiset perusasiat asettavat myös kentän konekalustolle erilaisia vaatimuksia. Kun vielä huomioidaan kentän käyttöaste, käytettävissä olevat resurssit, valittu hoitotaso ja eräänlainen kenttämestarin harjoittama kentänhoitofilosofia ollaan tilanteessa, jolloin jokaiselle kentälle tulee valita nimenomaan sen kentän tarpeita vastaava hoitokalusto.

Jokainen golfkenttä on erilainen – jokaisen kentän hoitokaluston tulisi olla erilainen.

Seuraavassa on esimerkki 18-reikäisen golfkentän konekalustosta. Ajatuksena on jonkinlainen keskiarvo golfkentästä. Kentän puitteet eivät sisällä mitään erityistä, mitä pitäisi huomioida konemalleja valittaessa, käyttöaste on luokkaa 25 000 kierrosta vuodessa, käytettävissä olevat taloudelliset resurssit antavat mahdollisuuden ylläpitää tarpeita vastaavaa konekalustoa ja hoitotasotavoite on suhteellisen korkea.

Esitetyt hinnat ovat yksittäisiä ohjehintoja tietyllä perusvarustuksella.

Leikkurikalusto

Viheriöt

2 kpl Toro Greensmaster TriFlex 3420 Hybrid

ylimääräinen leikkuuyksikkösarja

pystyleikkuuyksiköt

Hinta yhteensä: 110.700 € alv 0 %

Lyöntipaikat, esiviheriöt

Toro Greensmaster 3250 D

ylimääräinen leikkuuyksikkösarja

Hinta yhteensä: 44.900 € alv 0 %

Väylät

2 kpl Toro Reelmaster 5510 D

pystyleikkuuyksikkö

Hinta yhteensä: 122.400 € alv 0 %

Esikarheikot, viheriöiden ympärystäalueet

Toro Reelmaster 3575 D

Hinta: 46.000 € alv 0 %

Karheikot

Toro Groundsmaster 3500 D

Hinta: 41.000 € alv 0 %

Toro Groundsmaster 4700 D

Hinta: 73.000 € alv 0 %

Perusleikkurikalusto voisi siis koostua yhteensä kahdeksasta koneesta. Heti jos halutaan esim. lisätä mahdollisuus viheriöillä singelleikkureiden ( perässäkäveltävien leikkureiden ) käyttöön tai esikarheikoissa leikata useampaa leikkuukorkeutta tai vaikkapa karheikkojen pinta-ala edellyttäisi suurempaa konekapasiteettia, pitäisi leikkureiden määrää lisätä. Toisaalta usein vallitsevaan tilanteeseen, jossa eri leikkureita on esim. 10 kpl, voidaan saada muutosta vaihtamalla koneiden malleja tarkoituksenmukaisempiin ja tehokkaampiin malleihin. Eli leikkureiden kokonaismäärä voidaan tiputtaa esim. kahdeksaan leikkuriin kentän hoitotason siitä kärsimättä. Leikkurikaluston tulisi aina olla mahdollisimman optimaalinen kentän tarpeisiin nähden, jolloin myös käyttökustannukset ja kaluston ylläpitoinvestoinnit ovat alhaisimmillaan.

Monitoimiajoneuvo, katelevitin, kasvinsuojeluruisku

Toro Workman HDX-D 4 wd

Hinta: 35.000 € alv 0 %

Toro Pro Pass 200

Hinta: 14.000 € alv 0 %

Toro Multi Pro 1750

Hinta: 32.000 € alv 0 %

 Nestelannoitusten lisääntyminen on tavallaan nostanut erillisen ruiskuajoneuvon ( Multi Pro ) mukaan golfkentän ns. peruskonekalustoon. Tämä konetarve toki edellyttää nestelannoitteiden käyttöä ja tiettyä hoitotasotavoitetta. Mikäli nesteruiskun tarve on vain muutamia kertoja kaudessa on nesteruisku tarkoituksenmukaisempaa hankkia monitoimiajoneuvon yhteyteen erillisenä vaihdettavana työlaitteena, kuten toimitaan katelevittimen kanssa.

Ilmastuslaitteet

Tässä työlaitekategoriassa on niin ikään erilaisia mallivaihtoehtoja ja variaatioita. Lisäksi jos huolehditaan riittävällä tavalla kauden aikaisista viheriöiden pintailmastuksista ja viheriöiden kasvualusta ei vaadi säännöllistä, edes joka vuosi toistettavaa syväilmastusta, voidaan kyseinen työ ulkoistaa ja teettää urakoitsijalla. Väylien kasvualusta ja hoitotaso määrittelevät, riittääkö pelkkä mekaaninen viilto- ja holkki-ilmastus vai tarvitaanko ja halutaanko väyliä syväilmastaa säännöllisesti, mikä tarkoittaa tarvetta järeälle syväilmastuslaitteelle.

Viheriöt, lyöntipaikat

Toro Procore 648

Hinta: 23.000 € alv 0 %

 Väylät

Toro Aerator 687

Hinta: 7.500 € alv 0 %

Syväilmastuslaite

Toro Procore SR-72

Hinta: 24.500 € alv 0 %

Lava-ajoneuvot

3 kpl Toro Workman GTX Electric

Hinta / kpl: 8.500 € alv 0 %

Toro Workman MDX-D

Hinta: 14.000 € alv 0 %

Erikoiskoneet

Bunkkerikone

Toro Sand Pro 5040

Hinta: 20.500 € alv 0 %

Viheriöjyrä

Toro Greens Pro 1240

Hinta: 13.000 € alv 0 %

Lehtipuhallin

Toro Pro Force

Hinta: 8.500 € alv 0 %

Golfkentän erikoiskoneiden listaa voisi vielä – riippuen kentän tarpeista – jatkaa ainakin keräävällä harjalaitteella, väyläkäyttöön tarkoitetulla katelevitinvaunulla, Konehallista pitää löytyä myös erilaisia pientyökoneita, esimerkiksi siima- ja ilmatyynyleikkureita. Lisäksi esim. bunkkerikoneen ja ruiskuajoneuvon lisävarustus pitää valita kenttäkohtaisesti. Kentän peruskonekonekantaan kuuluu lisäksi ainakin pienempi kiinteistötraktori ja mahdollisesti maataloustraktori sekä näihin kuormaaja ja /tai etunostolaite työlaitteineen sekä peräkärryt. Valtaosa kentistä on myös päätynyt tekemään kelaleikkureiden terähuollon itse, jolloin tarvitaan tähän työhön tarkoitetut teroituskoneet. Hakon valikoimista löytyvät Kioti kiinteistötraktorit ja Foley teroituskoneet.

Lähes päivittäin käytössä olevien leikkureiden ja muiden hoitokoneiden lukumäärä on helposti 18-reikäisellä kentällä n. 15 kappaletta. Ja jos tämä peruskonekanta halutaan pitää enintään 10 vuoden ikäisenä, tarkoittaa tämä vuodessa 1-2 koneen korvaavaa investointia. Lisäksi tulee pidemmän elinkaaren erikoiskoneet ja lisälaitteet. Ja tällainen korvaava investointi on todellakin vasta olemassa olevan konekannan ylläpitoa, joka tavallaan kuuluu myös kenttäyhtiön velvollisuuksiin; huolehtia ja säilyttää yhtiön omaisuuden arvostus. Konehankinnoissa ei siis ole kyse vaan käytännön tarpeiden tyydyttämisestä ja toiminnan jatkuvuuden säilyttämisestä, vaan se sisältää puhtaasti taloudellisen näkökulman ja velvollisuuden. Korvaavien investointien lisäksi olisi tärkeää, että olisi mahdollisuus myös kehittää konekantaa kokonaan uusilla malleilla ja sitä kautta tehostaa hoitokäytäntöjä, nostaa hoitotasoa ja parantaa kentänhoidon taloudellisuutta; ottaa ns. askeleita eteenpäin.

Kaiken kaikkiaan golfkentän konekaluston hallinta, korvaavien investointien tekeminen ja hoitokaluston kehittäminen ovat merkittävässä roolissa kenttien taloudessa. Niinpä olisikin todella tärkeää huolehtia, että konekalusto on optimaalinen, toteutettavat investoinnit vastaavat todellisia tarpeita ja hankinnat toteutetaan oikea-aikaisesti. Kustannuksia pitää tarkastella koko elinkaaren ajalta ja huomioida myös kaluston ylläpito- ja mahdolliset korjauskustannukset. Virheinvestointeihin ei varmaan millään kentällä ole varaa ja tehokkuus, taloudellisuus sekä tarkoituksenmukaisuus pitää olla johtavana tavoitteena myös kentän konekannan ylläpidossa.