Uudet säännöt astuvat voimaan – tunnetko jo 10 keskeistä sääntömuutosta - Golfpiste.com

28.3.–4.4. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[8][6]
KilpailuaSuomalaista
Ajankohtaista

Uudet säännöt astuvat voimaan – tunnetko jo 10 keskeistä sääntömuutosta

Ensi vuodesta lähtien pallon etsimiseen voi käyttää aikaa korkeintaan kolme minuuttia. Kuva Getty Images

Uudet säännöt astuvat voimaan tänään. Kannattaa kerrata tärkeimmät kohdat, se säästää lyöntejä.

Kun golfkausi alkaa Suomessa vetelemään viimeisiään, on syytä pikkuhiljaa alkaa perehtyä vuoden 2019 alussa voimaan tuleviin, varsin mullistaviin sääntömuutoksiin. Tälläkin kerralla muutokset kunnolla opetteleva saa itselleen etua ja jopa säästyy turhilta rangaistuslyönneiltä.

Tällä kertaa muutokset ovat hyvin merkittäviä ja laajoja. Koko sääntökirjan rakenne muuttuu, ja moni golfkentällä tapahtuvista asioista muuttuu joko rangaistuksiltaan tai toimintatavoiltaan. Näin suureen remonttiin sääntöjen laatijat R&A ja USGA päätyivät siksi, että golfsääntöjä pidettiin tavallisten pelaajien keskuudessa liian vaikeaselkoisina ja rangaistushakuisina.

Niinpä perustettiin komiteoita ja työryhmiä tutkimaan, mitä kaikkea golfsäännöissä pitäisi ja voisi muuttaa. Myös tavallisilta harrastajilta kyseltiin laajasti, kuinka he muuttaisivat sääntöjä. Kokemukset ja vastaukset kerättiin yhteen, ja sen jälkeen aloitettiin viimeinen puristus uusien, parempien golfsääntöjen aikaansaamiseksi.

Puristelun tuloksena sääntömuutoksesta julkaistiin ensin keväällä 2017 ehdotus, jota kaikki maailman golfarit saivat vapaasti kommentoida. Kommenttien perusteella tehtiin vielä hieman hiontaa joihinkin sääntöihin ja niin uudistetut golfsäännöt ovat nyt valmiita astumaan voimaan vuoden 2019 alusta alkaen. Golfsääntöjen historiaa seuranneet kenties huomaavat, että nyt sääntömuutokset tulevat vuoden verran etuajassa totuttuun nelivuotisrytmiin verrattuna. Syyksi tähän sääntöjen laatijat kertoivat haluavansa tuoda uudistetut säännöt mahdollisimman pian käyttöön. Miksi pitäisi odottaa vielä vuosi?

Itse kyllä uskon olympialaistenkin hieman vaikuttavan. Ei näyttäisi hyvältä, jos maailman parhaat golfarit eivät osaisi pelin sääntöjä pelatessaan olympiakullasta.

Mikä sitten muuttuu? Seuraavassa kertaamme kymmenen keskeistä muutosta.

1. Sääntökirja

Sääntökirja kokee täydellisen remontin: Sääntöjen määrää vähennettiin, ja sääntökirja tehtiin selkokielisemmäksi. Kuvien ja esimerkkien kera sääntöjä havainnollistetaan paremmin. Sääntökirja säilyy kuitenkin lähes yhtä paksuna, sillä tässä pelissä, jossa peliä pelataan kaikkialla maailmassa ja kaikenlaisissa olosuhteissa, kaikenlaista voi tapahtua. Kaikkiin tilanteisiin olisi syytä olla säännöt olemassa.

Tavallisia pelaajia varten julkaistaan myös Player’s Edition, jota pidetään tavallisten harrastajien ensisijaisena sääntökirjana. Siitä löytyvät tärkeimmät säännöt ja tieto siitä, miten niitä käytetään. Myös kunkin säännön tarkoitus on selitetty. Tekstin ymmärrettävyyttä on vielä parannettu havainnollistavilla värikuvilla ja taulukoilla. Sekä laajemman sääntökirjan että Player’s Editionin käännöstyö suomen kielelle on käynnissä, ja toiveissa on saada kirjat joulumyyntiin.

2. Pallon pudottaminen

Itse säännöissä suurin näkyvä muutos on pallon pudottamistavan muuttaminen. Kun aiemmin pallo pudotettiin olkapään korkeudelta, niin nyt se pudotetaan polven korkeudelta suoraan alaspäin ilman kierittämistä tai kierteitä. Pallon tulee myös jäädä sääntöjen kulloinkin määräämälle pudotusalueelle. Vanhoissa säännöissä ollut kahden mailanmitan sallittu vieriminen on siis poistunut. Edelleenkään pallo ei pudotessaan saa osua pelaajaan tai hänen varusteisiinsa ennen kuin osuu sääntöjen määräämälle alueelle, mutta mikäli sen jälkeen pallo vahingossa osuu pelaajaan, ei pudotusta tarvitse enää uusia.

3. Estemerkinnät

Toiseksi suurin näkyvä muutos on ehkäpä se, että jatkossa punaisilla ja keltaisilla tolpilla voidaan merkitä muitakin alueita kuin vain vesiesteitä. Hankalasti pelattavat ryteiköt tai pitkä karheikkoheinä voidaan ympäröidä tai rajata vuoden alusta punaisilla tai keltaisilla tolpilla ja toimia kuten vastaavanväristen vesiesteiden kanssa toimitaan. Tämä ei ihan kaikille kentille tule edes uutena asiana. Osa on taivuttanut golfsääntöjä tähän suuntaan jo vuosia. Punaisten tolppien vaihtoehdoista on kuitenkin jatkossa poistettu vastakkaiselle puolelle yhtä kauas pudottaminen.

4. Esteen koskettaminen

Samalla kun punaisten ja keltaisten alueiden käyttötapaa muutettiin, muuttui myös pelaajan mahdollisuus touhuta näillä ”penalty area”-alueilla. Ensi vuoden alusta punaisilla ja keltaisilla merkityillä alueilla saa laskea mailan koskettamaan maata ennen lyöntiä, myös tähdätessä. Pelaaja voi tehdä jopa harjoitussvingejä maata koskettaen, kunhan pallon asema ei parane. Samoin ilman rangaistusta saa poistaa kaikki irralliset luonnonhaitat (kivet, kävyt, oksat, puiden lehdet, ym.), jotka mahdollisesti häiritsevät lyöntiä.

5. Pelaaminen hiekkaesteestä

Myös pelaaminen hiekkaesteistä muuttuu hieman. Hiekkaesteistäkin saa poistaa kaikki pelaamista haittaavat kivet, kävyt, oksat ja puiden lehdet ilman rangaistusta. Hiekkaa ei kuitenkaan saa mailalla koskettaa ennen lyöntiä. Myös hiekka-esteistä vapautumiseen on tehty pieni lisäys. Kun pallo on pelaajan mielestä pelaamattomassa paikassa hiekkaesteessä, hänellä on entisten kolmen vaihtoehdon lisäksi uutena vaihtoehtona pudottaa pallo pois esteestä kahden lyönnin rangaistuksella reiän ja pallon sijaintipaikan linjassa taaksepäin. Aiemminhan linjassa taaksepäin -vaihtoehdolla ei päässyt pois hiekkaesteestä.

6. Poistuvat rangaistukset

Edellä mainittujen oksien siirtelyrangaistusten poistumisen lisäksi tulevista säännöistä poistettiin paljon rangaistuksia. Mikäli pelaaja vahingossa liikuttaa palloaan etsinnän aikana, vaikka astumalla sen päälle, siitä selviää ilman rangaistusta. Myöskin paikallissääntönä ollut pallon liikuttaminen vahingossa viheriöllä tulee nyt ihan säännöksi. Vuoden alusta ei rangaista, jos pelaaja vahingossa mailallaan tönäisee viheriöllä olevaa palloaan. Ilman rangaistusta selviää myös silloin, kun pallo osuu vahingossa pelaajaan itseensä tai hänen varusteisiinsa tai caddieen. Rangaistus on myös poistettu pelaajan putatessa viheriöllä olevaa palloaan ja pallon osuessa reiässä olevaan lipputankoon. Ja kun mainitaan vielä sekin, että kaksoiskosketuksen rangaistuskin on poistettu, on ainakin kaikki tärkeimmät poistetut rangaistukset tullut mainittua.

7. Pallo alastulojäljessään

Myös yleisesti käytössä ollut paikallissääntö pallon uppoamisesta omaan alastulojälkeensä on päässyt sääntökirjan säännöksi. Mikäli pelaajan pallo uppoaa omaan alastulojälkeensä (muuhun kuin hiekkaan) missä tahansa pelialueella (myös karheikot ja metsät), saa sen nostaa, puhdistaa ja pudottaa välittömästi alastulokohdan takana olevasta pisteestä mailanmitan sisälle, muttei tietenkään lähemmäs reikää. Tässä yhteydessä voidaan mainita myös mittaamiseen tullut sääntömuutos. Mitattaessa käytetään aina pisintä pelaajan bägistä löytyvää mailaa, ei kuitenkaan putteria

8. Pallon etsintäaika

Hartaasti palloja etsiville muuttunut pallon etsintäaika tuottaa varmasti harmaita hiuksia. Palloa saa jatkossa etsiä vain kolme minuuttia. Mikäli pallo ei löydy kolmen minuutin kuluessa siitä, kun pelaaja tai hänen caddiensa on aloittanut pallon etsinnän, se todetaan kadonneeksi. Peliä on jatkettava varapallolla tai mentävä lyömään uusi pallo edelliseltä lyöntipaikalta.

9. Jälkien korjaaminen

Pallon etsintäajan lyhentämisellä ja monella muullakin pienemmällä sääntömuutoksella halutaan nopeuttaa peliä. Kaikki vuodenvaihteessa voimaan astuvat sääntömuutokset eivät välttämättä nopeuta peliä. Nimittäin viheriöllä pelaaja voi korjata pallon alastulojälkien lisäksi myös kenkien ja eläinten jättämät jäljet, lipputangon aiheuttamat painaumat ja kentänhoidon aiheuttamia vahinkoja.

10. Pallon liikkuminen viheriöllä

Säännöt muuttuvat myös tapauksessa, jossa kerran viheriöltä nostettu ja takaisin paikalleen asetettu pallo liikkuu. Olipa liikkumisen syynä mikä tahansa (tuuli, vesi, pelaaja, ulkopuolinen tekijä), pallo asetetaan aina takaisin siihen, mistä se lähti liikkeelle.

Lisää aiheesta

Tilaa Golfpisteen uutiskirje