28.5.–4.6. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[12][14]
KilpailuaSuomalaista

28.5.–4.6. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[12][14]
KilpailuaSuomalaista
Amatöörigolf

Golfliiton toiminta Kilpailuviraston tutkittavana

Suomalaisen golfin kehityssuunitelmat ovat saaneet kilpailuviraston varpailleen. Kuva Islannista.

Suomalaisen

Yleisradion Urheiluruutu otti keskiviikkona näyttävästi esiin Golfliiton sitoutumaton / sitoutunut pelaaminen projektiin liittyneet asiat . Kilpailuviraston isku tuli yllätyksenä liitolle, toiminnanjohtaja Petri Peltoniemi on luonnollisen niukkasanainen kommenteissaan.

”Meille ei vielä ole tullut selväksi, mikä aiheutti tämän iskun ja kuka tai ketkä ovat sitä olleet esittämässä. Siksi on kovin vaikeaa lähteä vastaamaan syytöksiinkään joita ei ole virallisesti esitetty”, Peltoniemi kertoo

Golfliiton asettaman työryhmän ehdotukset aiheuttivat varsin suurta keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa. Golfliiton alueellisissa kokouksissa esityksiä käytiin läpi, mutta vain Keski-Suomessa äänestettiin.

Siellä äänin 15-0 seurojen edustajat olivat esitettyjä rajoituksia vastaan. Nämä ehdotukset olivat 100 tasoituskorttia per reikä , sekä sitoutuneisuuden määrittäminen euromääräisesti.

Golfliiton hallitus on käsitellyt työryhmän esityksiä ja tehnyt 20:s marraskuuta kokoontuvalle liittovaltuustolle sen pohjalta omat ehdotuksensa joita valtuusto käsittelee.

Päätösehdotukset ovat:

-Greencard-kriteerit uudistetaan ja korttien myöntämistä seurataan -Golfliitto ottaa käyttöön virallisen, varsinaisen tasoituskortin ja erillisen ”vihreän” kortin seuratasoituksella (hcp 37-54) pelaaville jäsenille. -Tasoituskortiin merkitään pelaajan sitoutumisaste -Golfliitto seuraa järjestelmällisesti golfyhteisöille listan suositusten ja sääntöjen noudattamista ja kerää golfyhteisöiltä tarvittavat tilastotiedot golfin pelaamisesta Suomessa Petri Peltoniemi painottaa sitä, että mitään päätöksiä ei ole tehty. Kilpailuvirasto ei myöskään neuvottele tai kerro, mistä se liittoa epäilee.

Petri

”Golfliiton hallitus käy tulevana maanantaina kokouksessaan asiaa läpi. Tuolloin se päättää, viedäänkö esitykset sellaisenaan liittovaltuuston lauantaiseen (20.11) kokoukseen vai muutetaanko niitä vielä”, Petri Peltoniemi määrittää.

Edelläolevat ehdotukset ovat maallikon silmin ajateltuna ranskalaisia viivoja joiden määrittäminen toimintaan ohjeiksi tai säännöiksi herättää monenlaista spekulaatiota. ”Golfliitto seuraa listan suositusten ja sääntöjen noudattamista” ja ”pelaajan sitoutumisaste” jäsenkortissa ovat sanayhdistelmiä jotka varmasti herättävät jatkokysymyksiä kaikkien golfia harrastavien ja sitä seuraavien keskuudessa.

Golfliiton puheenjohtaja Antti Peltoniemi ei ole huolissaan käynnistyneestä selvitystyöstä.

”On hyvä, että tämä saadaan tältäkin osin selväksi”, Peltoniemi vakuutti torstaina puoleltapäivin.

Itä-Uusimaan kokouksen pöytäkirja puhuttaa

Golf on joutunut mediassa isoon myllytykseen, eivätkä viimeaikaiset uutisoinnit ole olleet positiivissävytteisiä. Taloussanomat uutisoi näyttävästi nettilehdessään ”golfpomojen koplauksesta”, viitaten edellistalvena Golfliiton hallituksen jäsenen Pekka Montosen kokoonkutsumaan Itä-Uudenmaan alueen golfyhteisöjen istuntoon. Tähän osallistui ihmisiä kymmenestä yhteistöstä. Viisi edusti seuroja, viisi kentän osakeyhtiötä.

AnttiGolfpiste on saanut useimpien muiden medioiden tapaan Montosen tekemän pöytäkirjan kokouksesta, jossa käydään läpi tilannetta ja annetaan suosituksia Golfliiton liittohallitukselle.Nämä suositukset ovat erittäin voimakkaita.

Pöytäkirja ottaa varsin vahvasti kantaa myös Supergolfin toimintaan ja suositti yhteistyön lopettamista ko.yrityksen kanssa

Supergolfin toimitusjohtaja Jari Koski sai pöytäkirjan haltuunsa ja vaati siinä esitettyjen faktisesti väärien tietojen korjaamista. Vastaukseksi hän sai Montoselta toteamuksen:

”Parahin Jari Koski, kokoontumisemme ei ollut virallisluonteinen”

Koski ei tyytynyt tähän, vaan hän laittoi asiasta kyselyn Golfliittoon sekä saman tiedoksi myös opetusministeriöön.Myöhemmin hän tapasi myös Golfliiton puheenjohtajan Antti Peltoniemen.

”Meistä esitettiin täysin vääriä tietoja jotka tosiasiassa olivat Suomen Golfliiton Seniorien pelioikeuksilla pelaavia koskevia, Jari Koski kertoi.

Kilpailuviraston tutkinta tulee Golfliiton päätöksentekoprosessissa mahdollisimman kiusalliseen tai hyvään aikaan. Tutkinta valmistuu arvatenkin vasta kuukausien kuluttua, liittovaltuusto joutuu tekemään linjauksiaan marraskuun 20:s päivä.

Petri Peltoniemi on selkeästi harmissaan tutkinnasta joka arvatenkin halvaannuttaa muuta toimintaa, varmasti lisää epävarmuustekijöitä valtuuston osaltakin.

Supergolfin Jari Koski kieltää olevansa tutkintapyyntöjen takana vaikka syytä ehkä olisikin.

Golf ja Golfliitto ovat joutuneet melkoiseen turbulenssiin joka on pitkälti itseaiheutettu. Porvoossa pidetyn Itä-Uudenmaan yhteisöjen kokouksen pöytäkirjasta henkii sellainen tahtotila ja yksisilmäisyys lajin kehityssuunnista Suomessa, joka kertoo sen mistä eripura sitoutuneesta / sitoutumattomasta pelaamisesta keskusteltaessa on rakentunut.Siitä, oliko pöytäkirja todellakin kokouksen kulun mukainen, on ainakin kahdenlaista mielipidettä.

Golfliitto on sanoutunut irti kokouksen pöytäkirjan linjauksista.

”Se on yhden kokouksen pöytäkirjan, ei liiton kanta”, muistuttaa Antti Peltoniemi.

Uudenmaan alueen esitys oli vahvana pontimena sille, että Golfliiton hallitus päätti perustaa toimikunnan joka sai vahvan viestin siitä, miten sen pitäisi rosvo ( sitoutumaton pelaaminen) saada aisoihin. Tämä ajoi koko touhun sivuraiteille ainakin sen osalta, miten pelaajat ja media tähän reagoivat..

Sensijaan että toimikunnan raportissa oltaisiin tultu ulos nähden golf, kuten muuallakin maailmassa, monimuotoisena liikuntamuotona jossa osakkeen omistamista oltaisiin tuettu, rakennettiinkiin silmien eteen uhkakuvia joita lähdettiin torjumaan kielloilla ja rajoituksilla. Joidenkin mielestä myös kilpailunrajoituksilla. Vaikka yhtään päätöstä ei vielä ole tehty, golf on saanut imagoonsa ison lommon jota paikkaillaan vuosikausia.

Miten asia etenee? Golfliiton hallitus tehnee varsin steriilit ehdotukset valtuustolle jotka varmasti kestävät omien ja vieraiden juristien läpivalaisun. Suuria muutoksia ei tule, osakeyhtiöt toimivat myös vuonna 2011 kuten aiemmin, itse omista Haasteita riittää niiden kenttien kohdalla joiden tarjonta ei kohta kysyntää.

Iso arvokeskustelu siitä, mitä asioita Golfliitto ajaa ja kuinka lajin moninaista harrastamista viedään eteenpäin ovat vasta käynnistymässä.

Teemu Tyry

Golfliitto julkaisi torstaina iltapäivällä tiedotteen joka alla

KILPAILUVIRASTO TUTKII GOLFLIITON TOIMIEN LAINMUKAISUUTTA

Keskustelu golfin ns. sitoutumattoman pelaamisen ympärillä jatkuu vilkkaana. Kilpailuvirasto on aloittanut tutkimuksen siitä, onko Suomen Golfliitto ry osallistunut kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaisiin kiellettyihin menettelyihin golfpelioikeuksien markkinoilla.

Kilpailuvirasto epäilee, että Golfliiton toiminnan puitteissa ja liittokokouksessa helmikuussa päätetyn työryhmän raportissa on mahdollisesti pyritty yhdenmukaistamaan golfyhteisöiden kilpailukäyttäytymistä ja vaihdettu kilpailijoiden kesken luottamuksellisena pidettävää tietoa.

Tapahtumavyyhti sai alkunsa kesällä 2009, jolloin Golfliiton hallitusta lähestyttiin golfyhteisöiden taholta pyynnöllä tehdä selvitys ns. sitoutumattomaan pelaamiseen liittyvistä kysymyksistä. Golfliiton hallitus päätti viedä asian helmikuussa 2010 kokoontuneelle liittokokoukselle päätettäväksi. Liittokokous päätti yksimielisesti, että hallituksen tulee asettaa työryhmä selvittämään ja pohtimaan asiaa ja tekemään mietinnöstään raportti syyskuun alkuun mennessä.

Työryhmän raportti lähetettiin syyskuun alussa golfseuroihin palautekeskustelua varten. Samalla se vietiin myös Golfliiton aluekokousten käsittelyyn. Palautetta ja korjausehdotuksia tuli runsaasti, minkä johdosta lokakuussa päätettiin esittää 20.11. kokoontuvalle liittovaltuustolle alkuperäisestä raportista huomattavasti muutettu esitys.

Päätöksiä asian suhteen tehdään siis aikaisintaan reilun viikon kuluttua pidettävässä liittovaltuuston kokouksessa, jossa edustettuna on 44 seuraa Golfliiton 128 jäsenseurasta. Golfliiton hallitus kokoontuu jo aiemmin päätetyn aikataulun mukaan maanantaina 15.10. ja tämä asia tulee olemaan kokouksen esityslistalla. Hallituksen päätöksistä tullaan tiedottamaan kokouksen jälkeen maanantaina.

Golfliiton tavoitteena on, että tehtävät päätökset ovat niin kilpailulainsäädännön kuin muidenkin lakien mukaisia. Golfliitto pahoittelee, että ilmeisesti avoimeen palautekeskusteluun nostettu työryhmäraportti on aiheuttanut nyt esille tulleet epäilykset kilpailulain vastaisesta toiminnasta. Toisaalta on myös hyvä, että asiasta tehdään viranomaistutkinta, jolloin asiaan mahdollisesti liittyvät epäselvyydet tulevat korjatuiksi. Mikäli viranomaistutkinta johtaa huomautuksiin, niin Suomen Golfliitto tekee luonnollisesti tarvittavat muutokset toiminnoissaan, jotta ne eivät ole ristiriidassa lainsäädännön kanssa.

Taloussanomien uutinen

Lisää aiheesta

Tilaa Golfpisteen uutiskirje