16.4.–23.4. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[11][17]
KilpailuaSuomalaista
Ajankohtaista

Tulevat golfjohtajat antoivat ensimmäiset näyttönsä Vierumäellä

Astrid From on yksi Season Golfin vakioasiakkaista.Tammikuussa 2008 alkanut Suomen ensimmäinen golfjohtajakurssi on nyt puolivälissä ja kurssilaiset ovat antaneet ensimmäiset opiskelunäyttönsä. Kaksivuotisen golfjohtajakurssin aikana suoritetaan sekä yrittäjän ammattitutkinto (YAT) että johtamisen erikoisammattitutkinto (JET). Tutkinnot suoritetaan Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä yhteistyössä Haaga Perhon kanssa. Molemmat tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina, joka käytännössä tarkoittaa sitä,että näyttötilaisuudessa opiskelija osoittaa suullisen ja kirjallisen materiaalin avulla hallitsevansa tutkintoon kuuluvat asiat. Ensimmäisen kurssivuoden aikana tulevat nykyiset ja tulevat golfjohtajat ovat tehneet liiketoimintasuunnitelman liittyen omaan golfyhtiöönsä tai yhdistykseensä, tutustuneet taloushallintoon, henkilöstöhallintoon, sidosryhmien hallintaan, kentän hoitoon ja peruskorjaukseen sekä muutamien suomalaisten kenttien arkeen. Opintojen toisena vuotena tarkoitus on keskittyä enemmän varsinaiseen johtamisosaamiseen esimerkiksi tekemällä Farax johtamiskäyttäytymistesti jokaiselle kurssilaiselle. Myös viestintään ja kentänhoitoon paneudutaan hieman syvällisemmin sekä käydään läpi esimerkiksi ravintolatoimintaan liittyviä asioita. Henkilöstö-ja taloushallinto tärkeimmät osa-alueet Tähän astisista asiakokonaisuuksista hyödyllisimpinä pidettiin henkilöstöhallintoa sekä taloushallintoa, jossa keskityttiin erityisesti tilinpäätöksen ja taseen tulkitsemiseen. Budjetointia sekä kassavirtalaskelmia käsiteltiin enemmän liiketoimintasuunnitelman yhteydessä. Talousosaaminen on golfjohtajalle varsin keskeinen asiakokonaisuus, eikä sitä voi oikeastaan liian hyvin hallita. Vaikka talousasioista vastaavat useilla kentillä käytännössä tilitoimistot, tulee yhtiön toimivan johdon kuitenkin tuntea ja tietää kirjanpidon perusasiat sekä ymmärtää ja tulkita erilaisia kirjanpitäjien tuottamia lukuja. Myöshenkilöstöhallinnon osuus koettiin äärimmäisen hyödylliseksi, sillä tämä osa-alue usein jää kentillä liian vähälle huomiolle. Golfjohtajan tehtävien moninaisuus, alan jyrkkä kausiluontoisuus sekä ajanpuute johtavat siihen, että henkilöstöasioihin ei aina tule kiinnitettyä tarpeeksi huomiota. Tulevaisuuden kiristyvä kilpailu esimerkiksi työvoiman suhteen johtaa kuitenkin väistämättä siihen, ettei henkilöstöasioitakaan voi jättää huomiotta, sillä ilman pätevää ja motivoitunutta henkilökuntaa on menestyvän golfkentän pyörittäminen mahdotonta. Opintosisältöjen ohella erilaiset Open Forum keskustelut ovat olleet kurssin suurinta antia. Ensimmäisen kurssin osallistujissa on sekä kokeneita golfjohtajia, vasta tehtävissään aloittaneita, uusissa kenttähankkeissa mukana olevia että toimiston puolella työskenteleviä golfalan ammattilaisia, jotka edustavat kenttiä aina Helsingistä Leville sekä perinteisestä osakaskentästä täysin eri konseptilla toimivaan lomagolfkenttään tai vasta rakenteilla olevaan kenttään. Eri näkemyksiä, kokemuksia sekä ideoita on näin ollen voitu peilata hyvinkin eri kanteilta. Myös golfalan kokonaiskuva on selkiytynyt etenkin kenttähankkeissa mukana oleville. Verkostoituminen sekä ajatusten vaihto onkin koettu yhtä tärkeäksi kuin itse oppitunneilla istuminen. Ensi tammikuussa on tarkoitus aloittaa toinen kurssi, joka tulee toimimaan samalla konseptilla kuin ensimmäinenkin. Ensimmäisellä kurssilla mukanaolevien palautteet on huomioitu ja niiden pohjalta uuden kurssin oppisisältöä sekä opetusjaksoja on muokattu parempaan suuntaan. Golfjohtajan ammattikenttä on erittäin laaja ja hallittavien asioiden skaala varsin lavea. Tämän vuoksi on haluttu kehittää koulutus, joka standardoisi johtajien osaamista. Monialainen opetus perustuu eurooppalaiseen ja amerikkalaiseen malliin tietyistä kompetenssialueista, jotka golfjohtajan tulee hallita. Pitkällä aikavälillä koulutus pyritään standardisoimaan eurooppalaisen mallin mukaiseksi sekä saamaan sille maailmanlaajuisesti tunnustettu CCM-sertifikaatti (Certified Club Manager). Sitä ennen kurssinsuorittaneet sertifioi FGMA (Finnish Golf Managers Association). Tiina Heikkinen kirjoittaja on HGK:n palvelupäällikkö ja yksi kurssin oppilaista

FGMA:n kotisivut

Lisää aiheesta

Tilaa Golfpisteen uutiskirje