25.6.–2.7. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[14][24]
KilpailuaSuomalaista
Ajankohtaista

Golfliiton liittokokous keskusteli moninaisista aiheista

Golfliiton puheenjohtaja Antti Peltoniemi haluaisi golfkentille lisää junioreita markkinoinnillisin keinoin.

Kokouksessa viestitettiin, että jäsenmaksuja ei haluta korottaa, vaan liiton tulonkasvua tavoitellaan lisääntyvän jäsenmäärän ja valtionavun sekä erilaisten markkinointisopimusten kautta. Toimintakauden pääteemoihin kuuluu ympäristöasiat, joiden myötä ympäristöjärjestelmä toivotaan saatavan käyttöön mahdollisimman monella kentällä. Puheenjohtaja Antti Peltoniemen mukaan kentällä tunnuttaisiin olevan kohtuullisen yksimielisiä siitä, että junioripelaamisen hinnoittelu on Suomen golfkentillä melko hyvissä uomissa jo nykyisellään. Lähinnä yhteisiä suuntaviivoja kaivataan pääasiassa juniori-ikäisten pelaajien määrittelemiseen. Asiasta on suunnitteilla yhteispohjoismainen linjanveto. Lisäksi Peltoniemi toivoi, että nuoriso saataisiin jatkossa vahvemmin mukaan niin seurojen kuin liitonkin toimintaan. Nyt jo riittävän alhaisena pidetyn hintatason sijaan juniori-ikäisiä harrastajia tulisi jatkossa yrittää houkutella golfin pariin erilaisin markkinoinnillisin keinoin. Liitossa kannetaan huolta myös green cardin myöntämisperusteista. On kantautunut tietoja, jonka mukaan green cardeja kirjoitetaan uusille pelaajille liian kevein perustein, ja että niistä on tullut pahimmillaan kauppatavaraa. Golfliitto haluaa jatkossa muuttaa green cardin myöntämisperusteita sellaiseen suuntaan, että mahdollisimman moni taho sitoutuisi noudattamaan niitä. Puhetta riitti myös uudeksi kiistanaiheeksi nousseesta halpapelaamisesta, jolla tarkoitetaan sellaisia pelaajia, jotka eivät sitoudu kotikenttäänsä ostamalla osaketta tai vuokraamalla pelioikeutta, vaan metsästävät erilaisia tarjouksia, joiden turvin pääsevät toisinaan pelaamaan kentille jopa edullisemmin kuin osakkaat. Halpapelaaminen koetaan joillakin kentillä suureksi ongelmaksi, joillakin vastaavasti asiaa ei pidetä kovinkaan pahana. Ongelma juontaa juurensa vanhaan käytäntöön, jonka mukaan jokaisella pelaajalla piti olla pelioikeus jollekin kentälle, tästä päätettiin sittemmin luopua muun muassa veroteknisistä syistä. Liitosta kantautuva ääni kertoo, ettei vanhaan malliin tuntuisi suoranaisesti olevan paluuta, vaan nyt on tullut aika etsiä uudenlaisia ratkaisuja. Liittohallituksen erovuoroisista jäsenistä Keski-Suomea edustanut Eero Skyttä ei ollut halukas enää asettumaan uudestaan ehdolle. Hänen tilalleen liittohallitukseen valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Aulangon Golfklubi ry:n puheenjohtaja Risto Salo. Lähde: Suomen Golfliiton verkkosivut/Johanna Alho Marko Kuivasaari

Lisää aiheesta

Tilaa Golfpisteen uutiskirje