§ Golfpiste.com jäsenkortti (”jäsenkortti”) on Suomen Golfpiste Oy:n (”golfpiste”) tarjoama etukortti, jolla kortin omistajat voivat hyödyntää golfpisteen yhteistyökumppanien tarjoamia jäsenetuja. Kulloinkin voimassa olevat jäsenedut käyvät ilmi golfpiste.com jäsenkirjasta sekä golfpiste.com –sivustolta.

§ Golfpiste.com jäsenedut ovat hyödynnettävissä esittämällä jäsenkortti.

§ Jäsenkortti on henkilökohtainen ja kullakin jäsenellä on oikeus yhteen jäsenkorttiin kalenterivuoden aikana. Jäsenkortti myönnetään 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Pyydettäessä henkilöllisyys on todistettava.

§ Kukin jäsenetu on hyödynnettävissä yhden (1) kerran kalenterivuoden aikana, ellei muuta ilmoiteta.

§ Kertaedun käytöstä tehdään merkintä jäsenkortin ylläpitorekisteriin.

§ Jäsenetujen hyödyntämiseen on oikeus jäsenkortin omistajalla, ellei muuta ilmoiteta.

§ Jäsenedut ovat voimassa 1.1 – 31.12.2019 välisen ajan tai muun erikseen ilmoitetun ajan.

§ Green Fee -etuja hyödynnettäessä toimitaan kunkin golfkentän omien vieraspelaajia koskevien ajanvaraus- ja pelioikeusohjeiden mukaisesti. ”Kolme kahden hinnalla” ja vastaavien etujen kohdalla edullisin tuote on ilmainen.

§ Jäsenedut eivät koske jo alennettuja tuotteita tai palveluja, eikä niitä voi yhdistää toisiin tarjouksiin, ellei eduntarjoaja muuta ilmoita.

§ Kukin eduntarjoaja vastaa tarjoamistaan jäseneduista sekä niiden voimassapitämisestä suhteessa jäsenkortin omistajiin. Golfpiste ei vastaa eduntarjoajien toiminnassa tapahtuvien muutosten (esim. konkurssi, omistajavaihdokset tai vastaavat) vaikutuksista jäsenetuihin.

Golfpiste.com Gold MasterCard käyttöehdot ja säännöt löydät täältä