Välineet |
21.7.2017

Testissä Garmin TruSwing -lyöntianturi

Golf- ja urheilukellojen kautta monille tuttu Garmin laajentaa tuotevalikoimaansa golfin osalta TruSwing-lyöntianturilla. Testasimme laitteen ja selvitimme, mihin siitä on.

Garminen TruSwing-lyöntianturi on vajaat 30 grammaa painava, jotakuinkin parin AA-pariston kokoinen laite, joka mittaa lyönnistä erilaisia asioita. Laite kiinnitetään golfmailan varteen ja se mittaa lyönnistä seuraavat tiedot: mailanpään nopeus, tempo, mailan rata osumahetkellä, lavan asento osumahetkellä, varren nojaus lähetyttäessä osumaa ja osumahetkellä, varren kulma lähetyttäessä osumaa ja osumahetkellä sekä dynaaminen nostokulma.

Testasimme laitteen toimivuuden ja tarkkuuden GolfBalancen liikkeessä TrackMan-lyöntitutkan avulla. TrackMania pidetään yleisesti markkinoiden tarkimpana ja luotettavampana lyöntitutkana, ja sen antamat vertailukemat antavat osviittaa TruSwingin mittaustarkkuudesta.

Asennus

Ennen käyttöönottoa TruSwing liitetään tietokoneeseen, jota kautta sen akku myös ladataan. Laitteen tietoja voi tallentaa nettiin, kun ensin rekisteröi itsensä ja laitteensa Garminin sivuilla.

TruSwing-laite näyttää mittaustiedot reaaliaikaisesti yhteensopivan Garminin Approach-kellon tai käsilaitteen kautta. Kun älypuhelimen tai tabletin parittaa TruSwingin kanssa bluetooth-yhteydellä, saa mittaustiedot reaaliaikaisesti näkymään laitteen näytöllä.

Testikäytössä oli Garmin Approach x40-kello tai pikemminkin älyranneke. TruSwingin ja kellon parittaminen onnistui helposti bluetooth-yhteydellä. Yhtä nopeasti ja vaivattomasti parittaminen onnistui testikäytössä olleella iPhone 5S-puhelimella niin ikään bluetoothin välityksellä, kunhan puhelimeen ensin lataa ja asentaa Garmin Connect Mobile -sovelluksen.

Laite on yhteensopiva iPhonen malleista 4S:n ja sitä uudempien versioiden kanssa. Myöskään Android-puhelimien suhteen ongelmia ei pitäisi ilmetä, ellei luuri ole aivan kivikautista mallia. Sovelluksen käyttö, ja etenkin 3D-mallinnuksen katseleminen, kuluttaa puhelimen akkua melkoisesti.

Laitteen mittaustiedot jäävät talteen sovellukseen ja niitä on mahdollista analysoida ja vertailla myöhemmin.

Kiinnittäminen mailan varteen

TruSwing kiinnitetään golfmailan varteen kiristämällä puolikaaren muotoiset leuat yhteen ruuvilla. Testasimme laitetta kolmella mailalla. Wedgen ja rautaseiskan suhteen kiinnitys ei tuottanut ongelmia, ja laitteen pystyi kiinnittämään varren yläosaan lähelle grippiä, mutta paksumpaan draiverin varteen asennettaessa laite piti kiinnittää lähes varren puoliväliin.

Wedgellä ja rautaseiskalla lyötäessä laitteen paino ei juuri vaikuta lyöntituntumaan, mutta draiverin kohdalla tilanne on toinen. Draivereissa käytetään nykyään huomattavan kevyitä, jopa 50–60 grammaa painavia varsia. Kun varren puoliväliin kiinnitetään 28-grammainen laite, on vaikutus lyöntituntumaan selvästi havaittava.

Mailanpään nopeuteen laitteen paino ei merkittävästi tuntunut vaikuttavan, mutta lyöntituntuman muutoksen havaitsee helposti.

Suurin puute ja kompastuskivi liittyy TruSwing-laitteen asennukseen. Laitteen tulisi olla suorassa lavan osumapintaan nähden, jotta mittaustulokset olisivat mahdollisimman tarkkoja. Asennus on pikkutarkkaa puuhaa, eikä laitetta TrackManin antamien vertailuarvojen perusteella kuitenkaan pysty asentamaan aivan suoraan.

Vaikka laite silmämääräisesti näyttää olevan kiinnitetty suoraan, poikkesivat TrackManin antamat mittaustulokset mailan liikeradan suhteen TruSwingin vastaavista lähes poikkeuksetta melkoisesti.

Kun TruSwing esimerkiksi kertoi mailan tulevan osumaan kolme astetta ulkoa sisään, ilmoitti TrackMan kulkuradan olevan yhtä monta astetta sisältä ulos. Kuuden asteen heitto on lyöntiä ajatellen suuri, mutta kuuden asteen heitto laitetta asennettaessa käytännössä lähes mahdoton huomata.

Mitattavat asiat

Laite mittaa lyönnistä seuraavat tiedot: mailanpään nopeus, tempo, mailan rata osumahetkellä, lavan asento osumahetkellä, varren nojaus lähetyttäessä osumaa ja osumahetkellä, varren kulma lähetyttäessä osumaa ja osumahetkellä sekä dynaaminen nostokulma.

Mitattavien arvojen lisäksi laite piirtää lyönnin svingplanen eli mailan kulkeman liikeradan niin taakseviennissä kuin osumaan tultaessakin.

Svingplane piirtyy matkapuhelimen näytölle 3D-mallinnettuna videona, jonka katselusuuntaa on mahdollista vaihtaa 360 astetta. Malli on hyvin havainnollinen ja helposti luettava.

Se onkin laitteen kenties suurin innovaatio, jos käyttäjä haluaa ja osaa hyödyntää 3D-mallinnuksen mahdollistamaa informaatiota. Tavalliselle harrastajalle 3D-mallinnus ei kuitenkaan välttämättä avaa ovea onnelaan, sillä sen hyödyntämiseen tarvitaan jo perusteita pidemmälle menevää ymmärrystä golfsvingistä.

Laite mittaa kaiken mailan varresta, eikä se näin ollen kerro mitään pallosta; lähtönopeudesta, lyönnin pituudesta tai kierteistä. Näiden arvojen osalta käyttäjä voi toki tehdä päätelmiä mitattaviin arvoihin perustuen, mutta silloin liikutaan parhaimmillaankin vain suuntaa antavalla alueella.

Tarkkuus

3D-mallinnuksen tarkkuutta emme pysty todentamaan TrackManin avulla, mutta koska laite mittaa mailan kulkuradan sen varteen kiinnitettynä, on tulosta perusteetonta kyseenalaistaa.

Lyönnin tempon laite mittaa luotettavasti mittaamalla taakseviennin keston ja liikkeen yläasennosta osumaan kestävän ajan (downsvingi). Mittaustulos ilmoitetaan jakamalla taakseviennin kesto downsvingin kestolla. Laitteen mukaan tavoiteltava luku on 3,0, mutta käytännössä lyönnin temposta puhuttaessa kyse on hyvin henkilökohtaisesta asiasta, joka voi vaihdella paljon.

Tempon mittauksesta voi kuitenkin olla paljonkin hyötyä lyöntiharjoittelussa, kunhan ensin selvittää mittaamalla, mikä on omassa lyönnissä ideaali ja luonnollinen tempo. Laitteen avulla harjoitellessa on helppo seurata, pysyykö tempo järkevänä vai nopeutuuko tai hidastuuko liike.

Approach x40 on kompakti laite.

Mailanpään nopeuden suhteen TruSwing oli hyvin tarkka liikuttaessa 75–85 mph:n alueella, eli lyötäessä wedgellä ja raudalla. Draiverin kohdalla TruSwingin mittaustulos poikkesi TrackManista jopa kuusi mph, joka on suhteellisen paljon. Tyypillisesti TruSwing mittaa hieman nopeampia arvoja kuin TrackMan. Mailanpään nopeus liikkui mitattaessa välillä 93–100 mph.

TruSwing osaa erottaa harjoitussvingin varsinaisesta lyönnistä. Se ei rekisteröi lyönniksi harjoitusvingiä, vaikka se osuisi ruohon pintaa tukevastikin.

Laite antaa arvot myös dynaamisesta nostokulmasta osumassa. Sen tarkkuudessa on kuitenkin toivomisen varaa ja kompastuskiveksi muodostuu jälleen asennus mailan varteen.

Jos laitetta ei ole asennettu lavan osumapintaa nähden aivan suoraan, muuttuu myös lavan nostokulma – ja siten myös dynaamisen nostokulman arvo – sillä lapa saattaa olla hieman auki, jolloin nostokulmaa on enemmän. Lavan ollessa asennukseen nähden hieman kiinni, tilanne on päinvastainen.

Tempon, mailan radan, varren nojauksen ja kulman mittaamisessa laite on luotettava, sillä näiden arvojen mittaamiseen ei vaikuta se, onko laite asennettu lavan osumapintaan nähden suoraan vai ei.

Muita mittausarvoja kannattaakin pitää viitteellisinä, sillä aivan tarkan mittaustuloksen saaminen näyttää olevan hankalaa. Oikein tulkittuina laitteen kertomat tulokset voivat kuitenkin antaa harjoittelua helpottavaa palautetta, kunhan käyttäjä tietää, mitä palautetta haluaa ja osaa tulkita lukuja oikein.

Internetistä löytyy apua TruSwingin käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Pitkälle pääsee jo vilkaisemalla opasvideoita YouTubesta.

Aivan aloittelijalle TruSwing ei kuitenkaan välttämättä sovi, sillä ymmärryksen svingistä täytyy olla suhteellisen edistyksellisellä tasolla, jotta laitteen mittaustuloksia pystyy hyödyntämään ideaalilla tavalla.

Testissä käytetyt laitteet:

Garmin Approach x40
Hinta: 269,00 euroa
Paino: 31g

Garmin TruSwing
Hinta: 159,00 euroa
Paino: 28 g

Kommentit

Pikkup: Eiköhän se 28 gramman paino vaikuta draiverin lyöntituntumaan gripin alapuolellekin kiinnitettynä..?

Mitä draiveria testissä käytettiin? Minun TaylorMadeeni TruSwing kiinnittyy helposti oikeaan paikkaan heti gripin alapuolelle.

Ihmettelin aikoinaan, miksi kyseinen laite mittaisi mailan kulmia lähestyttäessä palloa.
Englanninkielisessä versiossa kyseiset asiat kuvataan ”At Address”, eli käsittääkseni alkuasennossa.

Oma kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.