Peuramaan kahdella kentällä on pelattu viimeisten vuosien aikana keskimäärin  pitkälti yli 50 000 kierrosta kaudessa.
Ajankohtaista | Uutiset |
28.4.2017

Peuramaa Golf Oy:n suuromistajaa haetaan konkurssiin

Golfyhtiölla ei ole vaateita 18.5 pidettävässä Långvik South-yhtiön velkojainkokouksessa. Pelaaminen Peuramaalla jatkuu normaaliin tapaan.

Toinen Peuramaan suurista omistajista, Långvik South on ajautumassa konkurssiin. Yrityksen pääomistaja Henrik Lindfors on eronnut Peuramaan golfyhtiön hallituksesta.

Alkuvuodesta 2015 julkistettiin merkittävä kauppa, jossa Långvik South ja Kirkkonummen kiinteistökehitys Oy hankkivat Länsi-Uudenmaan Osuuspankilta omistukseensa yhteensä 430 Peuramaa Golf Oy:n osaketta. Tämä edustaa noin 25 prosentin osuutta koko golfyhtiön osakekannasta.  Osakepotti jakautuu kahden yrityksen välillä tasan.

Liikemiehet Henrik Lindfors ( Långvik South) ja Mika Lehto ( Kirkkonummen Kiinteistökehitys) ottivat aktiivisen roolin Peuramaan toiminnan kehittäjinä.

Peuramaa on nostanut viimeisen vuosikymmenen aikana profiiliaan etenkin kotimaisten suurkilpailujen järjestäjänä.

He lähtivät ajamaan Peuramaalle mallia, jossa pakkovastikkeista luovuttaisiin. Tämä hanke ei kuitenkaan saanut nopeasti tarvittavaa kannatusta, Lindfors ja Lehto vetivät ehdotuksensa pois sen jalostusta varten.

Parivaljakko oli myös kesällä 2015 käynnistyneiden Hirsalan ja Peuramaan fuusioneuvotteluiden toimeenpanijoita ja puolestapuhujia.

Lindfors toimi vuosituhannen alkupuolella Hirsalan suunnittelu-, rakennus- ja myyntitoimissa perustaja Pauli Pesosen oikeana kätenä sekä myöhemmin seuran puheenjohtajana.

Fuusiohanketta valmisteltiin lähes 1,5 vuoden ajan, sen vaiheista informoitiin molempien yhtiöiden osakkeenomistajia. Fuusiomallia valmisteltiin esiteltäväksi tammikuuksi 2017, jotta yhtiökokoukset pääsisivät niistä äänestämään.

Helmikuun puolivälissä 2017 neuvottelujen ilmoitettiin kuitenkin kariutuneen yhteisestä päätöksestä.

Tuomioistuimelle alkukeväästä toimitettu konkurssihakemus on tullut myös Peuramaan Golfyhtiön tietoon.

Hallituksen puheenjohtaja sekä vt. toimitusjohtaja Raoul Bergman vahvistaa Lindforsin eronneen golfyhtiön hallituksesta.

Peuramaan osakkaiden huoli konkurssin vaikutuksesta Oy:n toimintaan ja talouteen on luonnollisesti suuri.

Lakipykälien ja asemansa vuoksi Bergman ei kykene avaamaan keskeneräistä asiaa edes osakkaille ennen velkojainkokousta (18.5)

Raoul Bergmanilla (vas.) on tuplavirka hallituksen puheenjohtajana sekä vt. toimitusjohtajana. Juha Ruponen astuu palvelukseen saatuaan työnsä Vuosaaressa valmiiksi.

”Långvik South omaa keskeisen merkityksen Peuramaa Golf Oy:n yhtenä omistajana ja olen pyytänyt eri osapuolilta lisätietoa asiasta. Velkojainkokouksessa Peuramaa Golf Oy:llä ei ole vaateita. Yhtiö tiedottaa aiheesta lisää viimeistään velkojainkokouksen jälkeen”, hän kertoi torstai-iltana Golfpisteelle.

Lausunnon voi tulkita siten, että Långvik South olisi suorittanut osuutensa 2017 vastikemaksuista. Tämän varmistaa käytännössä se, että kaikki yrityksen 215 osakkeen tuomaa pelioikeutta on vuokrattu pelaajille Peuramaa Golf Oy:n kautta hinnalla, joka on korkeampi kuin osakkeen vuosittainen vastike ( 550 e).

Toimitus ei tavoittanut Henrik Lindforsia lausuntoa varten.

Peuramaa Golf Oy nimitti edellisviikolla uudeksi toimitusjohtajakseen Vuosaaressa ja Lahdessa aiemmin vaikuttaneen Juha Ruposen, joka oli sopimuksen tehdessään tietoinen meneillään olevasta konkurssihakemuksesta.

 

Teksti: Teemu Tyry

Tilaa Golfpisteen uutiskirje

Tilaa Golfpisteen maanantaisin ja perjantaisin lähetettävä uutiskirje, niin pysyt ajan tasalla golfalan ilmiöistä ja uutisista! Tilaa kirje syöttämällä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään.

Kommentit

Kirkkonummen Kiinteistökehitys kuuluu Långvik South Oy konserniin, eli kyse on kaikista 430 osakkeesta. Henrik Lindfors on eronnut hallituksesta, mutta miksi Långvik South Oy:n suurin osakas, Revestor Oy ja sen osa-omistaja Mika Lehto istuu edelleen Peuramaa Golfin hallituksessa?

Minäpä voin kuvitella:
Vuoden 2017 astikkeita ei ole maksettu, vaan on solmittu sopimus, joka oikeuttaa gofyhtiön vuokraamaan osakkeiden tuottamat pelioikeudet ja kuittaamaan vuokratuloilla vastikkeita. Vastikkeiden maksamatta jättämisen syynä on ollut Långvik Southin maksukyvyttömyys. Vaikka vuokratuloja ei kerrykään huomattavasti yli osakekohtaisen vastikkeen, kuten Peuramaan pelioikeusmarkkinaa seuranneet tietävät, konkurssipesän muut velkojat, joihin ehkä kuuluu EKP:n päätöksellä 28.3.2017 pankkitoimilupansa menettänyt Nemea Bank, saattavat haluta osansa pesän ainoasta tulolähteestä.
Vuoden 2016 vastikkeitakin voi olla rästissä.

Maville 1.5.2017, 23:28 ”Konkurssissa peräytymisoikeus ulottuu enimmillään 5 vuotta taakse päin konkurssiin asettamisesta. Siten 10.3. päivämäärä ei ole ratkaiseva eikä pelasta mahdollista pelioikeuksien vuokratuloja koskevaa sopimusta konkurssipesän toimenpiteiltä.”

Takaisinperinnälle asetetaan kuitenkin selviä vaatimuksia, enkä tämän 5 pykälän perusteella osaa kuvitella miten jo maksettuja vastikkeita voitaisi katsoa sen piiriin kuuluviksi, varsinkin jos ne on edes pääosin katettu vuokratuotoilla.

Laki takaisinsaannista konkurssipesään
5 §
Yleinen takaisinsaantiperuste

Oikeustoimi peräytyy, jos sillä yksin tai yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa on sopimattomasti suosittu velkojaa toisten velkojien kustannuksella, siirretty omaisuutta pois velkojien ulottuvilta tai lisätty velkoja velkojien vahingoksi. Peräytymisen edellytyksenä on, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä maksukyvytön tai että oikeustoimi osaltaan johti velallisen maksukyvyttömyyteen. Jos peräytettävänä on lahja, lahjanluontoinen sopimus tai ositus, peräytymisen edellytyksenä on kuitenkin, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä ylivelkainen tai että oikeustoimi osaltaan johti ylivelkaisuuteen. Lisäksi edellytetään, että toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta taikka oikeustoimen merkityksestä velallisen taloudellisille oloille sekä seikoista, joiden vuoksi oikeustoimi oli sopimaton.

Yhtiökokouksessa niin kehuttiin Peuramaata edelläkävijäksi, hyvä että huomioitiin pienosakkaita. Taisi olla vielä nykyisen puheenjohtajan toimesta.
Hyvä kysymys on että voiko nykyinen puheenjohtaja jatkaa hallituksessa ? Kenen luottamusta hän nauttii ? Lausunnoilla hän vähät välittää pienosakkaista, eli me jotka haluamme pelata golfia.
Tämän tapahtuman johdosta osakkeen hinta on vajonnut pohjamutiin ja pelioikeuksia myydään alle vastikkeen hinnan, kiitos hallituksen.

Jatkan vielä keskustelua: Konkurssissa peräytymisoikeus ulottuu enimmillään 5 vuotta taakse päin konkurssiin asettamisesta. Siten 10.3. päivämäärä ei ole ratkaiseva eikä pelasta mahdollista pelioikeuksien vuokratuloja koskevaa sopimusta konkurssipesän toimenpiteiltä. Pohdin edellisessä kommentissani, mahtaako olla muita velkojia kuin Peuramaa Golf, mutta tietenkin on ainakin se rahoittaja/rahoittajat, joka on lainoittanut osakkeiden oston. Ilmiselvästi Långvik Golfilla ei ole ollut riittävästi omia varoja osakkeiden ostoon v. 2015.

On ikävä tilanne.

Kuten MAVILLE kirjoitti on Peuramaan Golfin hallituksella nyt mietittävää enemmänkin. Ensin se että 10.3 on tietty rajapyykki ja mahdolliseti sitä ennen vuokratut osakkeiden pelioikeudet lienevät sopimukset riippuen ok jos on sovittu osakkeittain peioikuesvuokralla kuittaus vastikkeesta. Konkurssiin hakeutumisen päivänä lakkaa osakeyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan päätäntävalta yhtiön asioihin. 10.3 jälkeen myydut Långviks Southin osakkeiden pelioikeudet ovatkin sitten kuten Maville kirjoitti vakavampi asia nini Peuramaa Golfin kuin peilioikeuden vuokranneenkin kohdalla. Jos osakkeen peioikeusmaksut peräytetään konkurssipesään miten käy pelioikeuden vuokranneen pelaamisen kanssa? Huonosti! sillä ainakin tähän mennessä on osakkeelta oltava maksettu kaikki yhtiölle erääntyneet maksut kokonaan ennen kuin pelioikeus on käyttökelpoinen. Konkurssin vaikutus voi näin ollen ulottua myös yksittäisen Långvik Southin osakkeella pelioikeutetun pelaamiseen saakka. Mielestäni jo nyt on Peuramaan johto suhtautunut hyvin salailevasti tähän caseen eikä osakkeen omistajia ole informoitu asiasta. Minulle oli yllätys että Långvik Southin omistajat ovatkin tavallisia persaukisia pulliaisia ja oli erittäin hvyä juttu fuusiosuunnitelmin kaatuminen. Odotan myös mielenkiinnolla Peuramaan Golfin hallituksen toimia asiassa.

Lånvik South Oy ei ole ajautumassa konkurssiin, kuten Peuramaa Golfin puheenjohtaja ja vt. toimitusjohtaja Bergman väittää. Långvik South on asetettu konkurssiin Helsingin käräjäoikeudessa 23.3.2017, diaarinro K 17/12678, päätösnro
17/15923. Konkurssi on tullut vireille 10.3.2017 yhtiön omasta hakemuksesta.

Osakeyhtiölaista seuraa, että osakeyhtiön hallituksen ensisijainen tehtävä on huolehtia osakkaiden edusta tasapuolisesti. Seikoista, joilla on merkittävää vaikutusta yhtiön toimintaan tai talouteen jne. tulee osakkaita informoida. On selvää, että haliitus on velvollinen informoimaan osakkaita suuromistajan konkurssista ja hallituksen kokoonpanossa tapahtuneesta muutoksesta, kun Henrik Lindfors on eronnut hallituksesta. Hallitus on kuitenkin edelleen toimivaltainen, koska Peuramaan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3-5 jäsentä ja nyt siis jäseniä on jäljellä 4. Konkurssi on mitä julkisin prosessi, joten Peuramaa Golf Oy:n puheenjohtajan kuvailemat tiedottamisen estävät lakipykälät ovat uskomustietoa.

Långvik Southin liikevaihto vuonna 2015 oli 120 000 euroa ja konkurssitietojen mukaan v. 2016 n. 100 000 euroa. Jos yhtiö on maksanut Peuramaa Golf Oy:lle vuoden 2017 vastikkeet n. 118 250 euroa omistamistaan osakkeista (Ehkä 215 osaketta, kun Kirkkonummen Kiinteistösijoitus Oy omistaa jutussa mainituista 415 osakkeesta noin puolet.), niin fine. Jos taas on tehty sopimus, jonka mukaan golfyhtiö saa vuokrata osakkeiden tuottamat pelioikeudet omaan lukuunsa ja kuitata saatavilla vuokratuloilla maksamattomat vastikkeet, ollaan heikoilla jäillä. Konkurssipesä on velvoitettu katsomaan taspuolisesti velkojien etua, mutta tietysti etuoikeusjärjestystä noudattaen. Mikäli on muitakin velkojia kuin Peuramaa Golf Oy, konkurssipesä ilman muuta peräyttää pelioikeuksien vuokria koskevan sopimuksen ja vaatii palauttamaan vuokratulot pesään. Siksi Peuramaa Golf Oy:n hallituksen kannattaa vielä harkita vastikesaatavien valvomista. Jos vastikevelat jätetään valvomatta konkurssissa ei velkojalle luonnollisesti kerry jako-osuutta ja, jos pesään myöhemmin ilmestyy varallisuutta, ei jälkiselvityksestäkään kerry jako-osuutta vastikevelan katteeksi. Jos taas hallitus toiminnallaan aiheuttaa taloudellista vahinkoa osakeyhtiölle, hallitus joutuu vahingonkorvausvastuuseen. Tässä tapauksessa vahingon suuruus on merkittävä suhteessa Peuramaa Golf Oy:n koko vastiketuottoon, joten tuskin golfyhtiö painaisi asiaa villaisella.
Odotan mielenkiinnolla, miten konkurssiselvitys etenee ja miten Peuramaa Golfin hallitus asiassa toimii.

Oma kommentti