Pitkäksi venynyt riita ja oikeuskäsittelyt ovat aiheuttanut ylimääräistä vaivaa ja huolta Laukaan Peurunkagolfin kenttäyhteisön arjessa.
Kotimaa |
6.4.2017

Laukaan Peurunkagolfin osakasriita etenemässä korkeimpaan oikeuteen?

Yli kaksi vuotta kestäneestä kärhämästä on muodostumassa merkittävä ennakkotapaus.

Laukaan Peurunkagolfissa (LPG) on lähes kahden vuoden ajan muhinut riita kenttäyhtiön ja suurosakas Pekka Räisäsen välillä. Jälkimmäinen suivaantui LPG:n yhtiökokouksen maaliskuussa 2015 tekemästä päätöksestä, jossa C- ja F-sarjojen niin sanottujen yritysosakkeiden pelilippujen määrä pudotettiin 20:sta 12:een.

Mainittuja C- ja F-sarjojen osakkeita on kenttäyhtiössä 356 kappaletta eli noin kolmasosa yhtiön osakekannasta. Näistä osakkeista Räisänen omistaa Pekka Räisänen Oy:n kautta noin viisikymmentä.

Räisäsen yhtiö katsoi, että kyseinen muutos loukkasi osakeyhtiölain tarkoittamaa yhdenvertaisuuden periaatetta ja että yhtiökokouksen päätös tältä osin oli osakeyhtiölain vastaisena pätemätön. Räisänen vei jutun lopulta käräjille.

Jyväskylän käräjäoikeus hylkäsi kantajan vaatimuksen koskien yhtiökokouspäätöksen epäselvyyttä ja hallituksen toimivallan ylitystä menettelytapavirheinä. Se kuitenkin katsoi, että yhtiökokouksen päätöksellä oli loukattu yhdenvertaisuuden periaatetta koskien C- ja F-sarjan osakkeiden pelilippujen määrän pudottamisesta 12 pelilippuun antaen samalla henkilöosakkeille oikeuden vaihtoehtoisesti ottaa 12 pelilippua nimetyn pelioikeuden sijaan.

Laukaan Peurunkagolf Oy ei tyytynyt käräjäoikeuden tuomioon vaan valitti asiasta Vaasan hovioikeuteen, joka antoi tuomionsa tämän vuoden tammikuussa.

Hovioikeus asettui ratkaisussaan käräjäoikeuden kannalle perustellen tuomiolauselmassaan, että C- ja F-sarjan osakkeiden pelilippujen vaihtamismahdollisuuden vähentäminen yhteisöosakkailta rikkoi sen yhteisö- ja henkilöosakkaiden tosiasiallisten pelioikeuksien tasapainon, joka yhtiötä perustettaessa on pelilippukompensaatiolla luotu.

Käräjäoikeus oli myös katsonut, että yhtiökokouksen päätöksellä oli loukattu yhdenvertaisuuden periaatetta yritysosakkeita koskevasta niin sanotusta 25 %:n (seuran ulkopuolisen vieraan alennus green feestä) säännöstä, pelioikeuksia koskevien perhe-etujen poistamisesta yritysosakkeilta sekä siitä, että yritysosakkeiden vuokraajilta poistettiin niille aikaisemmin kuuluneet samat oikeudet kuin oli osakkeenomistajilla. Hovioikeus kuitenkin totesi tuomiolauselmassaan, että yhdenvertaisuusperiaatetta ei ollut näiltä osin loukattu yhtiökokouspäätöksellä maaliskuussa 2015.

Käräjäoikeus velvoitti Laukaan Peurunkagolf Oy:n korvaamaan Pekka Räisänen Oy:n oikeudenkäyntikulut 15 738 euroa. Lisäksi kenttäyhtiölle koitui maksettavaa käräjäoikeuden ja hovioikeuden yhteenlaskettuja oikeudenkäyntikuluja 39 797 euroa. Pekka Räisänen Oy:n hovioikeuden oikeudenkäyntikulut olivat 9990 euroa. Korvaustiedot ilmenevät Räisäsen LPG:n osakkeenomistajille yhtiökokouksen alla välittämästä kirjeestä.

Kenttäyhtiö ilmoitti sittemmin, että se ei tyydy Vaasan hovioikeuden tuomioon, vaan hakee valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Myös Räisäsellä on Jyväskylän käräjäoikeudessa vireillä kaksi riita-asiaa, joissa kantajana on hänen yhtiönsä ja vastaajana Laukaan Peurunkagolf Oy.

Asiaan saatiin viime viikolla käänne, kun Räisänen esitti LPG:n yhtiökokouksessa sovintoehdotuksen kenttäyhtiölle. Koska Räisäsen ehdotus ei ollut yhtiökokouksen esityslistalla, päätettiin se ottaa esille huhtikuun viimeisellä viikolla pidettävässä Laukaan Peurunkagolfin ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

LPG:n yhtiökokous päätti osakkeiden pelioikeuksia määrittävässä vuoden 2017 ohjesäännössä, että osakesarjojen A, B, C, D, E ja F pelioikeudet voi vaihtaa 20 pelilippuun. Tämä koskee niin yritys- kuin henkilöosakkeita jättäen ilmaan kysymyksen: Täyttääkö uuden ohjesäännön mukainen pelilippukäytäntö vieläkään käräjä- ja hovioikeuden edellyttämää pelioikeuksien tasapainoa?

Laukaan Peurunkagolf Oy:n toimitusjohtaja Heikki Hokkanen ja hallituksen puheenjohtaja Kyösti Vesterinen sekä suurosakas Pekka Räisänen eivät olleet tässä vaiheessa halukkaita julkisesti kommentoimaan riitaan liittyviä asioita tai sovintoehdotusta.

Näkökulma: Vaara piilee muillakin kentillä?

Laukaan Peurunkagolfissa käynnissä oleva riita ja oikeudenkäyntiprosessi voi hyvinkin muodostua merkittäväksi ennakkotapaukseksi suomalaisille golfyhteisöille. Monella kentällä käsillä on tilanne, jossa suuromistajien intressit eivät käy kaikilta osin yksiin kenttäyhtiön ja pienosakkaiden intressien kanssa. Kenttäyhtiön kannalta tilanne on hankala, sillä suuromistajien etuja on vaikea leikata rikkomatta osakeyhtiölakia ja vahingoittamatta osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.

On ymmärrettävää, että osapuolet välttävät kommentoimasta asiaa sen oikeuskäsittelyn ollessa yhä kesken. Tilanteesta on varmasti vähintäänkin kaksi näkemystä. Ratkaisevaa tulee kuitenkin olemaan oikeuslaitoksen kanta, etenkin jos juttu lopulta etenee korkeimpaan oikeuteen asti.

Sami Sarpakunnas

Teksti: Marko Kuivasaari ja Sami Sarpakunnas

Kommentit

Pirkkalassa hieman vastaava oikeudenkäynti saatiin juuri päätökseen, kun Golf Pirkkala ei saanut valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. Pirkkalan tapauksessa C-osakkeiden osalta perityt hallinnointi- ja pelioikeusmaksut (400 000 euroa) ja oikeudenkäyntikulut tullaan nyt käsittääkseni perimään kaikilta osakkailta ylimääräisenä vastikkeena. Golf Pirkkala ei ole ilmeisesti tiedottanut asiasta julkisesti, mutta Aamulehti uutisoi asiasta eilen.

Muutamissa yhtiöissä on muutettu yhtiöjärjestystä siten, että osakesarjat on virtaviivaistettu yhdeksi jakamalla useamman pelioikeuden sisältävät osakkeet yhtä moneksi yhden pelioikeuden tuottavaksi osakkeeksi.

Näin menetellen ei jäisi tulkinnanvaraisuuksia, kun kaikille osakkeille pätisi samat säännöt ja periaatteet pelilippukäytännön suhteen.

Oma kommentti