Kentän pysyminen vastakin keskustan tuntumassa edistäisi TG:n mielestä liikunnallisen tapahtumakaupungin imagoa. Kuva: Tammer-Golf
Kentät |
20.10.2017

Tammer-Golfin kenttä Pirkkalaan? – seura näkee kentän säilymisen keskustan tuntumassa edelleen ykkösvaihtoehtona

Työryhmän maaliskuun loppuun mennessä antama esiselvitys antaa suuntaa lopulliselle ratkaisulle.    

Tampereen pormestari Lauri Lyly on nimennyt työryhmän tekemään esiselvitystä asuntojen rakentamisen mahdollistamisesta Ruotulan alueelle ja Tammer-Golfin kentän siirtämisestä.

Työryhmän nimeäminen on osa kaupunginvaltuustossa hyväksytyn kantakaupungin yleiskaavan yhteydessä hyväksytyn toivomusponnen toteutusta. Toivomusponnessa esitettiin, että Ruotulan golfkentän maa-alueen jatkosuunnittelun lähtökohtana on kaavoittaa alue asumiskäyttöön huomioon ottaen Kaupin luontoarvot ja kentän siirtäminen pois asumisen alta.

”Ruotulan alueelle olisi mahdollista tavoitella yli 10 000 asukkaan taajamaa. Kasvavina kaupunkeina etsimme ennakkoluulottomasti keinoja vastata keskustaa lähellä sijaitsevien kotien tarpeeseen ja hyvien liikenneyhteyksien varrelle”, Lyly sanoi kaupungin tiedotteessa.

Kentän sijainnille voitaisiin etsiä vaihtoehtoa Ruotulan alueella tai siirtää se Pirkkalaan. Alustavien arvioiden mukaan nykyisen kentän viereen olisi sijoitettavissa toinen 18-reikäinen kenttä. Lisäksi olisi mahdollisuus yhdeksään lisäväylään par 3 -kenttineen.

”Pirkkalaan muodostuisi golf-keskittymä, mikä olisi koko seutukunnan kannalta hyvä asia. Pirkkala on lähellä ja hyvien kulkuyhteyksien varrella”, Lyly kertoi Aamulehdessä.

Pirkkalassa kentän tuloon suhtaudutaan myönteisesti.

”Korostan nyt kuitenkin, että kyse on vasta esiselvityksestä. Maakauppoja tai kaavoitusta ei vielä olla tekemässä”, Pirkkalan pormestari Marko Jarva sanoi.

Ruotulan alueen yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa keväällä ja siinä alueelle on suunniteltu asuntoja noin 3000 asukkaalle. Kaavassa kenttää on siirretty samalla hieman itään päin, klubi ja huoltorakennukset säilyvät nykyisellään.

Markus Junni kuuluu Ruotulan alueen ja Tammer-Golfin kentän tulevaisuutta pohtivaan työryhmään.

Valtuuston käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin kuitenkin myös SDP:n edustajien tekemä ja muun muassa vihreiden kannattama ponsi suurella äänten enemmistöllä. Ponnessa esitettiin, että kenttä siirretään jonnekin muualle. Nyt kaupunki haluaisi rakentaa alueelle asuntoja noin 10 000 asukkaalle.

”Olemme edelleen vaihtoehto A:n kannalla eli että kenttä säilyisi nykyisellä paikallaan. Meidän näkemyksemme mukaan se on paras paikka tamperelaiselle golfkentälle ja -seuralle Pirkanmaalle”, Tammer-Golfin toiminnanjohtaja Markus Junni sanoi.

”Nykyistä aluetta kehittämällä pystyisimme yhdistämään lukuisat eri urheilulajit toisiinsa. Me näemme Ruotulan mallikelpoisena ympärivuotisen liikkumisen asuntoalueena, mikä on tärkeää myös kaupungin imagon kannalta.”

Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan sekä nykyisten kenttien (Ruotula ja Pirkkala) ja seurojen edustajista koostuvan työryhmän on määrä tehdä asiasta esiselvitys maaliskuun loppuun mennessä.

”Silloin olemme tämän kaiken suhteen huomattavasti viisaampia. Sen enempää en halua lähteä ennustamaan tulevaa”, Junni mietti.

Ruotulan kaava ja siihen liittyvät kuviot ovat pitäneet hieman toista vuotta sitten Tammer-Golfin toiminnanjohtajana aloittaneen Junnin kiireisenä. Seuran arkipäiväisiin rutiineihin se ei ole kuitenkaan vaikuttanut.

”Caddiemasterit ovat joustaneet ja tehneet tarvittaessa pidempää päivää. Meillä on seurassa myös loistavia vapaaehtoisia. Pyörät pyörivät täällä yhtä sujuvasti kuin ennenkin.”

Kommentit

Tässä junaillaan bisneksiä sukulaisille, kuten maan tapa on. Lylyn vaimo, tytär ja tyttären mies pitävät Golf Pirkkalan klubiravintolaa.

Voi V. Vanhana turkulaisena sanoisin, että olipa aika kämänen kommentti.

Minun käsittääkseni tamperelaiset voisivat aivan hyvin käydä pelaamassa Turussa ja sen ympäristössä. Siellä on kenttiä.

Oma kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.