Heinin Golfkoulu – Jalkojen ja lantion liike - Golfpiste.com

30.5.–6.6. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[10][19]
KilpailuaSuomalaista
Heinin golfkoulu - Opetusvideot

Heinin Golfkoulu – Jalkojen ja lantion liike

Jaloista ja lantion liikkeestä saadaan lyöntiin voimaa, mutta niillä on merkittävä rooli myös lyönnin vakaudessa ja toistettavuudessa.

Lantion kierrosta saadaan voimaa lyöntiin. Lantion ojentava liike läpimenossa puolestaan aktivoi takareidet, lähentäjät ja pakaralihakset tuottamaan räjähtävää voimaa läpimenoon. Ponnistusvoimaa maasta saadaan jalkojen työntävällä ja ojentavalla liikkeellä, josta golfterminologiassa on totuttu puhumaan ground reaction force -termillä. Sillä tarkoitetaan maasta saatavaa vastavoimaa. Kaikki tämä voimantuotto tulisi tapahtua niin, että lantion liike on vakaa ja hallittu lyönnin toistettavuutta silmällä pitäen.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen
Artikkeli jatkuu
Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen
Artikkeli jatkuu

Lantion kierto

Lantion kierto on helppo oivaltaa, kun lantiota käännetään perusasennossa seisten vaakatasossa. Lantio kääntyy taakseviennissä noin 45 astetta ja läpimenossa noin 90 astetta niin, että napa osoittaa loppuasennossa kohteeseen. Liike tulee mutkikkaammaksi, kun se tehdään golflyönnin alkuasennossa niin, että lantioon tulee kulmaa, kun ylävartaloa kallistetaan lonkkanivelistä eteenpäin.

Vaikka lantiossa on kulmaa, lantiota kierretään edelleen kohtisuoraan rankaan nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuasennon kulmasta johtuen lantioon muodostuu myös hieman sivutaivutusta. Kohteenpuoleinen lonkka liikkuu hieman alaspäin samalla kun taaempi lonkka liikkuu ylöspäin. Tämä tapahtuu useimmiten automaattisesti lantion kulman vuoksi ja tunne lantion käännöstä voi olla vaakatasossa tapahtuva. Näin lantion liike on hallittu, ja lantion lihakset tukevat liikettä.

Lantiota on kannateltava lyönnin aikana vakaan ja toistettavan liikkeen saavuttamiseksi. Lantion kierto tehdään jalkojen päällä niin, että lonkan alueen syvät ja pinnalliset lihakset tukevat liikettä. Lonkkien tuetun liikkeen avulla reaktiovoima välittyy maasta ketjuttuen niveliä pitkin lyöntiin: puhutaan kineettisestä ketjusta.

Mielikuva väärin tehdystä liikkeestä on niin sanottu ”catwalk-kävely”, jossa lantiota liikutetaan sivulta sivulle pois jalan tuen varasta. Golflyönnissä tähän liittyy usein taaemman jalan polven suoristuminen tai jopa yliojennus. Tällöin lantio ei juuri kierry ja siihen tulee liiallinen sivutaivutus, mikä johtaa vaikeuksiin lyönnissä ja altistaa vammoille.

Lantion ojennus ja jalkojen ponnistus

Läpimenossa lantio ojentuu ja kiertyy samanaikaisesti. Maasta ponnistetaan voimaa painamalla jalkaa maata vasten sekä ojentaen samalla polvea ja lonkkaniveltä. Loppuasennossa kohteenpuoleinen lonkkanivel on ojentunut. Polvi on suoristunut, mutta yliojennusta pitää aina välttää.

Loppuasennossa voi ajatella, että kohteenpuoleista jalkapohjaa painetaan maata vasten ja lonkka on ojentunut ylös-eteen niin, että ”takaketju” on aktiivinen. Istuinkyhmyt ovat lähentyneet toisiaan vasten, jolloin takareisi, lähentäjät ja alapakara ovat aktiiviset. Jalkojen liikkeen avulla maasta saadaan tuotettua reaktiovoimaa ja tasapaino säilyy lyönnin aikana. Lantio liikkuu hallitusti ja vakaasti, kun sen ympäröivät lihakset ovat aktiivisina.

Lantion keskipiste säilyy vakaana

Lantion kierto taakseviennissä kannattaa tehdä niin, että sen keskipiste säilyy lähes paikallaan. Erityisesti sivuttaista tai eteen-taakse (kohti palloa ja poispäin pallosta) suuntaista liikettä ei saisi tulla. Lantion keskilinjalla tapahtuvan kierron myötä jalkapohjien painopiste liikkuu taaemman jalan kantapäälle ja kohteenpuoleisen jalan päkiälle. Polvet myötäilevät lantion kiertoa, ja kohteenpuoleinen polvi liikkuu hieman eteen ja sisäänpäin. Taaempi jalka säilyttää kulmansa tai ojentuu hieman.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen
Artikkeli jatkuu

Läpimenossa lantion keskipiste liikkuu muutaman sentin kohti kohdetta. Jalkaterillä paine liikkuu symmetrisesti taaksevientiin nähden. Painopiste päätyy kohteenpuoleisen jalan kantapäälle taaemman jalan päkiän työntävän voiman avulla.

Artikkeli on julkaistu Golflehdessä 2/2022.

Kiitos! @laSellaGolf 

Lue seuraavaksi: Heinin Golfkoulu – Painonsiirto ja jalkaterien toiminta lyönnissä

Lisää aiheesta

Tilaa Golfpisteen uutiskirje