10. –17.9. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[15][24]
KilpailuaSuomalaista
Golfkentät

Vähäinen väestömäärä ajaa Itä-Suomen kentät ahtaalle – Oulun seudulle taas mahtuisi enemmänkin golfkenttiä

Golfkenttiä ympäröivän väestöpohjan tarkastelu kirkastaa kuvaa golfkenttien kohtaamista haasteista ja mahdollisuuksista Suomen eri alueilla.

(Juttu on julkaistu 28. marraskuuta ilmestyneessä Golflehden numerossa 8/2018)

Golfkenttien rakentaminen Suomessa on pysähtynyt kuluvan vuosikymmenen aikana käytännössä lähes kokonaan. Se johtuu pitkälti siitä, että myös golfin harrastajamäärän vuosikymmeniä jatkunut voimakas kasvu on pysähtynyt. Golfkenttiä ei kuitenkaan ole mennyt joukoittain nurin, eikä harrastajamäärän hienoinen notkahdus sekään vielä kerro mistään lajin syvemmistä rakenteellisista ongelmista.

Onko siis niin, että tällä hetkellä kysyntä ja tarjonta Suomi-golfissa kohtaavat?

Tämä juttu tarkastelee kysymystä vain yhdestä näkökulmasta: siitä, miten golfkentät ovat sijoittuneet suhteessa ympäröivään väestöön. Juttu pyrkii tarjoamaan osavastauksia siihen, onko Suomen golfkenttätarjonta hyvässä suhteessa ympäröivään väestöpotentiaalin, ja toisaalta siihen, onko kentillä sijaintinsa suhteen ylipäätään toimintaedellytyksiä.

Tarkastelussa on tehty muutamia karkeita yleistyksiä. Lähtöoletuksena on ensinnäkin Suomessa yleinen golfin harrastamisen malli, jossa suuren enemmistön kentän aktiivisesta asiakaskunnasta muodostavat kentän saavutettavuuden piirissä asuvat henkilöt. Tarkastelu ei siis ota huomioon esimerkiksi sitä, että joillakin kentillä tulovirta voi nojata keskimääräistä enemmän loma-asumisen tai matkailun varaan. Myöskään kenttien erilaisia kustannusrakenteita tai hinnoittelumalleja ei ole tarkastelussa huomioitu.

Tarkastelu nojaa kahteen perusoletukseen:

  1. Valtaosa golfkentän potentiaalisesta aktiivisesta pelaajakunnasta asuu 30 kilometrin säteellä eli liikenneyhteyksistä riippuen noin 20–40 minuutin ajomatkan päässä kentästä.
  2. Elinvoimainen golfkenttä tarvitsee tilastojen valossa ympärilleen noin 40 000 asukkaan väestökeskittymän. Tästä väestömäärästä golfkentän voidaan olettaa houkuttelevan luokseen riittävän määrän harrastajia pysyäkseen elinkelpoisena.

Tarkoituksena on yrittää piirtää kokonaiskuva sen sijaan, että kunkin kentän tilanteesta maalattaisiin yksityiskohtainen kuva. Tarkastelun tuloksena syntynyt kartta on karkea, mutta kuitenkin riittävään tarkkuuteen pyrkivä yleistys golfkenttien väestöön suhteutetusta markkinatilanteesta.

Seuraava askel olisi syventää tarkastelua kenttäkohtaiselle tasolle ja paneutua tarkemmin kunkin kentän profiiliin sekä alueiden väestödemografiaan ja väestökehityksen ennusteisiin.

Tarkastelun taustalla oleva väestöanalyysi on teetetty ympäristösuunnittelun asiantuntijayrityksessä, Sitowise Oy:ssä.

Näin luet alla olevaa karttaa:

  • Jos kentän värillisen ympyrän ja 40 000:n väestömäärää ilmaisevan kehän väliin jää runsaasti tyhjää tilaa, se saattaa kieliä siitä, ettei kentän ympärillä oleva väestöpohja ole riittävä.
  • Värillisten ympyröiden leikkausalueilla asuvat golfarit, jotka voivat asuinpaikkansa sijainnin perusteella valita kahdesta tai useammasta alle 30 kilometrin päässä sijaitsevasta golfkentästä.
  • Suomessa on viisi kenttää (Botnia, Kuusamo, Levi, Pielis-Golf ja Santa Claus Golf), jotka ovat 30 kilometrin säteellä kentästä asuville sijainnin perusteella ainoa vaihtoehto. Näistä tosin ainoastaan Santa Claus Golfin ympärillä asuu enemmän kuin 25 000 ihmistä.
  • Suomessa on 40 golfkenttää, jotka kilpailevat koko väestöstään (30 kilo-metrin säteellä) muiden kenttien kanssa.
  • 74 % Suomen golfkentistä sijaitsee alueella, jossa 30 kilometrin säteellä kentästä asuu vähintään 40 000 ihmistä. 10 prosentilla kentistä ympäröivä väestömäärä jää alle 20 000:een.
  • Väestörikkaalla pääkaupunkiseudulla pelaajapotentiaali on luonnollisesti suurin, mutta samalla myös kilpailu harrastajista on kovinta. Esimerkiksi 30 kilometrin säteellä Vantaan Keimola Golfista asuu yli 1,36 miljoonaa ihmistä – joiden huomiosta Keimola kuitenkin kilpailee 30 muun golfkentän kanssa.
  • Väestömäärän perusteella potentiaalisimmat alueet uusien golfkenttien rakentamiselle löytyvät suurista kaupungeista pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Oulun noin 250 000 ihmisen talousalueella on vain kolme golfkenttää. 30 kilometrin säteellä 120 000 asukkaan Kuopiosta löytyy ainoastaan yksi kenttä, vartin ajomatkan päässä sijaitseva kahden kentän Tarinagolf. Myös Tampereen seudulla näyttää tämän tarkastelun valossa olevan vielä alueen väestömäärään perustuvaa potentiaalia.

Klikkaa karttaa, niin voit tarkastella sitä suuremmassa koossa.

Kuvitus Arja Karjula, karttapohja Wikipedia/Oona Räisänen

Lisää aiheesta

Tilaa Golfpisteen uutiskirje