Mistä vettä kentälle?

kuivat kesät haastavat kentänhoidon, mutta myös liikakastelusta on haittaa.

Teksti Marko Kui…