Kolumni Antti Peltoniemi

Hyvä esimerkki opiskelun ja golfin yhteensovittamisesta on Toni Hakula.