Kolumni | Petri Peltoniemi

”Asiakaspalautteen pitäisi ohjata strategiaa ja toimintaa.”

”Asiakaspalautteen pitäisi o…