Kolumni

Seurat vahvasti päättäjän rooliin

Golfliiton 60-vuotisjuhlapäivänä päätettiin liiton sääntöjen uudistamisesta. Vuonna 2015 alkanut sääntöuudistus lämmitti prosessin alusta lähtien golfareiden tunteita puolesta ja vastaan, mikä on inhimillistä ja ymmärrettävää. Uudistuksen kannattajat halusivat virtaviivaistaa liiton hallintoa ja tarjota kaikille jäsenseuroille osallistumismahdollisuuden päätöksentekoon, paaluttaa sääntöihin kaikkien alueiden hallitusedustuksen ja uudistaa ehdokasasettelua tasa-­arvo huomioiden. Alueellinen edustus toki oli toiminut käytännössä jo vuosikausia, joskin viime valtuustossa tätä ”pyhää periaatetta” ­oltiin jo murentamassa – onneksi huonolla menestyksellä. Yritys osoitti pelisilmän puutetta ja piittaamattomuutta sovituista pelisäännöistä, josta jäi arpia alueiden keskinäiseen luottamukseen.

Nykysääntöjä kannattavat nostivat esiin hyvin käynnistyneen Suomi-golfin strategian ja alan yhteistyökehityksen. Tämä polku olisi haluttu kulkea läpi ja katsoa tuoko yhteistyön tiivistäminen alan toimijoiden kesken jotain uutta, millä on vaikutusta liiton sääntöihin. Toteutettaisiin uudistus sen jälkeen. Todettiin myös, että valtuusto on ottanut viime vuosina sille kuuluvan isännän paikan liittokokousten välillä ja hyvin kotiläksynsä tehneet valtuutetut ovat osallistuneet kokouksiin lähes sataprosenttisesti. Esitettiin myös pelko, etteivät seurat osallistu aktiivisesti kahteen vuosittaiseen liittokokoukseen, hyvä jos yhteenkään.

Näillä tulokulmilla mentiin kokoukseen, jossa oli 73 jäsenseuran edustus 131 seurasta. Mihin olivat loput seurat jääneet? Odotin selkeästi suurempaa joukkoa päättämään näinkin merkittävästä asiasta ja olihan kokous vielä osa liiton juhlapäivän ohjelmaa.

Kokous sujui juohevasti. Hallituksen selkeän sääntöuudistusesittelyn jälkeen käytiin vaisuhko keskustelu normaalilla kaavalla puolesta ja vastaan, jonka jälkeen äänestettiin. Numeroin 153–35 uudistukseen tarvittavat kolme neljännestä äänistä oli koossa, joten sääntöuudistus hyväksyttiin. Päätös oli selkeä, ja minulle jäi kuva, että päätös ei aiheuttanut jälkipulinoita, mikä osoittaa, että erilaisista näkemyksistä huolimatta meiltä löytyy ryhtiä lähteä kohti uusia haasteita yhteisessä rintamassa. Seuraavaksi uudet säännöt menevät hyväksyttäväksi Patentti- ja rekisterihallitukseen astuen voimaan syksyn kuluessa.

Siirtymäsäännöksenä kirjattiin pöytäkirjaan, että nykyinen liittovaltuusto kokoontuu vielä huhtikuun lopulla käsittelemään viime vuoden talouden ja toiminnan tulokset. Ensi syksynä on vuorossa liittokokous, jossa päätetään tulevan vuoden suuntaviivat ja tehdään tarvittavat henkilövalinnat hallitukseen.

Tulevat liittokokoukset on tarkoitus pitää vuorovuosina pääkaupunkiseudulla ja maakunnissa. Tämä on laajan edustuksellisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää, jotta kokouksiin saadaan mahdollisimman runsas osanotto seuroista, vaikka pitkät matkat ja kokouskustannukset saattavat karsia osanottoa. Edellisessä liittokokouksessa Jyväskylässä oli muistaakseni vain noin 80 seuraa edustettuna, vaikka kokous oli keskellä Suomea ja nyt juhlakokouksessa vieläkin vähemmän. Vain aktiivisesti osallistumalla voimme vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Harri Kainulainen Suomen Golfliiton liittovaltuuston puheenjohtaja

© (2018) Golf Digest Publications. Kaikki oikeudet pidätetään.