Pelaa paremmin | 100 päivää – 100 metriä

100 päivää 100 metriä

Kuusi golfaria metsästää lisämetrejä Golfpisteen ja Golflehden projektissa, jossa opetellaan draivaamaan pitkälle.

Teksti Sami Sarpakunnas kuvat Roope Permanto ja Kari Hautala

Kuusi henkilöä, sata päivää ja yhteensä sata metriä lisää mittaa draiviin. Tavoite herättää ristiriitaisia ajatuksia. Toisaalta sen pitäisi olla saavutettavissa helposti, mutta keskimäärin 16,7 metrin parannus avauslyöntiin ei sittenkään ole ihan itsestäänselvyys.

Helpoin ja paljon käytetty keino hankkia lyöntiin lisää pituutta on uusi draiveri. Tämä ei kuitenkaan ole edullisin tapa, ja se riittää harvoin yksinään. Sopiva työkalu on tärkeä osa pidemmälle lyömisen yhtälöä, ja se otetaan huomioon myös projektissamme. Yhtälön tärkein muuttuja on kuitenkin moottori, joka liikuttelee mailaa.

100 päivää – 100 metriä -projektissa lähdetään liikkeelle siitä, että hyvästä fyysisestä suorituskyvystä on hyötyä dynaamisessa golf-svingissä. Siksi harjoittelussa keskitytään golf-svingin hiomisen lisäksi fyysisen suorituskyvyn kehittämiseen.

Golf on tekniikkalaji, jossa voimasta on hyötyä vain, kun se osataan valjastaa palvelemaan tarkoitustaan oikealla tavalla. Voiman ja räjähtävyyden merkitystä on kuitenkin turha ylenkatsoa ja aliarvioida. Ei ole sattumaa, että nykyhuiput ovat lähes poikkeuksetta atleettisia ja urheilullisia.

Lähtötaso selvitetty

Fressin valmentaja Jessica Reiman testasi osallistujien fyysisen suorituskyvyn helmikuun toisella viikolla. Testien tarkoituksena on auttaa Jessicaa laatimaan jokaiselle osallistujalle parhaalla mahdollisella tavalla soveltuva harjoitusohjelma. Testi toistetaan projektin lopussa, jotta voidaan arvioida, kuinka paljon mahdollinen lyöntipituuden kasvu selittyy fyysisen suorituskyvyn kehittymisellä.

Harjoitusohjelmaa noudatetaan sadan päivän ajan. Treeniohjelma on rakennettu siten, että osallistujat treenaavat fysiikkaa 3–4 kertaa viikossa. Huomiota kiinnitetään perusvoiman kasvattamiseen, kehonhallintaan ja räjähtävyyteen unohtamatta golfsvingin kannalta elintärkeää liikkuvuutta.

Yhteisissä harjoituksissa Fressin salilla hikoillaan kymmenen kertaa. Harjoitusohjelma nojaa samoihin liikkeisiin, joiden videoidut suoritusohjeet julkaistaan kevään aikana Golfpisteen nettisivuilla. Löydät videot ja jutut kootusti ­osoitteesta: golfpiste.com/100

Lyöntiharjoittelu

Fyysinen suorituskyvyn kehittäminen on osa yhtälöä vain palvellakseen päätavoitetta, pidemmälle draivaamista. Osallistujien draivit mitattiin helmikuun viimeinen päivä, ja samalla käännettiin tiimalasi. Hiekka on valunut loppuun kesäkuun 8. päivänä, jolloin osallistujien draivit mitataan. Samalla selviää, onko tavoite täyttynyt.

Draivista päädyttiin mittaamaan viiden lyönnin lentomatkan keskiarvo siten, että lyönneistä huonointa ei huomioida. Lisäksi mitataan mailanpään nopeus. Näiden kahden arvon lisäksi TrackMan -lyöntitutka kertoo lyönnistä valtavasti muuta dataa, mutta projektin kannalta mainitut arvot ovat riittäviä.

Mailanpään nopeus määrittää pitkälti sen, kuinka pitkälle palloa on mahdollista lyödä. Kovastakaan mailanpään nopeudesta ei kuitenkaan ole mainittavampaa hyötyä, jos osuma on epäpuhdas, eikä liike-energia siirry tehokkaasti palloon. Myös liiallinen alakierteen määrä syö pallon lentomatkaa. Alakierteen määrään vaikuttaa merkittävästi lavan tulokulma palloon osumahetkellä. Alakierteen määrään voidaan vaikuttaa olennaisesti oikeanlaisilla välineillä, ja siksi osallistujille mitoitetaan sopivat draiverit harjoitusjakson lopussa.

Draivin lentomatka ei ole sama asia kuin lyönnin kokonaismitta, joka monelle on synonyymi draivin mitalle. Projektin kannalta se on kuitenkin selkeämpi mittari. Myös käytännön kannalta lyönnin lentomatka on tärkeä tieto, kun pelaaja arpoo tiiauspaikalla, mahtaako lyönti jaksaa yli väylän reunassa häämöttävän hiekkaesteen.

Lyönnin kokonaismatkaan vaikuttavat lentomatkan lisäksi pallon ala- ja sivukierteiden määrät. Käytännössä lyöntimatkan jälkeisiin rulleihin vaikuttavat olennaisesti myös tuuli ja väylien kovuus.

Alkutesti toimi fysiikkatestien tapaan valmentaja Mika Piltzille työkaluna oikeanlaisen, yksilöllisen harjoitusohjelman rakentamiselle.

Mitään yleispäteviä harjoitusohjeita ei osallistujien kohdalla sovelleta, vaan harjoiteltavat asiat määräytyvät yksilöllisesti svingin vahvuuksien ja heikkouksien mukaan.

”Golfsvingi on kaikilla mailoilla sama. Pallon paikka ja etäisyys pallosta muuttuvat. Siksi harjoiteltavat asiat ovat draivin kohdalla ihan samoja juttuja, joita harjoiteltaisiin muillakin mailoilla. Lähes aina puutteet ja epäedullisuudet vaikkapa osumassa ovat seurausta alkuasennossa ja liikkeellelähdössä tapahtuvista virheistä. Kehittyminen tapahtuu perusasioiden kautta”, Piltz sanoo.

1104 metriä

Lyöntitestien tuloksena ryhmäläisten yhteenlaskettu draivin mitta oli 1004 metriä. Tavoite on sata metriä pidemmällä. Osallistujat itse ovat asettaneet omat tavoitteensa, jotka ovat kovia. Piltz luottaa siihen, että sata metriä tulee täyteen, mutta muistuttaa siitä, että sata päivää on lyhyt aika isolle tekniikkamuutokselle.

”Parilla osallistujalla on potentiaalia todella pitkiin kaariin, ja jo pienillä muutoksilla saimme lyöntiin merkittävästi lisää mittaa. Toisten kohdalla tekniikkaan on kiinnitettävä paljon enemmän huomiota. Kehittyminen on sitten ihan siitä kiinni, miten kovasti he jaksavat harjoitella”, Piltz sanoo.

Pituuslyöjä-ässä Janos Uotila on mukana auttamassa ja opastamassa useimmissa Jessican ja Mikan vetämissä yhteisissä harjoituksissa, minkä lisäksi porukka treenaa Janoksen johdolla niin rangella kun salillakin. Janoksella on hihassaan monta vinkkiä pitkien lyöntien harjoittelemiseen, mutta hänkin lähtee liikkeelle perusasioista.

”On ensisijaisen tärkeää olla turhautumatta ja stressaamatta. On treenattava sitä omaa juttua kiireettömästi, mutta aina kun on mahdollista. Jopa arjessa, sillä mielikuva ja fiilis auttavat liikkeen suorittamisessa”, hän muistuttaa.

”Innostuneet kehittyvät. He ajattelevat asiaa usein.”

Katso 100 päivää – 100 metriä
–projektin harjoitusvideot Golfpiste.com:sta

© (2018) Golf Digest Publications. Kaikki oikeudet pidätetään.