Golfreikä päättyy aina viheriölle, jossa myös lipulla merkitty reikä sijaitsee.
Golf pelinä |
10.8.2016

Golfkenttä

Mitä tarkoittaa reiän par? Mikä on viheriö? Kuinka monta golfkenttää on Suomessa?

Golfia pelataan lajiin varta vasten rakennetuilla suorituspaikoilla, golfkentillä. Maailmasta golfkenttiä löytyy yhteensä noin 35 000, joista vajaa puolet sijaitsee Yhdysvalloissa. Suomen Golfliiton alaisissa jäsenseuroissa on yli 150 golfkenttää.

Golfkentän reiät, joita kutsutaan toisinaan myös väyliksi, ovat erimittaisia, ja jokaiselle niistä on määritelty niin sanottu par-luku. Reiän par tarkoittaa kyseisen reiän ihannelyöntimäärää.

Reikien par vaihtelee kolmesta viiteen. Maailmalta löytyy muutama harva poikkeus, joissa reiän par on kuusi tai jopa seitsemän. Par 3 -reiät ovat lyhimpiä ja niillä lyöntimatka on alle 240 metriä. Par 5 -reiät ovat pääsääntöisesti vähintään 420 metriä pitkiä, ja par 4 -reiät sijoittuvat pituudeltaan edellisten välimaastoon. 18-reikäisen golfkentän kokonaismitta on noin 4 200–7 000 metriä kentän kokonaisparin ollessa tyypillisesti 70–73.

Jokaisella reiällä peli alkaa aina tiiauspaikalla suoritettavalla avauslyönnillä ja päättyy kentän lyhimmäksi leikatulla alueella eli viheriöllä, kun pallo putoaa reikään. Reikien perusrakenne on aina sama, mutta pituus, muoto ja haastavuus vaihtelevat. Kahta samanlaista golfreikää ei maailmasta löydy.

Golfkenttä koostuu eri osista, jotka on esitelty alla.

Tiiauspaikka (tii)

Kunkin reiän aloituslyöntipaikkaa kutsutaan tiiauspaikaksi, tai lyhyemmin tiiksi, koska siinä pallo yleensä ”tiiataan”, eli laitetaan tiitikun (myös tii) päälle. Tiiauspaikkoja on jokaisella reiällä tyypillisesti 4–5, ja reikä on kultakin tiiltä pelattuna erimittainen. Eri tiiauspaikat on pitkään merkitty värikoodein, jotka vaihtelevat eri maissa. Suomessa tiit on merkitty tyypillisesti siten, että miesten ns. klubitii on keltainen ja naisten punainen, ja miesten kilpatii puolestaan valkoinen ja naisten sininen. Viime vuosina on kuitenkin yleistynyt käytäntö, jossa värikoodeja ei käytetä, ja tiiauspaikkojen sukupuolimerkityksistä pyritään vähitellen eroon. Värien sijaan eri tiiauspaikat on merkitty numeroin, jotka ilmaisevat kentän pituutta kyseiseltä tiiltä pelattaessa. Esimerkiksi tiiltä ”53” pelattaessa kenttä on noin 5 300 metriä ja tiiltä ”62” pelattaessa 6 200 metriä pitkä.

Väylä

Väylä (engl. fairway) on golfkentän lyhyeksi leikattu pelialue, jolta palloa on helpompi lyödä kuin korkeammasta ruohosta. Siksi pallo pyritään lyömään aina väylälle silloin, kun tarkoituksena ei ole yrittää lyödä palloa viheriölle. Joskus pallo kuitenkin lentää pidempään ruohoon eli karheikkoon tai kentän niin sanottuihin esteisiin.

Karheikko (raffi)

Karheikkoa kutsutaan yleisemmin raffiksi (engl. rough). Se on väylää reunustavaa pidempää ruohoaluetta, joka on kuitenkin kentän normaalia pelialuetta. Raffista peliä jatketaan normaalisti.

Hiekkaeste (bunkkeri)

Hiekkaesteitä eli bunkkereita (engl. bunker) sijoitetaan usein sekä väylien varrelle että viheriöiden ympärille. Väyläbunkkerit on sijoitettu väylän reunoille tuomaan haastetta avaus- ja jatkolyönteihin. Griini- eli viheriöbunkkerit taas ympäröivät viheriötä ja tulevat peliin lähestymislyönneissä ja lähipelissä. Hiekkaesteestä peliä jatketaan normaalisti. On kuitenkin muistettava, että bunkkerissa ei saa koskettaa mailalla hiekkaan ennen lyöntiä, ja bunkkerissa lyöntijäljet on haravoitava aina siistiksi lyönnin jälkeen.

Viheriö (griini)

Reiän lyhimmäksi leikattu osa on viheriö eli griini (engl. green), jossa sijaitsee halkaisijaltaan 10,8 senttiä leveä reikä. Reiässä on aina pystyssä lipputanko, jotta pelaajat näkevät jo kaukaa, missä kohdassa viheriötä reikä sijaitsee. Kun kaikkien pallot ovat viheriöllä, lippu nostetaan pois. Viheriön ruoho on hyvin lyhyeksi leikattua ja sen pinta pyritään pitämään mahdollisimman tasaisena. Viheriöllä lyödään maata pitkin vieriviä lyöntejä eli putteja tarkoitukseen suunnitellulla mailalla eli putterilla.

Griinille ei saa tuoda golfbägiä tai -kärryjä, jottei viheriön herkkä ruohopinta vaurioidu.
Kun jokainen ryhmästä on saanut pallonsa reikään, lippu laitetaan takaisin paikalleen ja peliä jatketaan seuraavan reiän tiiauspaikalta.

Teksti: Golfpiste