Tasoitus voi uudessa vuositarkastuksessa muuttua 3,0 lyöntiä - Golfpiste.com

9.–16.8. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[18][29]
KilpailuaSuomalaista
Ajankohtaista

Tasoitus voi uudessa vuositarkastuksessa muuttua 3,0 lyöntiä

AHR-vuositarkastus ehti olla käytössä vain neljä vuotta ennen tuoreinta uudistusta.

Tasoitusjärjestelmä on eräs golfin peruspilareista. Se on käytössä jossain muodossa ympäri maailman, mutta yhtä ja oikeaa mallia ei ole vielä keksitty. Kaikissa järjestelmissä on omat puutteensa ja esimerkiksi eurooppalainen tasoitusjärjestelmä eroaa merkittävästi Yhdysvalloissa käytössä olevasta, eivätkä käytännöt Euroopan sisälläkään ole yhdenmukaisia.

Euroopassa tasoitusjärjestelmää kehitetään edelleen. Euroopan golfin kattojärjestö (EGA) lanseerasi tälle vuodelle uuden laskentamallin. Se kantaa nimeä Handicap Review eli HR. Suomessa voidaan puhua edelleen tasoituksen vuositarkastuksesta.

Järjestelmä pohjautuu neljä vuotta sitten lanseerattuun Annual Handicap Review’hin eli AHR:ään.

Idea on yksinkertaisuudessaan verrata pelaajan tasoitusta saman tasoitusryhmän pelaajiin ja määrittää, melko monimutkaista, laskukaavaa käyttäen onko pelaajan tasoitus hänelle oikea.

Uudessa laskukaavassa huomioidaan myös kentän vaikeus, jota indikoi sen slope rating -luku. Jos slope rating ei ole tiedossa, käytetään kaavassa oletuksena lukua 113.

Yleensä HR ei puutu pelaajan tasoitukseen, mutta tarvittaessa tasoitusta tarkistetaan jompaan kumpaan suuntaan. Tasoitusryhmässä 1 (HCP 0–4,4) tasoitus voi muuttua 1,0 lyöntiä, tasoitusryhmässä 2 (4,5–11,4) 2,0 lyöntiä ja tasoitusryhmissä 3–5 (11,5–36) 3,0 lyöntiä. Vanhassa AHR:ssä liikkumaväli oli maksimissaan 2,0 lyöntiä.

Tarkastus tehdään lähtökohtaisesti heti kun se mahdollista tehdä, eli kun pelaaja saa kasaan vaaditut kahdeksan tasoituskorttia. Jos pelaaja ei kauden mittaan jätä kahdeksaa korttia, tehdään tarkistus vuodenvaihteessa. Tällöin kaivetaan naftaliinista vanhemmat kortit, kuitenkin niin, että vain 12 viime kuukauden aikana pelatut kortit huomioidaan.

Pelaaja voi itse pyytää tasoituksensa tarkastamista kun vaadittu korttimäärä on kasassa. Myös seuran tasoituskomitea voi halutessaan tarkastaa pelaajan tasoituksen, jos se katsoo siihen olevan aihetta.

Tasoitus siis lähtökohtaisesti reagoi tarkastuksen aiheuttamiin muutoksiin nopeammin kuin ennen. HR on jatkossa myös pakollinen prosessi kaikille pelaajille.

Uusien harrastajien tasoitus ohjeistetaan tarkastamaan heti, kun tuloskortteja on kertynyt tarvittavat kahdeksan kappaletta, sillä kehitys on voinut olla huomattavan nopeaa ja on pelaajan edun mukaista, että hänelle voidaan määrittää heti mahdollisimman paikkaansa pitävä tasoitus.

Sinänsä järkevän oloisen järjestelmän porsaanreikänä voi pitää sitä, että paljon jää edelleen seurojen aktiivisuuden ja resurssien varaan; jos seuralla ei ole resursseja tarkastaa pelaajan tasoitusta kesken kautta, jää vuositarkastus yhä sydäntalven kuukausille. Mikään muu kuin laskukaava ei tällöin muutu.

Järjestelmän kehittäminen on sinänsä positiivista. Se, että järjestelmää muutetaan nopealla aikataululla, kertoo paitsi kehittymisen halusta myös siitä, että käytöstä poistuvan AHR:n puutteet olivat merkittäviä.

EGA:n linjaukset on Suomessa päätetty ottaa käyttöön ja soveltaa niitä hyvin pitkälti samalla tavalla kuin muissakin Pohjoismaissa, jotta käytössä olevat järjestelmät ovat mahdollisimman yhdenmukaisia.

Esimerkiksi Etelä-Euroopassa ja Britteinsaarilla tasoituskäytännöt kuitenkin eroavat pohjois- ja keskieurooppalaisista huomattavasti.

Sami Sarpakunnas

Lisää aiheesta

Tilaa Golfpisteen uutiskirje