Golfkentän hiilijalanjäljen laskevasta mallista tuli hittituote - Golfpiste.com

21.–28.6. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[19][33]
KilpailuaSuomalaista
Ajankohtaista

Golfkentän hiilijalanjäljen laskevasta mallista tuli hittituote

Pitkäjänteiseen ympäristötyöhön sitoutunut Messilä Golf ehti toisena kotimaisena kenttäyhtiönä laskea oman hiilijalanjälkensä. Suomen Golfkentät ry toi tunnustukseksi Hiilineutraali Golfkenttä -sertifikaatin.

Golfilla on lajina hyvät syyt olla mukana taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Lämpötilan kohoamisen myötä lisääntyvien sään ääri-ilmiöiden on ennustettu tarjoavan haasteita kentänhoidolle monilla lajin ydinalueilla. Yhteisrintamassa oleminen on hyvä strategia myös yhteiskuntasuhteiden hoidossa.

Suomen Golfkentät ry:n (SGK) toimitusjohtaja Antti Hiltunen esitteli Messilässä torstaina golfkenttien hiilijalanjäljen laskemiseen kehitettyä kotimaista mallia ja yhdistyksen Carbon Neutral Golf Course -hanketta. SGK hallinnoi hiilijalanjäljen mittaamiseen tarkoitettua tuotetta ja kehittää sitä edelleen mallin alun perin rakentaneen Meri-Teijo Golfin (MTG) kanssa. 

Mallinnus lähti liikkeelle Anna Huostilan vuonna 2017 valmistuneesta diplomityöstä Ilmastoystävällinen golfkenttä. MTG oli ensimmäinen työssä esitellyllä menetelmällä oman hiilijalanjälkensä laskenut kenttä. Taustalla on useita kasvihuonekaasujen elinkaariarviointiin kytkeytyviä kansainvälisiä standardeja, muun muassa GHG-protokolla.

Hiltunen painotti sitä, että laskentamalli ja sen tarjoamat tulokset antavat golfkentille ja koko golftoimialalle työkaluja itsepuolustukseen silloin, kun lajia kohtaan hyökätään. Luonnollisesti oman hiilijalanjäljen mittaaminen pakottaa kenttäyhteisöt myös kiinnittämään huomion kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan ja antaa eväitä oman toiminnan kehittämiseen.

Jo yli 20 kotimaista kenttää on Hiltusen mukaan ilmoittautunut halukkaaksi mittaamaan oman hiilijalanjälkensä ja ottamaan selvää oman toiminnan vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen. Ensi vuonna hankkeeseen sitoutuneita kenttiä uskotaan olevan toistakymmentä lisää.

Mihin golfyhteisöt ennen kaikkea voivat ratkaisuillaan vaikuttaa, kun pelaajien ja työntekijöiden liikkumisen kentälle ja takaisin on moneen kertaan osoitettu olevan ylivoimaisesti suurin golfharrastukseen kytkeytyvä kasvihuonekaasujen päästölähde?

Ainakin kenttäyhtiöt voivat kiinnittää huomionsa sellaisiin välillisiin tekijöihin kuin sähkön ja lämmön alkuperä. Omakin hiilijalanjälki pienenee, kun golfyhtiön käyttämä sähkö tuotetaan esimerkiksi tuuli- tai aurinkovoimalla fossiilisten polttoaineiden sijasta.

Kentänhoidossakin voidaan tehdä valintoja, jotka heijastuvat golfkentän suoriin päästöihin. Esimerkiksi lannoituksesta syntyy päästöjä, samoin kentänhoitokoneiden käyttämästä polttoaineesta. Siirtyminen uusiutuvaan dieseliin perinteisen dieselin sijasta voisi olla ensimmäinen askel kohti kestäviä ratkaisuja. Hiilitasapainoa voidaan lisäksi parantaa muun muassa säilyttämällä puita kentän reuna-alueilla tai rajoittamalla leikattavaa aluetta peliin harvoin tulevilla alueilla.

Antti Hiltunen kertoi SGK:n golfyhteisöille tarjoamista työkaluista.

Messilä Golf mukaan Lahden vuoden 2021 Green Capital -hankkeeseen

Hollolan kunnassa sijaitseva Messilä Golf on toinen hiilijalanjälkensä laskenut kotimainen golfkenttä. Toimintaa ohjataan strategian mukaisesti kohti hiilineutraaliutta. Tunnustukseksi vastuullisesta ympäristötyöstä SGK myönsi Messilä Golfille torstaina Hiilineutraali golfkenttä -sertifikaatin.

Kenttäyhtiön puheenjohtaja Matti Hippi muistutti sertifikaattia vastaanottaessaan siitä, että Messilä Golfissa on jo pitkään haluttu kunnioittaa kestävän kehityksen periaatteita.

”Jo vuonna 2014 valmistuneen huoltohallin lämmitysratkaisu haluttiin perustaa maalämpöön kestävän kehityksen nimissä. Uusimmassa strategiassa hiilineutraalisus on kokonaisuutta kantava ohjenuora. Tässä ajassa on pakko pohtia vastuullisuutta ja sitä, millaisen perinnön jätämme jälkeemme.”

Lahdesta on tulossa Euroopan vuoden 2021 ympäristöpääkaupunki. Hippi ilmoittikin Messilä Golfin haluavan olla osa Green Capital -hanketta.

Näissä merkeissä paikalla oli myös ympäristöpääkaupunkihankkeen johtoon kesällä nimitetty Milla Bruneau. Hän oli kuulemastaan vaikuttunut ja tyytyväinen Messilä Golfin tekemään yhteistyöaloitteeseen.

”Ympäristöpääkaupunkihanke on nimen omaan yhdessä tekemistä alueellisesti ja laajemminkin. Se ei ole yksinomaan Lahden asia. Ei ole yhteisöä, jota asia ei koskettaisi. Golf on lajina tehnyt todella vaikuttavaa työtä. On hienoa nähdä, että Lahden naapurista löytyy yksi edelläkävijöistä.”

Vaikuttunut oli myös Hollolan kunnan elinkeinopäällikkö Sari-Anna Vilander. Hän lausui omat kiitoksensa ja toi Messilä Golfin edustajille kunnan kukkatervehdyksen.

Lahden ympäristöpääkaupunkihanketta vetävä Milla Bruneau ajatustenvaihdossa Messilä Golfin Matti Hipin (vas.) ja Jukka Ottelan kanssa.

Mielenkiintoa yli rajojen

SGK:n kärkihankkeekseen nostama Hiilineutraali golfkenttä -projekti on saatu hyvään vauhtiin. Antti Hiltunen kertoi kiinnostusta hanketta kohtaan olevan runsaasti ympäri Euroopan.

”Esimerkiksi R&A on ilmaissut mielenkiintonsa. Ja osuipa silmiin taannoin uutinen, jossa YK kertoi siitä, mitä Suomessa golfin ympäristörintamalla tapahtuu.”

Ponnistelut tuotteistetun laskentamallin markkinoimiseksi jatkuvat. Siitä pidetään esimerkiksi 45 minuutin esitys EGCOAn helmikuisessa Estorilissa järjestettävässä seminaarissa, paljasti kehitystyössä ja markkinoinnissa mukana oleva Tommy Skogster, Meri-Teijo Golfin hallituksen puheenjohtaja.

Tommy Skogster on mukana SGK:n kärkihankkeen kehitystyössä ja markkinoinnissa.

Lisää aiheesta

Tilaa Golfpisteen uutiskirje